Ochranári: Vo vode treba sledovať všetky pesticídy

Nachádzajú sa v pitnej vode na Žitnom ostrove chemikálie, ktoré tam nemajú čo hľadať? V obci Kvetoslavov (okr. Dunajská Streda) pri testovaní vody objavili ochranári látku, ktorej limit nie je upravený zákonom, a preto sa ňou oficiálne analýzy nezaoberajú. Vyzvali hlavného hygienika, aby konal a zmenil normy. Zdravie ľudí ohrozené nie je.

22.05.2018 11:00
úrad verejneho zdravotnictva úvz Foto: ,
Aj napriek tomu, že látka, ktorú našli v Kvetoslavove, je menej toxická, ochranári chcú, aby hygienici vypracovali hraničné hodnoty.
debata

Združenie ochranárov Za našu vodu, ktoré svoje pôsobenie odštartovalo iba minulý týždeň, testovalo pitnú vodu tečúcu z kohútika na miestnom úrade v Kvetoslavove. Výsledky analýz ukázali výskyt chloridazón desfenylu, metabolitu pesticídu chloridazón v koncentrácii 1 mikrogram na liter. Ako upozornila predsedníčka združenia, environmentalistka Annamarie Velič, pre tento metabolit nie je v slovenskej legislatíve upravený špecifický limit, aj napriek tomu, že bol opakovane nájdený vo viacerých obciach na Žitnom ostrove. „Normy stanovené slovenskou legislatívou sú diametrálne odlišné od noriem v okolitých krajinách, obávame sa teda, že tu ide len o neporiadok v slovenskej legislatíve,“ nazdáva sa Velič. „Výskyt metabolitu pesticídu v pitnej vode považujeme za neprípustný stav poukazujúci na zlyhanie ochrany podzemnej vody na Žitnom ostrove,“ dodala. Velič pre Pravdu doplnila, že k odberu došlo po dohode so starostom obce. Testovali zdroj, ktorý zásobuje vodou aj školu či škôlku.

Metabolitom sa označuje produkt látkovej premeny určitej látky. V tomto prípade vznikol z pesticídu chloridazón. Ten sa používa napríklad ako herbicíd pri pestovaní cukrovej repy. Ide o menej rizikovú látku, ako je atrazín, ktorý na Žitnom ostrove vo vode objavili koncom minulého roka. Environmentalistka podčiarkla, že nájdený metabolit je menej toxický ako samotný pesticíd, z ktorého vzniká. „Preto sme ani nechceli informovať spôsobom – našli sme vysokotoxický pestícíd. Ide nám o to, že ak takéto niečo nájdeme a na Slovensku pre to nie je určený limit, tak by sa mal na to hygienik pozrieť a urobiť všetko pre to, aby sa tieto limity určili. Pretože niekedy sú metabolity menej toxické ako ich materské látky, ale niekedy sú, naopak, rovnako alebo aj viac toxické,“ upozornila Velič. Odpoveď od Jána Mikasa zatiaľ nedostala, výzvu mu adresovali iba minulý týždeň. „Očakávame odpoveď v priebehu tohto týždňa,“ nazdáva sa aktivistka.

Hovorkyňa hlavného hygienika Daša Račková v reakcii uviedla, že chloridazón desfenyl patrí k nerelevantným metabolitom chloridazónu. „Nerelevantné metabolity predstavujú len veľmi malé, resp. žiadne riziko – rozkladnými produktmi týchto metabolitov môže byť napr. voda a oxid uhličitý,“ vysvetlila. Dodala, že aj platná európska legislatíva stanovuje len povinnosť vyšetrovať pesticídy a ich relevantné metabolity a stanovuje pre ne limity. „Pre hodnotenie nerelevantných metabolitov boli vydané vzhľadom na ich nízke riziko pre zdravie zatiaľ iba odporúčania. Podľa odporúčaní Európskej komisie sú prípustné ich koncentrácie až do 10 mikrogramov na liter. Napriek tomu sa úrad verejného zdravotníctva problematikou aktívne zaoberá a pripravuje v spolupráci s rezortom životného prostredia a poľnohospodárstva postup pri zisťovaní, hodnotení a kontrole pesticídov vrátane ich metabolitov,“ doplnila Račková.

Aj napriek tomu, že látka, ktorú našli v Kvetoslavove, je menej toxická, ochranári chcú, aby hygienici poctivo vypracovali hraničné hodnoty. „V iných krajinách, napríklad v Rakúsku a v Nemecku, si dali tú námahu a urobili limity pre všetky pesticídy a ich metabolity, ktoré sa v krajine používajú,“ objasnila Velič.

Starosta Kvetoslavova Zoltán Sojka sa k výsledkom testovania vyjadriť nevedel. „Neviem, čo mám na to povedať, lebo táto hodnota sa v našich tabuľkách neudáva. Pokiaľ mám informácie, tento rozbor robili v Prahe a teraz požiadali regionálny úrad verejného zdravotníctva, aby k tomu dal stanovisko, či je to zlé alebo nie je, do akej miery je to nebezpečné. V našich podmienkach sa tieto hodnoty neuvádzajú,“ skonštatoval starosta.

Ministerstvo životného prostredia v spolupráci s rezortmi zdravotníctva a pôdohospodárstva pripravilo nový zákon, ktorý sprísni pravidlá v chránených vodohospodárskych oblastiach, medzi ktoré patrí aj Žitný ostrov. Pripravovaná legislatíva napríklad zavedie pokutu až do výšky 165-tisíc eur, ak niekto použije v takejto lokalite zakázané pesticídy. Zákon je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovaní, vláda by o ňom mohla hlasovať ešte pred letnými prázdninami.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pitná voda #Žitný ostrov