Pohotovosť v Šali zabezpečujú len tí lekári, ktorí sa dobrovoľne prihlásili

Pohotovosť v Šali zabezpečujú len tí lekári, ktorí podpísali s Poliklinikou Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Šaľa zmluvu o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby. Ostatní do rozpisu služieb zaraďovaní nie sú.

25.09.2018 13:17
debata (2)

Lekári slúžiaci na pohotovosti poukazujú na to, že sú vyčerpaní, keďže musia ťahať služby aj za kolegov. Obrátili sa na ministerstvo zdravotníctva aj predsedu kraja. Podľa ministerstva nie je dôvod na to, aby bola v rozpise len časť lekárov. „Právne predpisy neurčujú žiadnu výnimku v tom, že v rozpise poskytovania ambulantnej pohotovostnej služby majú byť uvedení len zazmluvnení poskytovatelia. Takýto výklad nemá žiadnu oporu v platnom právnom poriadku,” napísalo lekárom ministerstvo.

Lekár NSK Ľubomír Ševčík tvrdí, že Poliklinika NSK Šaľa si ako organizátor ambulantnej pohotovostnej služby neplní svoje zákonné povinnosti a nie je schopná personálne zabezpečiť jej fungovanie. „Personálne zabezpečenie prevádzkovania ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby bolo aj jedným z kritérií hodnotenia žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie tejto ambulancie,“ uviedol Ševčík. Riaditeľ polikliniky Boris Jordanov hovorí, že nemôže donútiť slúžiť tých lekárov, s ktorými nemajú podpísané zmluvy. Lekár NSK má však podľa neho povinnosť zaradiť do rozpisu služieb aj „nedobrovoľníkov“. „Stotožňujeme sa s názorom a výkladom zákona Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré úplne jasne a zreteľne definovalo, že do služieb by mali nastúpiť v prípade rozpisu samosprávnym krajom všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti z daného regiónu, resp. spádovej oblasti,“ uviedol Jordanov.

Zo 17 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pre dospelých podpísalo zmluvy o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby 12. Poliklinika rozpisuje služby lekárom na 12 dní a päť služieb necháva voľných pre stanovenie samosprávnym krajom. Podobná situácia je aj v detskej pohotovosti, kde zmluvu podpísalo deväť lekárov z desiatich. „Čakáme, že zo strany lekára NSK bude zákonu učinené zadosť a do služieb budú zaraďovaní aj ostatní lekári zo spádovej oblasti Šaľa. Tí by mali do týchto služieb nastúpiť a byť v zmysle zákona odmeňovaní sumou deväť eur na hodinu – na čo sme z finančného hľadiska ako organizátor plne pripravení – oproti sume 20 eur na hodinu, ktorú v zmysle platných zmlúv platíme lekárom, ktorí sa dobrovoľne rozhodli s nami podpísať zmluvy,“ doplnil Jordanov.

Témou pohotovosti v Šali sa zaoberali aj krajskí poslanci na septembrovom zastupiteľstve. Poslanec Ján Greššo vyjadril obavu, že lekár kraja porušuje zákon, poctivá časť lekárov je diskriminovaná a ich preťažením sa ohrozujú aj životy pacientov. Podobná situácia je podľa neho aj v iných okresných mestách kraja. Ševčík uviedol, že kraj na zabezpečenie plynulého chodu pohotovosti v Šali určil poskytovateľa iba v tých dňoch, ktoré nevedel zabezpečiť organizátor ambulantnej pohotovostnej služby. „Poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby zabezpečoval kraj predovšetkým prostredníctvom lekárov poskytujúcich všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých v spádovom území,“ hovorí Ševčík. Bližšie sa k výberu lekárov nevyjadril. Zdôraznil, že povinnosťou polikliniky je bezodkladne informovať kraj o tom, že nevie zabezpečiť poskytovanie pohotovostnej služby. To však podľa neho poliklinika nesplnila. Riaditeľ polikliniky to odmieta. Podľa jeho slov kraj ihneď vidí presný rozpis pohotovosti prostredníctvom svojej webovej aplikácie Ambulancia.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #nemocnica #Nitra #lekári #poliklinika #pohotovosť #Šaľa