Prokuratúra dala v kauze heliportu za pravdu Liptovskému Mikulášu

V spore medzi liptovskomikulášskou radnicou a podnikateľom, ktorému radnica nepovolila civilné letisko - heliport na okraji mesta a ktorý teraz žiada 458-tisíc eur za prieťahy, dala prokuratúra za pravdu mestu.

22.10.2014 16:06
heliport, Liptovský Mikuláš, Foto: ,
Podnikateľ zatiaľ prevádzkuje vyhliadkové lety pre turistov iba z provizórnej pracovnej plochy.
debata (3)

Mestský stavebný úrad v januári zamietol žiadosť podnikateľa o vydanie územného rozhodnutia pre heliport a odôvodnil to tým, že minulý rok upravený územný plán nedovoľuje výstavbu pristávacích plôch v meste.

Podnikateľ Cyril Fogaš sa odvolal na Okresný úrad Žilina, ktorý je nadradeným orgánom mestskému stavebnému úradu, a ten v júni zrušil zamietavé stanovisko mesta a nariadil stavebnému úradu vec opäť prejednať a nanovo rozhodnúť. Podľa liptovskomiku­lášskej radnice odbor výstavby a bytovej politiky žilinského okresného úradu zaviazal mestský stavebný úrad konať v rozpore s usmernením ministerstva výstavby a preto podala podnet na prokuratúru.

„Krajská prokuratúra Žilina nám vyhovela a zaviazala odbor výstavby žilinského okresného úradu postupovať v súlade so zákonom. Odbor výstavby v Žiline porušil podľa prokuratúry až dva zákony – zákon o správnom konaní a stavebný zákon. Sme radi, že prokurátor dáva za pravdu nám. Potvrdzuje tak správnosť doterajšieho konania mikulášskeho stavebného úradu.

Žilinský odbor výstavby by mal teraz protestu prokurátora vyhovieť a zrušiť svoje rozhodnutie z júna 2014. Ak tak neurobí, alebo ho zmení len čiastočne, rozhodnúť bude musieť ministerstvo výstavby,“ povedal primátor Liptovského Mikuláša Alexander Slafkovský, ktorý sa v nadchádzajúcich novembrovým voľbách už nechystá opäť kandidovať.

Podnikateľ prevádzkuje vyhliadkové lety

Podnikateľ Cyril Fogaš, ktorý aktuálne prevádzkuje vyhliadkové lety vrtuľníkmi z provizórnej pristávacej plochy, odovzdal v pondelok mestu návrh na mimosúdne vyrovnanie doteraz vzniknutej škody a za prieťahy pri povoľovaní heliportu žiada 458-tisíc eur. „Už viac ako tri a pol roka sa snažíme vybudovať heliport, na ktorý máme tri hlukové štúdie a posudky, tiež kladný posudok vplyvov na životné prostredie (EIA) a viac ako tridsať povolení a súhlasov dotknutých orgánov a inštitúcií našej krajiny, vrátane súhlasného záväzného stanoviska mesta Liptovský Mikuláš, na základe ktorého sme doteraz konali. Mestský stavebný úrad nám stále odmieta vydať územné rozhodnutie, pričom minimálne štyrikrát konali nezákonne a účelovo, o čom máme rozhodnutia odvolacieho orgánu,“ povedal podnikateľ Cyril Fogaš s tým, že do heliportu doposiaľ investoval viac ako dva milióny eur.

Liptovskomikulášska radnica trvá na tom, že mestský stavebný úrad postupuje podľa zákona a platného územného plánu. „Investor nemá platné súhlasné stanovisko mesta. S prevádzkou heliportu pri Liptovskej Ondrašovej nesúhlasila väčšina dotknutých obyvateľov, ani turisti v blízkom akvaparku,“ povedala hovorkyňa mesta Slávka Kellová. Mesto minulý rok vyškrtlo slovo heliport z textovej časti územného plánu, aby sa tak vyhlo prípadným ďalším sťažnostiam na hluk vrtuľníkov.

Ľudia spísali petíciu proti heliportu

Takmer tisíc ľudí z mestskej časti Liptovská Ondrašová a okolitých obcí Liptovský Trnovec, Liptovské Matiašovce, Bobrovček či Liptovská Sielnica sa totiž podpísalo pod petíciu proti heliportu na okraji Liptovského Mikuláša v blízkosti akvaparku, z ktorého štartovali vrtuľníky na vyhliadkové lety a rušili miestnych obyvateľov. Heliport bol podľa pôvodného znenia územného plánu prípustný vo viacerých lokalitách na území mesta.

Po novom môže investor uvažovať o vybudovaní pristávacej plochy pre vrtuľníky až vtedy, ak bude zakreslená v územnom pláne. Teda po tom, ako takýto zámer či jeho projekt prejde posúdením a schválením cez mestské zastupiteľstvo. Druhou podmienkou je preverenie projektu podrobnejšou dokumentáciou a environmentálnou štúdiou, ktorá bude zohľadňovať nielen územno-technické predpoklady, ale aj prevádzkové obmedzenia.

Podľa Kellovej súčasné vedenie mesta vo februári 2011 súhlasilo s výstavbou heliportu pri akvaparku, pretože pôvodné znenie územného plánu povoľovalo postaviť pristávaciu plochu pre vrtuľníky kdekoľvek v meste, kde je zmiešaná funkcia územia s prevahou občianskej vybavenosti. Dodala, že slovo heliport sa do textovej časti územného plánu dostalo na záver funkčného obdobia predošlého poslaneckého zboru v decembri 2010. V júli 2011 už nové vedenie mesta aj pod vplyvom negatívnych ohlasov obyvateľov konštatovalo, že situovanie heliportu navrhovaného rozsahu vyvoláva potrebu zmeny územného plánu.

Mesto si je vedomé, že bude musieť škodu zaplatiť

Mesto minulý rok uviedlo, že si uvedomuje, že zmenou územného plánu vznikne podnikateľovi škoda. „Budeme sa s ním snažiť dohodnúť na jej výške, prípadne o nej rozhodne súd. Zaplatil za projektovú dokumentáciu a ďalšie dokumenty. Poslanci schválením vyškrtnutia heliportu z územného plánu zároveň zobrali na vedomie aj to, že nás to bude niečo stáť,“ povedal pred rokom primátor Alexander Slafkovský a výšku odškodnenia vtedy odhadoval na 50-tisíc eur.

S aktuálnym návrhom podnikateľa o mimosúdnu dohodu a žiadosťou o vyplatenie 458-tisíc eur však mesto nesúhlasí. „Suma, ktorú uvádza v návrhu na mimosúdne vyrovnanie, je vypočítaná ním samotným, takže s návrhom jednoznačne nesúhlasíme,“ dodala Kellová.

3 debata chyba
Viac na túto tému: #odškodné #Liptovský Mikuláš #súdny spor #heliport