Lesy SR môžu aplikovať v lesoch v Bratislave chémiu, aktivisti ich preto žalujú

Štátny podnik Lesy SR získal do konca roka 2025 súhlas na aplikáciu chemických látok v niektorých lesoch v Bratislave. Medzi látkami sú aj herbicídy, ako Roundup Biaktiv.

09.09.2019 16:50
debata

Lesoochranárske zoskupenie (LZ) VLK a občianske združenie (OZ) Som Petržalčan podali preto žaloby na súd. Obávajú sa ohrozenia zdravia občanov aj spodných vôd. Lesy SR argumentujú, že postupujú v súlade s platnou legislatívou.

Lesy SR majú povolenie natierať protihryzové repelenty na územiach, ako sú Pečniansky les, Ostrovné lúčky, Gajc a Fialková dolina. Taktiež môžu injektážou aplikovať herbicídy Roundup Biaktiv a Garlon New proti rastu inváznej dreviny pajaseň žliazkatý v Pečnianskom lese, Ostrovných lúčkach, Devínskej Kobyle či v lokalitách Bajdel a Gajc.

„Áno, už sme vykonali opatrenia na likvidáciu inváznych drevín. Použili sme látku Roundup Biaktiv. Ide o jediný možný spôsob likvidácie inváznej dreviny pajaseň žliazkatý. Tento spôsob likvidácie predpisuje vyhláška,“ povedal pre TASR hovorca Lesov SR Pavel Machava. Štátny podnik tvrdí, že prípravok Roundup Biaktiv je stále považovaný za bezpečný a pokiaľ rozhodne príslušná inštitúcia, že bezpečný nie je, Lesy SR ho okamžite prestanú používať.

„Chceli by sme všetkých obyvateľov Slovenska ubezpečiť, že nie je dôvod na paniku. Prípravok aplikujeme priamo do kmeňov stromov, nedochádza k jeho rozprašovaniu do okolitého prostredia,“ podotkol Machava. Lesy SR deklarujú, že pri obhospodarovaní lesov, ktoré majú v správe, vykonávajú opatrenie v zmysle platnej legislatívy a že likvidáciu inváznych drevín im prikazuje zákon.

Juraj Lukáč z LZ VLK však upozorňuje, že Roundup Biaktiv a Garlon New sú herbicídy vyvinuté špeciálne na zabíjanie živých organizmov, v tomto prípade rastlín, a v iných krajinách sú postupne zakazované. „Aplikácia chemických látok na tomto území ohrozuje zdravie občanov, ktorí sa v ňom budú pohybovať, a predovšetkým ohrozuje spodné vody, ktoré sa v lokalitách nachádzajú. Roundup Biaktiv a Garlon New sú endokrinné disruptory, poškodzujú hormonálnu sústavu živých organizmov. Navyše, spôsob aplikácie injektážou do drevín napomáha efektívnejšej kontaminácii spodných vôd,“ povedal pre TASR.

Tieto herbicídy nie sú podľa Lukáča v povoľovacom konaní testované na biologickú bezpečnosť, neexistujú žiadne testy, ktoré by dokazovali, že nie sú endokrinnými disruptormi a ich skutočné zloženie je utajované. „Je všeobecne rozšíreným mýtom, že schválený prípravok je bezpečný, pravý opak je pravdou. Schválenie a registrácia znamená len potvrdenie jeho nebezpečnosti. Garlon New navyše nemá platnú ani tú registráciu, platnosť sa skončila v apríli tohto roka,“ skonštatoval Lukáč. LZ VLK podalo na súd žalobu a zvažuje aj ďalšie kroky. Petržalský miestny poslanec a zástupca OZ Som Petržalčan Miroslav Dragun sa obrátil na súd i prokuratúru. „Použitie Roundup v takých významných chránených územiach považujem za nevhodné,“ uviedol pre TASR.

Lesy SR argumentujú, že chápu obavy verejnosti, a preto vyzývajú príslušné inštitúcie, aby sa vážne zaoberali bezpečnosťou prípravkov, ktoré sa nachádzajú na zozname povolených prípravkov. Aktivistov žiadajú, aby inštitúciám predložili relevantné informácie. „Keď inštitúcie rozhodnú, že prípravok nie je bezpečný, okamžite ho prestaneme používať,“ podotkol Machava.

Mesto Bratislava tvrdí, že nad rámec povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy aktívne obmedzuje používanie látok na báze glyfosátu. „Tento prostriedok je preukázateľne škodlivý pre životné prostredie a jeho používanie v blízkosti zdrojov pitnej vody, respektíve aj v blízkosti otvorenej vodnej hladiny považujeme za nevhodné a nezodpovedné,“ skonštatoval pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Zároveň tvrdí, že hlavnou úlohou mestských lesov je vytvárať kvalitné a zdravé rekreačné prostredie pre obyvateľov v súlade s princípmi ochrany prírody. „Významným projektom, ktorému sa systematicky venujeme, je tiež rozvoj včelárstva v našich lesoch. S ohľadom na tieto skutočnosti preto Mestské lesy v Bratislave nepoužívajú žiadne z uvedených látok, rovnako ako žiadne chemické postreky či pesticídy,“ podotkol Bubla.

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) pre TASR skonštatovala, že v prípade povolenia pre Lesy SR aplikovať chemické látky v lesoch v Bratislave nemôže zasahovať do rozhodovacieho procesu úradov. Každé právoplatné rozhodnutie je podľa inšpekcie záväzné, preto je aj ona povinná takéto rozhodnutie rešpektovať. „Zákonnosť rozhodovacieho procesu orgánov štátnej správy však môže preskúmať prokuratúra. V prípade, ak by takéto rozhodnutie bolo zrušené, inšpekcia životného prostredia bude dôsledne vyvodzovať zodpovednosť za prípadné porušenie zákona,“ podotkla SIŽP.

debata chyba
Viac na túto tému: #Lesy SR #postrek