Oravská Polhora si prevezme ocenenie v rámci Európskej ceny obnovy dediny

Oravská Polhora (okr. Námestovo), ktorá sa stala víťazom národnej súťaže Dedina roka 2017, si v piatok prevezme ocenenie, ktoré získala v rámci medzinárodnej súťaže Európska cena obnovy dediny za komplexný a trvalo udržateľný rozvoj. Informovala o tom Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá na Slovensku organizuje súťaž Dedina roka.

19.09.2018 15:10
debata

Slávnostná ceremónia sa bude konať v tirolskej obci Fließ. Medzinárodná porota ocenila občiansku vybavenosť Oravskej Polhory ako aj jej orientáciu na environmentálne vzdelávanie na základnej škole. Obec sa snaží podporovať udržateľný cestovný ruch vrátane cyklotrasy a miestneho liečivého prameňa. S tým súvisí aj vytváranie pracovných miest, čo pôsobí proti odchodu mladých obyvateľov z obce. Porota ocenila tiež, že nadväzujúc na svetové dedičstvo gajdošov, sa obec stala centrom tejto kultúry. Kladné hodnotenie si získali aj služby v sociálnej oblasti a výstavba bytov.

„Myslieť dopredu“

Európsku cenu obnovy dediny 2018 získala hornorakúska obec Hinterstoder, ktorá "preukázala najkomplexnejší súlad s aktuálnym mottom súťaže Myslieť dopredu. Medzinárodná porota vyzdvihla vysokú kvalitu všetkých 23 účastníkov tohto ročníka európskej súťaže. Okrem víťaznej obce bolo ocenených aj ďalších 13 obcí vrátane Oravskej Polhory. Organizátorom súťaže Európska cena obnovy dediny, ktorá má svoju históriu od roku 1990, je Európske spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny. Cieľom súťaže je odmeniť príkladné procesy rozvoja a obnovy vo vidieckych komunitách s prihliadnutím na ekonomický a kultúrny kontext. Hlavným kritériom je, aby prijaté opatrenia prispievali k posilneniu a udržateľnosti vidieckych oblastí a zlepšili kvalitu života ľudí na vidieku.

Obec Oravská Polhora sa vlani stala víťazom národnej súťaže Dedina roka 2017. Podľa hodnotiacej komisie preukázala príkladný rozvoj miestneho hospodárenia, starostlivosť o obec, krajinu a životné prostredie. Predstavitelia obce sa pritom sústredili na využívanie lokálnych zdrojov, zachovávanie vidieckej pospolitosti, podporu folklóru, ale i na starostlivosť o obyvateľov obce. Európska cena obnovy dediny ako aj národný titul Dedina roka sa udeľujú v dvojročnom cykle, pričom národný víťaz vždy na ďalší rok postupuje do európskej súťaže.

debata chyba
Viac na túto tému: #ocenenie #Európa #životné prostredie #Orava #Dedina roka #udržateľný rozvoj