Pitný zdroj pre Kysuce a Žilinu môže znečistiť bezohľadnosť pri ťažbe dreva

Priemerne dve desiatky nákladiakov denne prejdú po úzkej cestičke, ktorá je na hranici ochranného pásma vodného zdroja, ktorý zásobuje pitnou vodou Kysuce aj Žilinu. Ťažké mechanizmy cestu ničia, a hrozí, že sa niektorý z nich prevráti a znečistí vodný zdroj. Ak sa ťažiari nedohodnú na riešení, po ceste nebudú môcť jazdiť.

, 20.06.2017 13:00
09-nadrz1 Foto: ,
Vodná nádrž Nová Bystrica. V pozadí vidieť kamión, ktorý ide po vyťažené drevo.
debata (3)

Zvyšky popraskaného asfaltu, trhliny, diery. Ťažké mechanizmy cestu poznačili skoro na každom kúsku. Na viacerých miestach sú tabule s označením, že ide o ochranné pásmo vodného zdroja. „Cesta je na hranici ochranného pásma zdroja pitnej vody. Preto je pre nás mimoriadne dôležité, aby sa táto situácia vyriešila, aby nedošlo k potenciálnemu ohrozeniu kvality pitnej vody,“ uviedol hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Pavel Machava. Naposledy nevyhnutné opravy cesty za 16-tisíc eur lesníci urobili pred tromi rokmi. Cestný okruh v okolí vodného zdroja má približne 16 kilometrov.

V lesoch pri Novej Bystrici nehospodária len štátne lesy, tie spravujú iba menšiu časť územia. Potom sú to pozemkové spoločenstvá, urbáre a množstvo súkromných vlastníkov. Títo všetci sa musia spojiť, dohodnúť na spoločnom riešení a najmä zafinancovaní opravy cesty, čo sa až dosiaľ nedarilo. „Koncom mesiaca nám majú dať návrh riešenia, akou formou sa budú spolupodieľať na sanácii cesty okolo vodného zdroja. Inak bude musieť odbor starostlivosti o životné prostredie pristúpiť k zákazu užívania tej cesty,“ povedal prednosta Okresného úradu v Žiline Michal Lavrík.

zväčšiť Okolie vodného zdroja je poznamenané ťažbou dreva. Foto: Renáta Jaloviarová, Pravda
09-nadrz2 Okolie vodného zdroja je poznamenané ťažbou dreva.

Hore idú prázdne, z lesa už plne naložené drevom. Denne je to asi 20 kamiónov. „Zvlášť cudzie kamióny nedodržiavajú predpísané množstvo objemu, ktoré môžu prevážať. Jednak sa táto cesta ničí, majú dlhšiu brzdnú vzdialenosť a tým pádom dochádza ku kolíznym situáciám,“ opísal Peter Šurina, vedúci výrobno-technického úseku OZ Lesy SR v Čadci.

Lesné porasty sú v okolí vodného zdroja Nová Bystrica dôležité. Lesníci tvrdia, že aj v takých sa vykonáva hospodárska činnosť s určitými obmedzeniami. V súčasnom období musia spracovať podkôrnikovú kalamitu.

„Najdôležitejšie hospodárske opatrenia, ktoré zabezpečujú vodohospodársku funkciu lesov, sa týkajú predovšetkým druhovej skladby porastov, obnovnej doby, hospodárskeho spôsobu a štruktúry lesných porastov. Základným tvarom lesa je les vysoký s hospodárskym spôsobom podrastovým – maloplošnou formou. Do 25 metrov od brehovej čiary sa nesmú nachádzať listnaté dreviny a do vzdialenosti 50 metrov majú prevažovať ihličnaté dreviny s výnimkou smrekovca. Hospodárska činnosť v súčasnom období je zameraná prevažne na spracovanie kalamitného dreva, v minimálnom rozsahu sa vykonávajú výchovné ťažby do 50 rokov, ktoré sú taktiež spojené so spracovaním kalamity,“ vysvetlil Marián Nosáľ, vedúci odboru komunikácie Lesov SR.

Vodárenská nádrž Nová Bystrica bola budovaná v 80. rokoch minulého storočia. Je zdrojom pitnej vody, odkiaľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie zásobujú celé Kysuce, mestské časti Žiliny a dve obce v Bytčianskom okrese.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #Žilina #Kysuce
Flowers