Umelecká škola v Trenčíne má aj psychologičku

Dilema spojená s transsexualitou, násilie v rodine, poruchy sústredenia. To je len časť problémov, ktoré trápia niektoré dospievajúce deti. Viaceré školy na Slovensku preto čoraz častejšie siahajú po pomoci psychológa. Na Strednej umeleckej škole v Trenčíne sa však okrem špeciálneho pedagóga žiakom venuje aj klinická psychologička. Školu navštevuje 519 študentov z celého Slovenska a tento rok už majú na talentové skúšky 304 prihlášok, pričom môžu zobrať len 135 detí.

21.06.2018 15:00
Stredná umelecká škola v Trenčíne Foto: ,
Strednú umeleckú školu v Trenčíne navštevujú žiaci z celého Slovenska.
debata

„Deti sú citlivé rovnako na všetkých školách, nielen na našej umeleckej. Naši žiaci sú však nielen citliví, ale aj iní. Asi by ste nenašli na gymnáziách alebo obchodných akadémiách toľko detí so zelenými vlasmi či pätnástimi piercingami,“ vysvetlil riaditeľ školy Ivan Štefka. „Boli situácie, keď som si hovoril, že nemám kvalifikáciu na to, aby som pomohol problém riešiť,“ priblížil.

„Začína sa to klasickým blicovaním. Študent sa vyhýba škole, a to je presne okamih, keď sa ocitne na mojom koberci a nasleduje rozhovor, v čom je problém. Pátrame po príčine,“ hovorí Štefka. „Máme výchovnú poradkyňu, máme koordinátorku drogovej prevencie a bolo namieste začať situáciu riešiť. Požiadal som preto zriaďovateľa, Trenčiansky samosprávny kraj, aby nám povolil zmenu organizačnej štruktúry a mohli sme vytvoriť pracovné miesto pre školského psychológa,“ vysvetlil Štefka.

Už niekoľko mesiacov v škole pracujú špeciálna pedagogička Jana Martinková a klinická psychologička Magdaléna Krasulová, ktorá pomáha nielen žiakom, ale aj učiteľom a rodičom detí. „Viaceré veci sa riešia konfrontáciou žiak – učiteľ, žiak – rodič. Dostať sa k nej býva niekedy problém,“ hovorí riaditeľ Štefka. Deti prijali tento nápad mimoriadne pozitívne, o čom svedčí aj vyťaženosť psychologičky. Navyše ju nemusia vyhľadať priamo v školskej ambulancii, ale majú k dispozícii aj jej telefón a mailový kontakt.

Špeciálna pedagogička rieši najmä problémy súvisiace s vývinovými poruchami učenia, ako sú dysleksia, dysgrafia či nedostatočná koncentrácia študentov. Psychologička sa zaoberá aj ťažkosťami týkajúcimi sa rodiny, prevenciou závislostí či zvýšeným prežívaním úzkosti. „Toto je najdôležitejšie obdobie v živote detí, pre mnohé je ťažké aj tým, že sú odlúčené od rodín, bývajú na internáte. Najčastejšie prichádzajú s poruchami komunikácie, s konfliktami súvisiacimi s neistou osobnosťou v tomto veku,“ vysvetlila Magdaléna Krasulová.

S Janou Martinkovou sa navzájom dopĺňajú. „Kolegyňa sa venuje poruchám učenia, nastaveniu individuálneho prístupu a ja jej k tomu spravím psychologickú časť. Ak sa niekto zajakáva, zle číta, píše, je vystavený negatívnym reakciám zo strany okolia. Pomáham deťom, aby to prežili, preniesli sa cez to a nebrali to osobne. Je to mravčia práca, ale veľmi dôležitá, lebo keď sa komplexy vytvoria v tomto veku, tak sa už len upevňujú,“ spresnila psychologička.

Zriaďovateľom školy je Trenčiansky samosprávny kraj. Podľa hovorkyne Veroniky Rezákovej pôsobia školskí psychológovia v šiestich stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. „Pôsobenie psychológa v školskom prostredí vnímame jednoznačne pozitívne, keďže svojou odbornou pomocou a konzultáciami dokáže pomôcť študentom či už v oblasti štúdia, rodinných otázok, ale aj celkového osobnostného vývinu a rozvoja žiaka,“ povedala Rezáková.

Podľa ministerstva školstva na Slovensku s účinnosťou od 1. septembra 2017 pôsobí v základných a stredných školách, ktoré nie sú špeciálnymi školami, školský psychológ, liečebný psychológ a školský logopéd, ak vzdelávajú viac ako dvadsať žiakov so zdravotným znevýhodnením. Zabezpečiť pôsobenie špeciálneho pedagóga v škole nie je povinnosť. „Škola by však mala mať záujem vytvárať prostredie, v ktorom majú žiaci aj učitelia profesionálnu psychologickú službu,“ vysvetľuje komunikačný odbor ministerstva školstva.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #psychologička #násilie na deťoch #poruchy sústredenia #stredná umelecká škola