Bude Omšenská baba územím európskeho významu?

Omšenie, ktoré sa nachádza neďaleko kúpeľného mestečka Trenčianske Teplice, sa môže popýšiť pokladom.

23.05.2017 15:00
debata (2)

Strmý skalnatý vrch Omšenská baba, ktorý sa nad obcou vypína, je jednou z dominánt Strážovských vrchov. A nielen to. Skrýva sa v ňom obrovské prírodné bohatstvo v rámci živočíšnej aj rastlinnej ríše. Uchovať toto bohatstvo je snahou štátu aj ochranárov z Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. Preto sa teraz rokuje o tom, že Omšenská baba sa stane územím európskeho významu.

Obyvatelia Omšenia nie sú nadšení zámerom... Foto: Tatiana Michalková, Pravda
Omšenská baba Obyvatelia Omšenia nie sú nadšení zámerom vyhlásiť Omšenskú babu za územie európskeho významu. Obávajú sa o svoje vlastnícke práva na pozemky, ktoré majú byť v ochrannom pásme.

Vedenie obce ani obyvatelia to však tak jednoznačne nevidia. Sú síce za to, aby bola Baba, ako ju familiárne volajú, chránená, ale v takom rozsahu, aby neboli ľudia obmedzení vo vlastníckych právach. V okolí Baby, ktorého sa tiež zámer týka, sa nachádzajú desiatky pozemkov ľudí z Omšenia.

Starosta Alojz Marček vraví, že zaradiť Babu do národného zoznamu území európskeho významu je z pohľadu miestnych ľudí veľmi citlivá téma. „Týka sa to veľkého množstva vlastníkov vzhľadom na to, že územie je veľmi rozsiahle,“ vraví starosta.

Dôvodom, prečo by sa Baba mala stať územím európskeho významu, je výskyt vzácnych druhov rastlín aj živočíchov. Podľa starostu je navrhované územie často navštevované domácimi aj turistami, ľudia sa pýtajú, ako ho budú môcť ďalej využívať na turistické účely a tiež, či sa budú môcť budovať cyklotrasy, prevádzkovať ekologický cestovný ruch, ale aj chovať či pásť dobytok.

„Je určite pekné, že sa ako obec môžeme popýšiť výskytom viacerých vzácnych a chránených druhov rastlín a živočíchov, ktoré sa možno na iných miestach nevyskytujú, mnohí občania však vnímajú túto problematiku inak a zamýšľané kroky zo strany štátu považujú za hrubý zásah do svojich vlastníckych práv a obmedzovanie osobných slobôd a záujmov,“ vysvetlil postoj občanov starosta Omšenia.

Jedným z dotknutých je aj Pozemkové spoločenstvo Michalov Omšenie. Jeho podpredseda Vladimír Sirotný vraví, že tento rok ešte nemali valné zhromaždenie, preto to ešte nestihli so všetkými vlastníkmi prerokovať.

„Nás sa to týka v prípade lesných pozemkov, kde budeme mať ochranný stupeň štyri, ale tam sme mali doteraz vyšší ochranný stupeň päť. Na ďalšej časti, kde sme mali ochranný stupeň jeden alebo dva, by sme mali mať teraz štyri,“ povedal Sirotný. Hovorí, že ide o územie veľké 270 hektárov, ktoré vlastní niekoľko stoviek fyzických osôb.

Vzácna fauna a flóra v Omšení

  • Živočíchy: spriadač kostihojový, priadkovec trnkový, pimprlík mokraďový, pimprlík bruškatý, kunka žltobruchá
  • Rastliny: poniklec prostredný, popolavec dlholistý moravský

Podľa botaničky Sylvy Mertanovej z Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty sa v danom území vyskytujú významné druhy fauny a flóry. „Dôležité je, že všetky lúčne a mokraďové biotopy v území vyžadujú na svoje zachovanie pravidelné obhospodarovanie, teda kosenie a pastvu. To je prostredníctvom európskych agrodotácií podporované už teraz. V žiadnom prípade nebude zakázané poľnohospodárske využívanie územia,“ zdôrazňuje Mertanová.

Tiež vraví, že pri stretnutí s vlastníkmi pozemkov v danom území nezaznamenali ochranári nesúhlas vlastníkov alebo užívateľov. Pri predbežnom rokovaní podľa nej starosta žiadal len vypustiť časť územia pri ceste do Dolnej Poruby. „Tejto žiadosti bude vyhovené a hranica sa upravila,“ dodala botanička. Štátna ochrana prírody navrhuje doplniť územia európskeho významu o 189 území na výmere 43¤500 hektárov, teda z terajších 11,95 percenta na 12,85 percenta.

Podľa hovorcu ministerstva životného prostredia Tomáša Ferenčáka sa momentálne o zaradení Omšenskej baby do národného zoznamu území európskeho významu rokuje. „Na jednotlivých okresných úradoch sa prerokovávajú všetky návrhy území európskeho významu s vlastníkmi, vrátane vami uvedených. Po ich prerokovaní bude nasledovať fáza vyhodnocovania podnetov a pripomienok tak Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, ako aj samotným ministerstvom. Hovoriť preto v tejto chvíli o konkrétnostiach je predčasné. Návrhy musí ešte schváliť vláda a následne ich odovzdáme Európskej komisii,“ vysvetlil Ferenčák.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #fauna #flóra #Omšenská baba #Strážovské vrchy