Envirorezort rieši v Bratislave viacero projektov vrátane skládky vo Vrakuni

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) sa podieľa na riešení viacerých projektov a problémov v Bratislave. Rieši toxickú skládku odpadu z bývalých Chemických závodov Juraja Dimitrova vo Vrakuni, participuje aj na sanácii zrútenia skalného podložia na Devínskej ceste, na riešení opravy cesty na dunajskej hrádzi či na sanácii skládky Apollo v Ružinove.

12.12.2017 14:39
Devin, Cesta, skaly Foto:
Na archívnej snímke kusy skál na Devínskej ceste.
debata

„Riešenie environmentálnych problémov Bratislavy a okolia si vyžaduje razantné a rýchle konanie, keďže ovplyvňuje život veľkého množstva ľudí. Uvedomujem si to nielen ako minister životného prostredia, ale aj ako obyvateľ Bratislavy, ktorý v meste žije celý život,“ uviedol minister životného prostredia László Sólymos pred stredajším rokovaním vlády.

Sanácia skládky vo Vrakuni

V súvislosti so sanáciou vrakunskej skládky minister uviedol, že v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na sanáciu lokality, príprava dokumentov pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie a územné konanie. „V tejto súvislosti oceňujem postoj mestského zastupiteľstva, ktoré minulý týždeň na zasadnutí dalo svoje pozemky v lokalite k dispozícii za symbolické jedno euro,“ doplnil Sólymos.

Konštatoval tiež, že odstraňovanie environmentálnych záťaží je v mestskom prostredí komplikovanejšie aj vzhľadom na veľké množstvo lokálnych špecifík. Patrí medzi ne napríklad majetkovo – právne usporiadanie v prípade sanácií, pri ktorých je potrebný súhlas vlastníkov dotknutých pozemkov a samosprávy. „Proces sanácie skládky vo Vrakuni je typickým príkladom, kde je súčinnosť ministerstva, ktoré je povinnou osobou pri odstraňovaní skládky, a samosprávy životne dôležitá,“ dodal Sólymos.

Opravy na protipovodňovej hrádzi

Oprava cesty na protipovodňovej hrádzi v katastri mestských častí Petržalka, Rusovce a Čunovo by mala byť dokončená tretí kvartál budúceho roka. Ide o investíciu, ktorú zabezpečuje Slovenský vodohospodársky podnik a opravených bude takmer päť kilometrov asfaltového povrchu, ktorý ľudia využívajú na voľnočasové aktivity.

Sanácia podložia na Devínskej ceste

Uznesením vlády prešla do kompetencie ministerstva životného prostredia aj sanácia zrútenia skalného podložia na Devínskej ceste, kde rezort v spolupráci s hlavným mestom SR Bratislava rieši dôsledky svahovej deformácie a vyvíja maximálne úsilie aj pri zabezpečovaní zdrojov financovania. Rezort sa v minulosti podieľal na sanácii havarijného zosuvu svahu nad Devínskou cestou v Karlovej Vsi, ktorá bola hradená z prostriedkov Environmentálneho fondu a z finančných prostriedkov hlavného mesta. Celkové náklady na výstavbu boli skoro 134-tisíc eur.

Znečistenie po rafinérii Apollo

Envirorezort bude riešiť aj environmentálnu záťaž a jej širší priestor po bývalej rafinérii Apollo v mestskej časti Ružinov. Na predmetnej lokalite bol v roku 2016 vykonaný geologický prieskum životného prostredia, uskutočnia sa aj ďalšie prieskumy. Najväčšie znečistenie tu predstavujú ropné látky, sanácia sa začne hneď po zisteniach rozsahu znečistenia a výbere sanačných metód v jednotlivých lokalitách. MŽP musí do jedného roka vypracovať a na príslušný okresný úrad predložiť plán prác. Kontaminácia horninového prostredia a podzemnej vody je spojená s dôsledkami bombardovania rafinérie Apollo na konci druhej svetovej vojny. Aj keď bola lokalita čiastočne sanovaná už v minulosti, s komplexnou likvidáciou tejto záťaže sa začalo až v súvislosti s výstavbou mosta Apollo. Za sanáciu tohto územia prevzal štát zodpovednosť len nedávno.

debata chyba
Viac na túto tému: #Bratislava #ministerstvo životného prostredia