Súd rozhodne o bratislavskom PKO v októbri

V kauze búrania Parku kultúry a oddychu (PKO) v Bratislave ani v utorok v odvolacom konaní na bratislavskom krajskom súde rozsudok nepadol.

30.09.2014 14:48
debata

Predsedníčka senátu pojednávanie odročila, rozsudok vynesie 21. októbra 2014. V kauze PKO sa sporí žalobca spoločnosť Henbury Development, ktorá je majiteľom pozemkov pod PKO s mestom Bratislava o uznanie platnosti právnych úkonov, teda Zmluvy o spolupráci a Preberacieho protokolu a ich dodatkov.

Na pojednávaní ako účastník konania vypovedal súčasný primátor Bratislavy Milan Ftáčnik, ktorý bol v čase predaja pozemkov pod PKO poslancom mestského parlamentu hlavného mesta. Podľa Ftáčnika mestskí poslanci schválili predaj pozemkov pod PKO, no nedali súhlas k búraniu budovy. Zmluvu o odstránení budovy PKO tak vtedajší primátor podpísal bez súhlasu mestského zastupiteľstva, podľa mesta je teda neplatná.

Na súde sa mesto s investorom sporia, či v zmysle práva bol potrebný súhlas bratislavského mestského zastupiteľstva k uzatvoreniu Zmluvy o spolupráci, ktorým sa mesto zaviazalo odstrániť stavby na predávaných pozemkoch. Bratislavská radnica totiž tvrdí, že zmluvy sú pre absenciu súhlasu mestského parlamentu neplatné a predajom pozemkov nebol automaticky vydaný súhlas na vydanie PKO na jeho zbúranie.

Na pojednávaní Ftáčnik potvrdil, že bratislavské mestské zastupiteľstvo koncom júna 2005 rozhodlo o predaji pozemkov pod PKO, no žiadne uznesenie, ktoré by povolilo búrať PKO prijaté nebolo. Ako dodal, mestské zastupiteľstvo vtedajšieho primátora Andreja Ďurkovského zaviazalo, aby s investorom rokoval o prípadnom predaji budovy PKO.

„Primátor podľa zákona o obecnom zradení, zákona o hlavnom meste Bratislave a štatúte mesta nemohol sám rozhodnúť o zbúraní, pretože v tomto mohlo rozhodnúť len mestské zastupiteľstvo,“ uviedol primátor. O plnení uznesenia vtedajší primátor Ďurkovský mestský parlament informoval až začiatkom roka 2007, keď im oznámil, že na predaji budovy PKO sa s investorom dohodnúť nepodarilo a budova sa predávať nebude.

Ftáčnik: Ďurkovský nemal oprávnenie rozhodnúť o búraní

Podľa primátora Ftáčnika však Ďurkovský medzičasom podpísal spornú Zmluvu o spolupráci, v ktorej sa mesto zaviazalo odstrániť stavby na predávaných pozemkoch. Ftáčnik si teda myslí, že Ďurkovský vtedy nemal oprávnenie rozhodnúť o búraní PKO, ale mal s návrhom prísť do zastupiteľstva „Zmluva, ktorú podpísal primátor bez mestského zastupiteľstva, je podľa nášho názoru neplatná,“ uzavrel svoju výpoveď Ftáčnik.

Žalobca, spoločnosť Henbury Development, však naďalej trvá na tom, že k uzatvoreniu zmluvy, ktorou sa mesto zaviazalo odstrániť stavby na predávaných pozemkoch, nebol potrebný súhlas mestského zastupiteľstva. „Pretože v zmysle platných predpisov takýto úkon nefiguruje medzi úkonmi, ktoré podliehajú schvaľovaniu mestského zastupiteľstva,“ vysvetlil právny zástupca Henbury Development Slavomír Máčaj.

Žalobca ďalej tvrdí, že mestskí poslanci mali vtedy k dispozícii vizualizáciu projektu a celý materiál uznesenia, z ktorého bolo jasné, že plánovaný investičný projekt sa dá realizovať iba v prípade zbúrania PKO. Podľa Máčaja to teda nie je možné interpretovať inak, akože poslanci dali súhlas na zbúranie PKO, aj keď to v uznesení nebolo priamo napísané.

Právnik: Výsluch priniesol vo veci jasno

Kým právny zástupca investora si myslí, že výsluch Ftáčnika na súde nepriniesol nič nové, čo by odporca netvrdil už skôr, právnik mesta tvrdí, že výsluch priniesol do vecí jasno. Podľa právnika mesta Ľubomíra Fogaša poslanci rozlišovali, že právne vzťahy k pozemkom a právne vzťahy k budove sú rozličné, a preto prijali aj uznesenie v dvoch častiach, a to o predaji pozemkov a záväzok pre vtedajšieho primátora rokovať o predaji budovy.

Podľa Fogaša je nepochybné, že mestské zastupiteľstvo chcelo, aby sa rokovalo o predaji budovy, v tom čase však bola uzavretá utajená zmluva o spolupráci. Ako totiž primátor Ftáčnik spomenul vo výpovedi, spornú Zmluvu o spolupráci Ďurkovský s investorom uzavrel bez toho, aby o tom vedelo zastupiteľstvo.

Voči tomu sa však ohradil právnik investora Máčaj, podľa ktorého je uvádzať zmluvu ako utajenú nekorektné. O tom totiž nemá informácie a nebolo to spomínané ani na prvostupňovom súde, uviedol Máčaj počas pojednávania.

Spor o PKO sa na súdoch ťahá už dlhé roky. Okresný súd pritom už dvakrát dal za pravdu spoločnosti Henbury Development. Naposledy v marci minulého roka, proti čomu sa mesto odvolalo na krajskom súde. Prekážalo im totiž, že súd pred vynesením rozsudku nepovažoval za dôležité vypočuť si názor primátora či poslancov, ktorí v minulosti rozhodovali o predaji pozemkov pod PKO.

Krajský súd po vypočutí rozhodne o tri týždne

Krajský súd vypočul primátora Ftáčnika, rozhodnúť má o tri týždne. Podľa žaloby spoločnosť Henbury Development v apríli 2005 požiadala mesto o kúpu pozemkov na nábreží Dunaja. Informovala, že tam chce uskutočniť investičný projekt revitalizácie dunajského nábrežia Riverside City, ktorý podľa tejto spoločnosti predpokladal aj odstránenie stavieb vo vlastníctve mesta na týchto pozemkoch, vrátane budovy PKO.

Mestské zastupiteľstvo v júni 2005 schválilo predaj pozemkov. Žalobca a mesto v júni 2006 uzatvorili zmluvu o spolupráci, v ktorej vzájomne upravujú svoje práva a povinnosti v súvislosti s odstránením na pozemkoch stojacich stavieb vo vlastníctve mesta. Mesto sa zaviazalo, že do šiestich mesiacov od podpísania tejto zmluvy podá na príslušný stavebný úrad žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavieb a umožní žalobcovi demolačné práce a odpojenie energií od stavieb.

Stavebné, resp. búracie povolenie bolo vydané, ale mesto podľa žalobcu nesplnilo zmluvné podmienky so zdôvodnením, že musí nájsť adekvátnu náhradu na organizovanie kultúrnych podujatí. Neskôr mesto dostalo výpoveď z nájmu pozemkov k 31. marcu 2009, záväzky si podľa žalobcu nesplnilo. Termín platnosti búracieho povolenia sa viackrát predlžoval.

Obe strany uzavreli aj preberací protokol, že mesto odovzdá spoločnosti stavby na pozemku, ten sa menil dodatkami, aby sa v PKO mohli uskutočniť už naplánované akcie.

debata chyba
Viac na túto tému: #Bratislava #PKO