Najvyšší súd zakázal výrub stromov na Kollárovom námestí, aktivisti porazili developera

Najvyšší súd 28. februára 2018 vyniesol rozsudok, v ktorom potvrdil rozsudok Krajského súdu, teda potvrdil zrušenie povolenia na výrub stromov na Kollárovom námestí v centre Bratislavy. Informovali o tom Občianski aktivisti z iniciatívy Bratislava otvorene (BAO).

29.04.2018 10:59
debata (6)

Tí podali ešte v roku 2014 žalobu na Krajský súd v Bratislave vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia Okresného úradu vo veci výrubu stromov na Kollárovom námestí. V roku 2015 Krajský súd zrušil rozhodnutie Okresného úradu vo veci odvolania ako aj rozhodnutie MČ Staré mesto vo veci výrubu stromov. „Preto sa 'developer'' – účastník Parking house, s.r.o., v roku 2016 voči tomuto rozsudku odvolal. Najvyšší súd svojím rozhodnutím potvrdil logický a normálny stav rešpektovania Ústavy SR, ako aj zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny," uvádza Matej Vagač z BAO.

Neposúdenie vplyvu

V rozsudku sa píše, že „každý má právo na priaznivé životné prostredie. Verejný záujem je postavený na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia ako základného predpokladu existencie ľudskej bytosti, je mimoriadny, a preto právny poriadok Slovenskej republiky jej venuje zvýšenú pozornosť, a na základe uvedeného je prípustné výkon niektorých práv jednotlivca obmedziť.“

Kollárovo námestie v Bratislave. Foto: Ľuboš Pilc, Pravda
kollarovo namestie, zelen, stromy, výrub stromov Kollárovo námestie v Bratislave.

Súd podľa BAO skonštatoval, že udelenie súhlasu na výrub je možné iba za predpokladu, že správny orgán posúdi ekologické a estetické funkcie drevín, ako aj vplyvy na zdravie človeka. „V prípade rozhodnutia o výrube na Kollárovom námestí k dostatočnému posúdeniu predmetných funkcii nedošlo. Súdu nie je vôbec zrejmé, prečo dal prvostupňový správny orgán prednosť vlastníckému/u­žívaciemu právu účastníka pred právom občanov na priaznivé životné prostredie," píše sa v tlačovej správe BAO.

Bojujú od roku 2009

„Najvyšší súd, ako aj Krajský súd konštatoval, že prvostupňový správny orgán nevykonal dokazovanie čo do rozsahu zásahu do práva na priaznivé životné prostredie, po predpokladanom výrube drevín a dokončení stavby, vo vzťahu ku vhodnosti takéhoto podložia na ďalšiu výsadbu, najvyšší predpokladaný vzrast takto nasadených drevín, ako ani predpokladaný čas, ktorý bude potrebný na nové dreviny, aby plnohodnotne začali plniť funkcie predchádzajúcich vyrúbaných drevín," dodávajú aktivisti.

V prípade Kollárovho námestia občianski aktivisti a aktivistky v BAO bojujú už od roku 2009 za zachovanie prirodzeného parku. Okrem vyššie uvedeného poukazujú tiež na nerešpektovanie územného plánu a jeho regulatívov, nerešpektovanie zákona o ochrane životného prostredia, ako aj na nerešpektovanie strategických dokumentov mesta.

Aktivisti: Nepreferujte finančné záujmy

„Park na Kollárovom námestí má podľa ÚP mesta kód 1110 – parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy. To znamená, že na takomto území nie je možné stavať nič, čo nesúvisí s touto funkciou. Plánovaná podzemná garáž nielenže zapríčiní výrub 65 stromov a kvalitnej mestskej zelene, ale vyvolá vybudovanie aj ďalších objektov na povrchu v parku," uvádza BAO. Okrem toho vedenie Hlavného mesta SR Bratislavy nerešpektuje základné strategické dokumenty. „Vybudovaním garáže sa zhorší aj retenčná schopnosť územia, ako aj celkové životné prostredie, čo je v priamom rozpore so základným strategickým dokumentom mesta," uvádzajú v tlačovej správe.

Občianski aktivisti a aktivistky v BAO veľmi oceňujú rozhodnutie senátu Najvyššieho súdu v záujme zachovania životného prostredia v Bratislave. Vyzývajú kompetentných, aby prehodnotili svoj prístup k ochrane zelene a stromov v meste a svojím konaním nepreferovali finančné záujmy developerov, ale dopriali občanom právo na kvalitné životné prostredie.

6 debata chyba
Viac na túto tému: #Bratislava #aktivisti #Kollárovo námestie #developer #výrub stromov