Bratislavskí poslanci majú k osvetleniu v meste pripomienky

Verejné obstarávanie na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia v hlavnom meste SR Bratislave by podľa primátora Iva Nesrovnala mohli vyhlásiť v apríli, mestskí poslanci majú k tejto téme rôzne pripomienky.

16.03.2017 11:43
svetlo, lampa, pouličné osvetlenie Foto: ,
Ilustračné foto.
debata (1)

Ako uviedla poslankyňa Elena Pätoprstá, skôr by sa bolo treba pozrieť na spôsob vypracovávania podkladov k verejnému obstarávaniu v samosprávach. „Každému významnému verejnému obstarávaniu by mala predchádzať diskusia, čo vlastne chceme objednať. Takže analýzu mesta k verejnému osvetleniu by mali zverejniť a prediskutovať by ju mala odborná verejnosť. Mala by obsahovať rôzne technológie, ktoré mestá v súčasnosti využívajú, skúsenosti európskych miest s týmito technológiami, ich výhody a nevýhody a požiadavky bratislavskej verejnosti na osvetlenie centra, dopravných línií, križovatiek či osvetlenie kultúrnych pamiatok a podobne,“ spomenula poslankyňa.

Súčasťou verejného obstarávania je okrem zabezpečovania svietenia aj rekonštrukcia a modernizácia prostriedkov verejného osvetlenia.

Koncom minulého roka sa skončila dvadsaťročná zmluva na dodávku komplexnej služby správy verejného osvetlenia, ktorú malo mesto uzatvorenú so spoločnosťou Siemens. Až do výberu nového dodávateľa komplexných služieb verejného osvetlenia v hlavnom meste SR Bratislave prevádzku osvetlenia aj naďalej zabezpečuje spoločnosť Siemens. Mesto zabezpečilo osvetlenie Zmluvou o úrovni poskytovania služieb, ktorú so Siemensom uzavreli na dvanásť mesiacov s možnosťou opcie na ďalších dvanásť mesiacov. Služby budú poskytovať do výberu nového dodávateľa.

Poslanec Oliver Kríž zas pripomenul, že Bratislava si zaslúži lampy, ktoré sú bežné v moderných európskych mestách. „To znamená, že stĺpy verejného osvetlenia majú okrem svetla aj ďalšie funkcie, ako je monitorovanie frekvencie pohybu chodcov, hustoty dopravy, meteorologických podmienok i Wi-Fi,“ poznamenal.

Podľa poslanca Martina Borguľu primátor len prekrýva svoje kauzy a zlyhania. "Verejné obstarávanie na osvetlenie malo byť vyhlásené a transparentne vyhodnotené už minulý rok,“ uviedol.

Mestská poslankyňa a zároveň starostka mestskej časti Bratislava Karlova Ves Dana Čahojová informovala, že situácia s verejným osvetlením sa v mestskej časti zhoršuje. Mnohé stĺpy sú podľa nej hrdzavé, čo spôsobuje nielen nedostatočná údržba, ale aj psie exkrementy. „Namiesto údržby a náhrady nefunkčného osvetlenia sa čoraz častejšie stretávame s odstránením svetelného bodu čiže odstránením stĺpa. Osvetlenie mesta je služba platená z daní všetkých občanov, je preto povinnosťou mesta zabezpečiť ju čo najskôr v primeranej kvalite,“ zhrnula s tým, že považuje za nevyhnutné, aby bola verejná súťaž na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia otvorená a spravodlivá.

Osvetlenie v Bratislave

Osvetlenie v Bratislave stojí hlavné mesto približne šesť miliónov eur ročne. „Finančné zdroje na osvetlenie sú obmedzené, mesto sa môže podieľať nejakou čiastkou, ostatné peniaze budú musieť prísť z externého prostredia,“ pripomenul primátor a dodal, že mesto preto chce na osvetlení spolupracovať so súkromným sektorom. Odkiaľ peniaze nakoniec budú, podľa neho analyzujú. Dĺžka zmluvného vzťahu s externým dodávateľom osvetlenia závisí od vstupnej investície a tá závisí od nárokov, ktoré na ten systém budú klásť.

Verejné osvetlenie sa skladá zo svetelného zdroja, nosného zariadenia a rozvodu. Vlastníkom i správcom osvetlenia je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, prevádzkovateľom je firma, ktorá na základe zmluvy s mestom prevádzkuje osvetlenie Bratislavy. Za technicko-prevádzkový stav zariadení verejného osvetlenia umiestneného na verejných priestranstvách zodpovedajú vlastník, správca a prevádzkovateľ. Hlavné mesto SR Bratislava vlastní sústavu verejného osvetlenia so 47 664 svetelnými bodmi. Súčasný stav je taký, že postupnú výmenu potrebuje približne 13-tisíc stĺpov.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Bratislava #verejné osvetlenie