Nemáme žiadne záväzky voči Bratislave, deklaruje J&T Real Estate

Developer J&T Real Estate deklaruje, že nemá žiadne záväzky voči hlavnému mestu. Uhradenie plnej kúpnej ceny za akcie spoločnosti Obchodné spoločenské centrum si podľa developera obe zmluvné strany písomne potvrdili 16. júla 2001. Spoločnosť to uviedla v reakcii na utorkovú tlačovú konferenciu primátora Bratislavy Matúša Valla.

05.02.2020 13:48
debata (2)

Ten developera spomenul, keď informoval o kontrole Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorá odhalila vážne pochybenia v účtovníctve mesta, pokiaľ ide o evidenciu a vymáhanie pohľadávok.

J&T Real Estate tvrdí, že je jedným z kľúčových hráčov na bratislavskom realitnom trhu a nikdy by si nedovolila nesplniť akýkoľvek záväzok, a to nielen voči mestu Bratislave, ale aj voči ktorémukoľvek zo svojich partnerov. „Nie je úlohou J&T Real Estate skúmať, ktoré vedenie Bratislavy a kedy spravilo chybu. Pre budúcnosť by sme radi jasne deklarovali, že v prípade akýchkoľvek pochybností s plnením záväzkov J&T Real Estate sme kedykoľvek pripravení odkonzultovať akékoľvek skutočnosti vopred a uviesť veci na správnu mieru ešte pred medializáciou skreslených informácií,“ vyhlásil výkonný riaditeľ J&T Real Estate Pavel Pelikán.

Kontrola odhalila chyby v účtovníctve

Primátor Vallo v utorok informoval, že kontrola účtovných závierok hlavného mesta zo strany NKÚ SR odhalila vážne pochybenia v účtovníctve, najmä pokiaľ ide o evidenciu a vymáhanie pohľadávok. Kontrolovaným obdobím boli roky 2016 až 2018. Kontrolóri napríklad poukázali na pohľadávky v objeme vyše 50 miliónov eur, pri ktorých nie je známy dlžník.

Vallo zároveň uviedol, že najvyšší podiel na celkovej výške odpísaných pohľadávok v roku 2018 tvoril odpis pohľadávky vedenej voči spoločnosti J&T Real Estate za predaj mestského majetku na mieste súčasného River Parku vo výške asi zhruba milión eur. "Mesto nevedelo preukázať doklady o zaúčtovaní pohľadávky, ale ani o vymáhaní pohľadávky, prípadne uplatnení si svojich majetkových práv pred príslušnými orgánmi.

Pohľadávka bola odpísaná z účtovníctva v plnej výške v apríli 2018 bez predchádzajúceho schválenia mestským zastupiteľstvom a prerokovania v škodovej komisii," povedal primátor. Kontrola NKÚ podľa neho konštatovala, že tým, že mesto pohľadávku voči J&T Real Estate nevymáhalo, konalo v rozpore so zákonom o majetku obcí a zároveň nedodržalo štatút hlavného mesta a nepostupovalo v súlade so zákonom o účtovníctve. „Pretože za celé obdobie si neoverilo, či stav pohľadávky v účtovníctve zodpovedá skutočnosti,“ poznamenal Vallo.

Nesrovnal: Je to hlúposť

Bývalý primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, ktorý bol vo vedení hlavného mesta v rokoch 2014 – 2018, vyjadrenia o pohľadávkach mesta bez dlžníkov považuje za hlúposť a prejav nekompetentnosti. Argumentuje, že ide pravdepodobne o takzvané duplicitné a fiktívne pohľadávky, vzniknuté pred rokom 2009 ich chybným preklopením (a tým pádom zdvojením) do nového informačného systému. Deklaruje, že počas jeho mandátu došlo k historicky prvej kompletnej inventarizácii pohľadávok a majetku a ich zapojeniu do rozpočtu mesta.

„Na základe tejto inventarizácie sa identifikovali chybné účtovné závery z minulosti, o ktoré teraz ide,“ podotkol bývalý šéf bratislavskej samosprávy. Tieto skutočnosti boli podľa Nesrovnala uvedené v každej závierke a boli aj súčasťou odovzdania agendy novému vedeniu mesta.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #Bratislava #J&T Real Estate