Fiľakovský hrad sa dočká obnovy

Peniaze na obnovu historického hradu z 13. storočia vo Fiľakove by sa mali získavať jednoduchšie. Fiľakovčanom to umožní aktualizácia zoznamu národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy, na ktorom sa ocitol aj tento hrad v okrese Lučenec.

25.01.2018 15:00
Fiľakovo, hrad, Fiľakovský hrad Foto: ,
Fiľakovský hrad bol zaradený do zoznamu národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy.
debata (3)

Zoznam pamiatok, ktoré prioritne potrebujú údržbu a ktorým sa otvárajú nové možnosti získavania dotácií schválila Vláda SR v rámci Stratégie ochrany pamiatkového fondu v decembri minulého roku na roky 2017 až 2022.

Štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Konrád Rigó informoval, že prvý podobný zoznam vznikol v roku 2012, toto bola jeho druhá aktualizácia. „Na zozname sa nachádzajú pamiatky, ktoré akútne potrebujú údržbu. Tie, ktoré sa v poslednom období podarilo obnoviť boli z neho odstránené a tie, ktoré naopak investície potrebujú, boli naň pridané,“ konštatoval štátny tajomník.

Fiľakovský hrad nie je z regiónu južného Slovenska jedinou pamiatkou, ktorá sa ocitla na zozname priorít. Bol naň dopísaný aj Pustý hrad vo Zvolene, v kategórii kaštieľov a kúrií pribudol kaštieľ v Malých Zlievcach v okrese Veľký Krtíš, Župný dom v Rimavskej Sobote, ale aj fara s pamätnou tabuľou B. S. Timravy v Polichne v okrese Lučenec, či železnica v Tisovci. Naopak, vďaka rozsiahlym rekonštrukciám v posledných rokoch už na zozname pamiatok s prioritou ochrany a obnovy nefigurujú Haličský a Vígľašský zámok, či židovská synagóga v Lučenci.

Zaradenie Fiľakovského hradu, ale aj ďalších pamiatok otvára ich vlastníkom a správcom nové možnosti pri podávaní projektov, zvyšuje šancu na získanie väčších balíkov peňazí na ich ďalšiu obnovu. „Zaradenie na zoznam zabezpečí zvýšenú pozornosť vybraným pamiatkam. Je možné pre vypisovateľov grantových schém a dotácií pamiatky v ňom zaradené zvýhodniť,“ doplnil Rigó.

Podľa slov hovorkyne mesta Fiľakovo Klaudie Kovácsovej o zaradenie Fiľakovského hradu do spomínaného zoznamu sa samospráva snažila už niekoľko rokov. Primátor mesta Attila Agócs zdôrazňuje, že ich hrad na tento zoznam jednoznačne patrí, pretože je hradom nadregionálneho významu. „V niektorých aspektoch patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky svojho druhu aj v širšom stredoeurópskom kontexte. Napríklad jeho jadro tvorí románsky hrad vybudovaný ešte pred mongolským vpádom v 13. storočí. Takýchto pamiatok je u nás málo. Rovnako aj ojedinelá technika použitá pri jeho výstavbe dokazuje veľký význam hradu vo svojej dobe,“ podčiarol Agócs, ktorý v minulosti pôsobil ako riaditeľ Hradného múzea.

Súčasná riaditeľka Hradného múzea Viktória Tittonová tiež pripisuje zaradeniu ich hradu na zoznam pamiatok s prioritou ochrany a obnovy veľký význam. „Viaceré projekty na obnovu hradu už mesto Fiľakovo na ministerstvo kultúry podávalo a ďalšie pripravuje. Verím, že teraz sa k peniazom dostaneme ľahšie. K prioritám, ktoré by sa na hrade mali realizovať patria dokončenie odvodňovacieho systému na strednom hrade, zastrešenie malej delovej bašty na strednom hrade, no najskôr jej statické zabezpečenie, či reštaurovanie južného múru stredného hradu.“

Riaditeľka Hradného múzea spomína aj odstránenie nánosov sutín na nádvorí stredného hradu až po pôvodný terén, murovacie práce na Hajduckej veži na dolnom hrade, či výstavbu rozhľadne na mieste Hodinovej veže na hornom hrade. Všetky tieto aktivity by chceli realizovať v najbližších rokoch.

Fiľakovský hrad patrí k najvýznamnejším pamiatkam Novohradského regiónu. Už v 12. storočí stál pravdepodobne na jeho mieste kamenný hrad, súčasný hrad sa prvýkrát spomína v historických análoch v roku 1242, keď mal odolať Tatárskym nájazdom. Hrad vlastnili viacerí majitelia, medzi nimi aj Matúš Čák Trenčiansky. V roku 1554 padol do rúk Turkom, ktorí sa v ňom usídlili na 39 rokov, až kým hrad nedobyli cisárske vojská. V súčasnosti je hrad využívaný ako múzeum, expozície sú zriadené v tzv. Bebekovej bašte.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #národná kultúrna pamiatka #Fiľakovo #Fiľakovský hrad