Košičania žiadajú pozastaviť stavebné konanie NTC

11.10.2018 18:26

Skupina obyvateľov nespokojná s výstavbou Národného tenisového centra (NTC) na Popradskej ulici v Košiciach odovzdala dnes do podateľne miestneho úradu košickej mestskej časti Západ výzvu.

Žiadajú v nej mestskú časť Košice Západ, aby vyzvala príslušný stavebný úrad k pozastaveniu stavebného konania do doby, kým investor jednoznačne nezadefinuje skutočný zámer výstavby a predpoklad skutočného využitia stavby a v súlade s tým neupraví projektovú dokumentáciu tak, aby vyhovovala príslušným normám pre daný účel využitia.

Podľa signatárov projektová dokumentácia NTC a celý proces nie je v súlade so zákonom. Poukazujú na skutočnosť, že stavebný úrad Čaňa odňal vlastníkom susediacich pozemkov a stavieb právo byť účastníkom v územnom konaní, keď sa rozhodovalo o umiestnení stavby.

Signatári žiadajú mestskú časť v rámci stavebného konania o doplnenie pôvodného súhlasného stanoviska k projektovej dokumentácii k výstavbe NTC o podmienky, ktoré zabezpečia, aby obyvatelia netrpeli negatívnymi nadmernými následkami počas prevádzky.

Výzvu podpísali František Jaroš, Dominik Karaffa a Ladislav Rovinský. Ako uviedol Jaroš, starosta mestskej časti Západ Ján Jakubov v minulosti prisľúbil, že ak bude mestská časť o tomto zámere informovaná a oslovená v rámci príslušného konania, tak ho prerokuje s obyvateľmi. Nestalo sa tak. „Touto cestou dávame samospráve možnosť doplniť svoje stanovisko v stavebnom konaní,“ uviedol Jaroš. „Zároveň vás žiadame, aby ste písomne deklarovali a o tom upozornili aj investora a stavebný úrad, že Mestská časť Košice Západ nevydá žiadne povolenie k prevádzke a usporiadaniu kultúrnych, alebo športových podujatí, pri ktorých počet divákov nebude korešpondovať s deklarovanou kapacitou parkovacích miest umiestnených v areáli NTC, alebo bude meraním dokázané, že úroveň hluku v priľahlých oblastiach prekročí projektované hodnoty 80 decibelov,“ uvádza sa vo výzve.

Podľa signatárov výzvy projektová dokumentácia je zrejme v rozpore s platnými technickými normami, minimálne v časti upravujúcej podmienky statickej dopravy, a vychádza z nesprávnych predpokladov minimálne v časti hlukovej štúdie. Problémom podľa ich mienky je, že NTC nemá dostatočný počet parkovacích miest vzhľadom na svoju kapacitu a tak návštevníci zaberú miesta obyvateľom žijúcim v širšom okolí. Obyvatelia majú aj obavy, že úroveň hluku v priľahlých oblastiach prekročí projektované hodnoty 80 decibelov najmä pri kultúrnych či iných podujatiach.

#stavebné konanie #NTC #Národné tenisové centrum #Košice
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
39,99
Kytica Zimona 20

Kytica Zimona 20

44,99
Flower box červená kocka "M" červené ruže

Flower box červená kocka "M" červené ruže

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk