Nové Mesto podporuje prijatý dodatok k štatútu hlavného mesta

Poslanci bratislavskej mestskej časti Nové Mesto na zastupiteľstve podporili dodatok k Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vo veci správy miestneho poplatku za rozvoj aj napriek tomu, že ich pripomienky sú už bezpredmetné a nič sa nimi nezmení. Dodatok totiž schválili bratislavskí mestskí poslanci koncom októbra.

08.11.2016 13:04
Bratislava, Foto:
Dodatok už schválili bratislavskí mestskí poslanci koncom októbra. Vyplýva z neho, že výnos z miestneho poplatku za rozvoj si bratislavský magistrát a bratislavské mestské časti rozdelia v pomere 68:32 v prospech mestských častí, ktoré budú tento poplatok aj vyberať.
debata

„Predpokladal som, že pán primátor to nepodpíše a bude mať zmysel o dodatku hlasovať. Minimálne sme vyjadrili solidaritu s mestskými časťami, ktoré už dodatok podporili. Nevnímam to teda ako niečo negatívne,“ odpovedal starosta Nového Mesta Rudolf Kusý na otázku, prečo novomestské zastupiteľstvo nerokovalo o dodatku skôr. Rozdelenie poplatku v pomere 68:32 v prospech mestských častí považuje starosta Kusý za férové.

Utorňajšia diskusia o schválenom dodatku sa nepáčila viacerým novomestským poslancom, miestna a zároveň mestská poslankyňa Katarína Augustinič povedala, že mestská časť dáva stanovisko k niečomu, čo už mesto schválilo. Podľa nej sa tým nič nemení a nevidí dôvod, aby sa novomestské zastupiteľstvo k tomu vracalo. Schvaľovanie dodatku považoval za zbytočné aj poslanec Peter Ágoston, jeho kolega Libor Gašpirik zas navrhoval, aby miestny parlament o tomto materiáli vôbec nerokoval a nehlasoval.

Poplatok za rozvoj

Dodatok už schválili bratislavskí mestskí poslanci koncom októbra. Vyplýva z neho, že výnos z miestneho poplatku za rozvoj si bratislavský magistrát a bratislavské mestské časti rozdelia v pomere 68:32 v prospech mestských častí, ktoré budú tento poplatok aj vyberať.

Od 1. novembra tohto roka totiž bude na Slovensku platiť zákon o miestnom poplatku za rozvoj. Zákonodarca v ustanovení zákona o miestnom poplatku za rozvoj umožnil, aby správu poplatku v podmienkach Bratislavy mohli vykonávať aj mestské časti, ak tak ustanoví Štatút hlavného mesta Bratislavy.

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal pripomínal, že správcom poplatku by mal byť magistrát, na októbrovom zastupiteľstve teda ešte nevedel povedať, či uznesenie mestského zastupiteľstva podpíše. Nakoniec ho však podpísal. „Podľa zákona o obecnom zriadení môže starosta alebo primátor pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné,“ dodala hovorkyňa Bratislavy Ivana Skokanová.

Platiť miestny poplatok za rozvoj bude fyzická alebo právnická osoba, ktorej ako stavebníkovi vydali stavebné povolenie. Vo všeobecne záväznom nariadení (VZN) o miestnom poplatku za rozvoj magistrát navrhuje sadzbu poplatku na 35 eur na každý meter štvorcový stavby. VZN by malo byť platné od 1. januára budúceho roka, schváliť ho musí bratislavské mestské zastupiteľstvo. Návrh VZN nájdu záujemcovia na oficiálnej webovej stránke Bratislavy.

debata chyba
Viac na túto tému: #Bratislava #Nové Mesto #poplatok za rozvoj