Národné tenisové centrum v Košiciach mešká. Vznikne vôbec?

, 10.02.2019 19:00

Výstavbu Národného tenisového centra (NTC) v Košiciach sprevádzajú komplikácie od začiatku, a postupne len narastajú. Stáť má na zanedbaných pozemkoch, bývalom futbalovom ihrisku v blízkosti rodinných domov. Zámer sa stretol s nevôľou ich obyvateľov, navyše pôvodne plánovaná suma na výstavbu sa zdvojnásobila.

Najnovšie radnica ako orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku pozemných komunikácií stavebné konanie zastavila. Projekt pritom má platné územné rozhodnutie. Termín ukončenia výstavby – pôvodne rok 2020 – je čoraz menej reálny, a prinajmenšom sa posunie.

Zástupcovia oboch strán – mesta i Slovenského tenisového zväzu (STZ) – sa nedávno stretli, aby si vyjasnili rozdielne pohľady. V komunikácii chcú pokračovať, niektoré nezrovnalosti by malo vyriešiť dnešné rokovanie priamo na mieste. Diskusia k projektu bude rozdelená do dvoch častí, prvá prebehne na ploche zanedbaného futbalového štadióna. V druhej fáze sa bude debatovať v priestoroch magistrátu za účasti primátora Košíc, zástupcov STZ, dotknutej košickej mestskej časti Západ, pozvanie dostali aj mestskí poslanci a aktivisti.

Projekt Národného tenisového centra v Košiciach.
Projekt Národného tenisového centra v Košiciach. Autor: Archív

Pôvodne malo byť NTC postavené v inej lokalite, kde už tenisové kurty sú. Výstavbu však skomplikovali nevyriešené vlastnícke vzťahy k pozemkom. Napokon sa našla lokalita s rozlohou 2,4 hektára, je však blízko spomínaných rodinných domov, ktoré mesto získalo od ministerstva vnútra. „Halu budeme mať priamo pod oknami. Ak sa bude konať nejaké podujatie, a to nielen športové, ale aj kultúrne, budeme mať hluk. Nehovoriac už o tom, že sa skomplikuje dopravná situácia,“ protestujú obyvatelia, ktorí by mali v budúcnosti žiť v susedstve tenisového stánku. Ich zástupca František Jaroš ešte vlani vyzval poslancov, aby od tohto projektu odstúpili. Podotkol, že výstavba zníži kvalitu života v okolí i hodnotu nehnuteľností.

Pozemok v Košiciach, na ktorom by malo stáť...
Pozemok v Košiciach, na ktorom by malo stáť nové Národné tenisové centrum. Autor: Robo Hakl, Pravda

Podľa názoru tenisového zväzu však NTC lokalitu, naopak, pozdvihne. Generálny sekretár STZ Igor Moška pritom poukazuje na to, že všetky doterajšie štúdie, posudky a rozhodnutia potvrdzujú, že projekt je navrhovaný v súlade s platnými predpismi a normami a že v danej lokalite je ho možné postaviť.

„Výhrady obyvateľov k možnej hlučnosti, prašnosti, výrubu zelene, parkovacím miestam alebo doprave pramenia podľa nášho názoru z ich nedostatočnej informovanosti. Výstavba NTC túto lokalitu pozdvihne, pri jeho prevádzke nedôjde k zhoršeniu životného prostredia obyvateľov, ale, naopak, k jeho skvalitneniu,“ poznamenal Moška. Zmena lokality by podľa neho projekt posunula minimálne o dva roky dozadu, a zároveň by narástli náklady.

Starosta mestskej časti Košice-Západ Marcel Vrchota je odhodlaný hájiť záujmy miestnych. „Národné tenisové centrum by bolo pre Košice určite oživením a prinieslo by ďalšie možnosti pre športové, ale aj kultúrno-spoločenské podujatia v meste, no na navrhovanom mieste by spôsobilo obyvateľom Terasy viac problémov ako úžitku," tvrdí. "Kvalita života obyvateľov mestskej časti je pre mňa priorita. Verím, že sa podarí nájsť inú vhodnú lokalitu,“ dodáva Vrchota.

Na zlý výber miesta pre obrovské športovisko dlhodobo poukazuje aj ochranár a mestský poslanec Ladislav Rovinský. Plánuje na túto tému diskutovať aj s primátorom a bude aj účastníkom stretnutia predstaviteľov mesta a zástupcov tenisového zväzu.

Čo sa týka financií, pôvodný plán rátal s investíciou 15 miliónov eur. Investorom je akciová spoločnosť NTC, kde mesto vlastní 49-percentný podiel, zvyšné akcie patria STZ. Najnovšie sa však cena navýšila dvojnásobne: takmer na 30 miliónov eur. Dôvodom je zmena zámeru. Z pôvodne zamýšľaného zakrytého ústredného tenisového dvorca má byť multifunkčná aréna pre 5¤000 divákov so zaťahovacou strechou. V projekte sa ráta tiež s tréningovou halou so štyrmi dvorcami, bedmintonovou halou s ôsmimi dvorcami, so 6-podlažnou prevádzkovou budovou či s fitnescentrom.

Kým pôvodne mali Košice vyčleniť na výstavbu tri milióny eur, STZ rovnakú sumu a zvyšok štát, po novom by to pre samosprávu znamenalo výdavky ďalšie tri milióny. Rozpočet mesta sa má schvaľovať v polovici februára a s touto položkou sa v ňom neráta. O situácii rokovali aj členovia mestskej rady – bolo im oznámené, že mesto na to peniaze mať nebude. Sekretár STZ Moška však už pripustil, že ak sa financovanie súčasnej podoby projektu zabezpečiť nepodarí, tenisový zväz sa vráti k pôvodnému projektu.

Najnovšou prekážkou je napokon zastavené stavebné konanie pre dopravné stavby v okolí športoviska. Magistrát tu považuje za najväčší problém nesúlad medzi prezentovaným a skutočným počtom parkovacích miest.

„V dopravno-kapacitnom posúdení (DKP) projektu vypracovanom autorizovanou stavebnou inžinierkou sa uvádza, že podľa výstupov z prieskumu statickej dopravy je celkový potenciál parkovacích miest v okolí približne 5-tisíc,“ vyjadrila sa radnica. „Z toho 541 parkovacích miest je stále nevyužitých a predstavuje alternatívnu ponuku jednorazového parkovania v okolí v čase športového podujatia. Na podklade tohto DKP bola vypracovaná projektová dokumentácia pre územné konanie a následne pre stavebné konanie, ktorá však riešila iba 180 parkovacích miest pre účely hlavnej stavby – budovy NTC a jej okolia,“ uvádza radnica, pričom takéto merania považuje za nereálne.

„Stavebník nepreukázal, že má k parkovacím miestam, s ktorými DKP uvažuje, reálne a právne uzatvorený zmluvný vzťah s ich vlastníkmi, respektíve správcami, na základe ktorého by ich v prípade potreby mohol využiť. DKP s tými parkovacími miestami počíta iba v teoretickej rovine,“ argumentuje v príslušnom rozhodnutí Marta Makšimová, vedúca referátu špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie mesta Košice.

Stavebník podľa Makšimovej nepreukázal, ako by vyriešil chýbajúcich až 4¤279 z požadovaného počtu 5¤000 parkovacích miest. K problému sa vyjadril i primátor Košíc Jaroslav Polaček. „Situáciu som osobne preveril. Projektová dokumentácia neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, čo malo podľa špeciálneho stavebného úradu za následok zastavenie tohto konania z procesných dôvodov,“ skonštatoval Polaček.

NTC sa proti tomuto rozhodnutiu môže odvolať do 15 dní. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov môže rozhodnutie preskúmať správny súd podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

S novým tenisovým areálom v Košiciach sa pritom počíta ako s jedným zo športových stánkov letného Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF), ktorý sa v meste bude konať už o dva roky, v roku 2021.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#NTC v Košiciach
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku