Spor o vodu medzi obcami a firmou rieši súd

Spor medzi dvoma spoločnosťami o tom, ktorá z nich bude po 1. novembri dodávať vodu obyvateľom časti Trenčianskeho samosprávneho kraja, sa natoľko vyostril, že bude o ňom rozhodovať súd. Samosprávam, ktoré sú cez spoločnú firmu jednou stranou sporu, však hrozí, že prídu o 60 miliónov eur, ktoré dostali z eurofondov na rozvoj vodárenskej a kanalizačnej siete.

23.10.2014 19:19
vodárne, Trenčín Foto: ,
Trenčianske vodárne a kanalizácie sa chceli od 1. novembra stať dodávateľom vody pre obyvateľov trenčianskeho regiónu. Budú však musieť počkať na rozhodnutie súdu.
debata

Päťdesiatšesť miest a obcí si vytvorilo spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie (TVK), do ktorej vložili svoju sieť vodovodov a kanalizácií. Pred rokom vypovedali zmluvu s druhou stranou sporu Trenčianskou vodárenskou spoločnosťou (TVS), ktorá je už 14 rokov správcom ich vodovodnej a kanalizačnej siete a dodávateľom vody pre približne 140-tisíc obyvateľov. Mestá a obce tak postupovali preto, že si chceli spravovať svoj majetok samy. To bolo aj podmienkou, aby získali 60 miliónov eur z eurofondov na rozvoj vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry.

„Vypracovali sme projekt na získanie týchto prostriedkov z Kohézneho fondu. Podmienka bola, že dostaneme 60 miliónov, ak si budeme sieť vodovodov a kanalizácií prevádzkovať sami,“ vysvetľuje Richard Rybníček, primátor Trenčína a predseda predstavenstva akciovej spoločnosti TVK. Rybníček sa teraz obáva, že príspevok budú musieť vrátiť, ak by správcom sietí a dodávateľom vody zostala naďalej súkromná spoločnosť.

Zmluva, ktorú podpísali obe firmy v roku 2000 na dvadsať rokov, umožňuje ukončiť zmluvný vzťah s ročnou výpovednou lehotou. Samosprávy tak aj urobili. S vypovedaním zmluvy však súkromná vodárenská spoločnosť nesúhlasí. Dôvodom má byť, že mestá a obce nie sú dostatočne pripravené na prevádzkovanie vodovodov. Samosprávy však tvrdia pravý opak.

TVS sa preto obrátila na Okresný súd v Trenčíne a ten vydal predbežné opatrenie. Ním dočasne zablokoval súčasný stav a nie je možné uskutočniť žiadne zmeny, kým sa o spore definitívne nerozhodne. Oznámenie o predbežnom opatrení dostala spoločnosť obcí a miest včera a hneď sa proti tomu odvolala.

„Predbežné opatrenie nie je vyhratý súdny spor, je to iba dočasné pozastavenie. Ale ak by tento stav mal trvať niekoľko mesiacov až rokov, je možné, že by sme prišli o eurofondy v sume 60 miliónov eur, ktoré boli investované do trenčianskeho regiónu na odkanalizovanie, vybudovanie vodovodov a čistiarní odpadových vôd,“ upozorňuje Rybníček.

Príspevok z eurofondov už mestá a obce čerpajú. Stavajú nové vodovody pre tritisíc obyvateľov, nové kanalizačné prípojky pre 11-tisíc ľudí, rekonštruujú tri čistiarne odpadových vôd a stavajú jednu novú. Tie budú poskytovať služby pre 110-tisíc obyvateľov regiónu. Všetky práce musia byť podľa projektu ukončené budúci rok.

Trenčianska vodárenská spoločnosť je s predbežným opatrením spokojná. Jej generálna riaditeľka Denisa Beníčková je presvedčená, že toto rozhodnutie je z hľadiska verejného záujmu tým najlepším riešením. Pre občanov sa tým vlastne nič nezmení, stále budú dostávať vodu od toho istého dodávateľa a za tú istú cenu. To bude trvať až do definitívneho rozhodnutia súdu, ktorý určí, či je zmluva medzi oboma trenčianskymi spoločnosťami platná aj naďalej alebo sa skončila.

Takéto zmätky vyvolali nervozitu medzi občanmi Trenčína a okolitých obcí. V schránkach sa objavili informácie, že obyvatelia možno zostanú po 1. novembri bez dodávok vody. Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie už v tejto súvislosti podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za šírenie poplašnej správy. Predstavitelia oboch firiem zároveň ubezpečujú, že ich spory sa ľudí nedotknú.

„Je to chaos aj pre občanov, ale tí sa určite nemusia obávať, že zostanú bez vody preto, lebo je teraz neprehľadná situácia medzi týmito spoločnosťami. Budú mať zabezpečené služby v takej kvalite a rozsahu ako doteraz. Aj tí, čo už podpísali zmluvu s Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami, budú od nás naďalej dostávať vodu,“ zdôraznila Denisa Beníčková.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Trenčín #voda #súd #spor #vodárne