Takýto nález sa podarí raz za život, jasajú archeológovia po objave pohrebiska Avarov

„Pre toto sme išli študovať archeológiu. To je nález, aký sa vám podarí raz za život. Pre nás ako archeológov má nevyčísliteľnú hodnotu,“ nadchýna sa Milan Horňák, vedúci archeologického výskumu zo spoločnosti Via Magna, keď hovorí o odkrytí jedného z najrozsiahlejších archeologických nálezísk na Slovensku. Archeológovia počas výskumu pri výstavbe bratislavského obchvatu D4R7 objavili pri Podunajských Biskupiciach avarské pohrebisko z 8. storočia.

27.06.2017 18:00
debata (42)
zväčšiť Archeológovia počas výskumu pri výstavbe... Foto: Ľuboš Pilc, Pravda
archeologicky nalez podunajske biskupice Archeológovia počas výskumu pri výstavbe bratislavského obchvatu D4R7 objavili pri Podunajských Biskupiciach avarské pohrebisko z 8. storočia.

Okolie Bratislavy je na nálezy z obdobia avarského kaganátu bohaté, no posledný takéhoto rozsahu odkryli pred 80 rokmi v Devínskej Novej Vsi. „Tam preskúmali pohrebisko o rozsahu približne 800 hrobov. My sme preskúmali 460 hrobov, takže sme na druhom mieste,“ povedal Horňák. Kaganát preto, lebo vládca Avarov sa tituloval ako kagan.

Na okraji Biskupíc pracovali archeológovia päť mesiacov. Po odstránení ornice v hĺbke asi pol metra sa ukázali zásypy hrobov. Samotné hroby majú rôznu veľkosť a hĺbku, tie najväčšie sú hlboké skoro dva metre a majú rozmery 3×3 metre. Boli to hroby vtedajších miestnych náčelníkov.

zväčšiť Archeológovia počas výskumu pri výstavbe... Foto: Ľuboš Pilc, Pravda
archeologicky nalez podunajske biskupice Archeológovia počas výskumu pri výstavbe bratislavského obchvatu D4R7 objavili pri Podunajských Biskupiciach avarské pohrebisko z 8. storočia.
zväčšiť Foto: Ľuboš Pilc, Pravda
archeologicky nalez podunajske biskupice

Nálezisko je podľa archeológov jedinečné z viacerých dôvodov. Jednak rozsahom hrobov, ktoré preskúmali a tiež množstvom nálezov. Medzi najvzácnejšie patrí minca z obdobia vlády franského kráľa Karola Veľkého. Je z rokov 771 až 793 a je európskou raritou. „Až do tohto objavu bolo celosvetovo známych len 14 takýchto dochovaných  mincí, avšak všetky pochádzali z existujúcich zbierok. Minca z avarského pohrebiska v okolí Podunajských Biskupíc je tak 15. potvrdenou mincou z daného obdobia, no ostáva jedinou mincou objavenou v rámci archeologických vykopávok,“ vysvetlil Milan Horňák. Jedinečná je aj preto, že Avari vo svojom obehovom systéme mince nepoužívali. V tej, ktorú našli, je dierka. Podľa odborníka to svedčí o tom, že Avar ju priniesol svojej žene a tá si zo strieborniaka urobila prívesok. „Muselo to teda byť ešte predtým, ako Karol Veľký začal proti Avarom viesť vojny. Neurobila by si predsa z mince úhlavného nepriateľa prívesok,“ konštatuje Milan Horňák z Via Magna.

zväčšiť Minca s nápisom CAROLUS MEDOLVS. Vyrazili ju v... Foto: Via Magna
Karolinsky-denar-averz-small Minca s nápisom CAROLUS MEDOLVS. Vyrazili ju v mincovni v nemeckom meste Melle v rokoch 771 až 794.

Archeológovia v hroboch našli takmer 2 000 predmetov: keramiku, sklenené koráliky, bronzové šperky od ozdôb opasku, cez náušnice až po náramky. „Bohatí muži mali v hroboch zdobené bronzové spony opaskov, na ktorých prevládali mytologické motívy zvierat. Ženské hroby odhalili krásne avarské šperky,“ dodal.

V každom hrobe našli aj keramickú nádobu a aspoň kosť zvieraťa. „Hovoríme o dvoch druhoch stravy. Jedna tekutá, druhá pevná. Navyše v stenách hrobov boli drevené trámy. Čiže akýsi prístrešok pre mŕtveho, keď už im dávali tú stravu,“ vysvetlil na mieste nálezu archeológ Andrej Žitňan. Za zaujímavosť označil to, že všetky kostry mali dokonalý chrup. Dá sa predpokladať, že jedli to isté, čo dávali mŕtvym do hrobov a preto budú zaujímavé ďalšie analýzy.

Zvláštnosťou je, že na pohrebisku sa nenašli zbrane. Odborník usudzuje, že ľudia tam žili usadlým alebo polousadlým spôsobom, venovali sa chovu a poľnohospodárstvu, nie bojovým činnostiam. „Kôň nebol znakom, že pochovaný muž je jazdec, bojovník, ale že mal taký spoločenský status, že si mohol koňa dovoliť,“ dodal. Asi tretinu pohrebiska tvorili detské hroby. Našli aj tri hroby matky pochovanej s dieťaťom či muža a ženu, pričom hlava muža smerovala tradične na severozápad a žena ležala obrátene. Na tomto mieste sa pochovávalo približne sto rokov. Podľa toho, koľko darov mal mŕtvy v hrobe, je teda možné predpokladať jeho spoločenské postavenie.

zväčšiť Všetky kostry mali dokonalý chrup. Foto: Via Magna
avari, pohrebisko Všetky kostry mali dokonalý chrup.

Archeológovia sú z objavu nadšení. Vedecký potenciál náleziska je podľa ich slov obrovský. Dnešné metódy a moderná technika im umožňujú analýzy, ktoré nemohli uskutočniť napríklad pri odkrytí pohrebiska v Devínskej Novej Vsi. „Stronciové analýzy nám napríklad môžu povedať ako žili, aká bola ich potrava, na ktorých miestach sa zdržovali, či žili len v tejto osade alebo cestovali po vtedajšej Európe. Analýza zvyškov v nádobách nám určite veľa povie o spôsobe obživy a zvyklostiach vtedajších ľudí, antropologická analýza zase o zdravotnom stave populácie, a tak ďalej,“ opísal archeológ Milan Horňák. Zaujímavé bude aj vyhodnocovanie príbuzenských vzťahov na základe analýz DNA.

Archeológovia počas výskumu pri výstavbe...
Jazdec s koňom.
+11Minca s nápisom CAROLUS MEDOLVS. Vyrazili ju v...

Výnimočnosť náleziska si vyžadovala aj nadštandardný prístup. Vznikol tak špičkový medzinárodný tím. „Okrem našich ôsmich archeológov spo­lupracujeme s antropológmi z Katedry antropológie Univerzity Komenského v Bratislave, s Katedrou archeológie U­niverzity v Ľubľane, vedeckou archeologickou spoločnosťou Stik z Ľubľany, vedeckou archeologickou spoločnosťou Labrys z Prahy, na výskume sa zúčastnili študenti katedier archeológie z Trnavy, Nitry a Brna. Celkovo sa na výskume vystriedalo asi sto ľudí,“ dodal Horňák.

Podrobný archeologický výskum lokality naplánovali na základe prvotných sondáží v danom úseku tak, aby bol včas ukončený pred začiatkom ďalších prác. „Nález neovplyvní začiatok stavby ani trasu budúceho obchvatu D4R7,“ informovali z tlačového oddelenia koncesionára projektu Zero Bypass Limited.

Po ukončení archeologických prác nálezy uložia v Archeologickom múzeu. Po spracovaní ich plánujú sprístupniť aj širokej verejnosti.

Obchvat Bratislavy D4R7 pozostáva z južnej časti nultého obchvatu hlavného mesta a časti južnej siete rýchlostných ciest. Diaľnica D4 bude mať 27 kilometrov a rýchlostná cesta R7 32 kilometrov.

Kto boli Avari

Nomádske kmene, ktoré už v roku 563 zaútočili na Franskú ríšu zo svojich sídiel pri dolnom Dunaji, prenikli do Karpatskej kotliny a porazili germánskych Gepidov v Potisí pod vedením kagana Bajana. Usadili sa v časti bývalej rímskej Panónie. Žili z koristi, na úkor podrobeného roľníckeho obyvateľstva. Avarská ríša, nazývaná podľa svojho vodcu aj kaganát, nebola pevným štátnym útvarom, ale zoskupením ázijských kmeňov, ktoré dovedna držala vojenská sila. Na konci 7. storočia ovládala územie Maďarska, južného Slovenska, siahala od dolného Rakúska po Alpy. Obyvateľstvo sa delilo na kočovníkov-pastierov a roľníkov. Ženy sa v čase neprítomnosti mužov stávali hlavami rodín aj spoločenstiev. Vo vyšších vrstvách sa vyskytovalo mnohoženstvo. Avarské pohrebiská sa dajú nájsť na dnešnom území južného Slovenska i na juhozápade Maďarska. S mŕtvymi pochovávali Avari aj kone, príslušníci elít pri sebe mávali opasky, šperky, luky, meče alebo šable. Pri lúpežných výpravách proti Franskej ríši prechádzali Avari cez územie Slovenska a podrobili si časť našich predkov. Tí okolo roku 620 využili oslabenie avarskej vojenskej moci, ktorá bola následkom ich neúspešných útokov proti Byzantskej ríši, a vzbúrili sa. Franský kupec Samo prispel dodávaním zbraní, ale najmä osobnou účasťou na povstaní Slovanov, ktorí si ho v roku 623 zvolili za kráľa. Avari asimilovali s Maďarmi asi v 10. storočí. (zv)

© Autorské práva vyhradené

42 debata chyba
Viac na túto tému: #Bratislava #Podunajské Biskupice #Avari #pohrebisko #nálezisko