V Bratislave pracuje automatizovaná separačná linka odpadu

Vyzbieraný plast a papier zo žltých a modrých kontajnerov v Bratislave po novom od konca februára dotrieďuje automatizovaná separačná linka. V priestoroch pri spaľovni odpadu mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) v bratislavskom Vlčom hrdle ju postavila, spustila a prevádzkuje firma Bratislavská recyklačná.

28.03.2020 09:22
debata (2)

Doteraz v hlavnom meste dotrieďovala pre OLO vyzbierané plasty a papiere len ručne. Na spustenie linky sa pritom čakalo od roku 2018, firme však doteraz chýbalo potrebné povolenie. To nadobudlo právoplatnosť 25. februára.

Automatizovaná linka na triedenie separovaného komunálneho odpadu bola projektovaná a postavená pre potreby hlavného mesta. Firma deklaruje, že ide o najmodernejšie automatizované stredisko pre separáciu papiera a plastov v strednej a východnej Európe. „Na linke sa triedia odpady z obalov (vrátane plastov) a papier, ktoré pochádzajú zo separovaných zložiek komunálneho odpadu zbieraných spoločnosťou OLO. Spolupráca s OLO je založená na zmluvnom vzťahu, ktorý vznikol v minulosti,“ uviedla Bratislavská recyklačná pre TASR. OLO zabezpečuje zber separovaných zložiek komunálneho odpadu a jeho zvoz. Súkromník zas separáciu odpadu pochádzajúceho z triedeného zberu pre potreby jeho ďalšieho zhodnocovania.

Percentuálna úspešnosť triedenia na automatizovanej linke sa momentálne pohybuje na úrovni zhruba 46 percent odpadu z obalov vrátane plastov. „Ak by sa uvedomelosť pri triedení zvýšila a v separovanom odpade by sa nenachádzali druhy odpadov, ktoré tam nepatria, percentuálna úspešnosť triedenia by bola na úrovni približne 95 percent, čo je projektovaná a výrobcom garantovaná úspešnosť triedenia,“ spresnila firma. Linka dosahuje takéto parametre pri výkone tri tony za hodinu. Pre porovnanie, na ručnej linke sa efektivita triedenia pohybovala podľa súkromníka na úrovni asi 20 percent, a to pri výkone maximálne 0,7 tony za hodinu.

Triedenie kaskádovitým spôsobom

Automatizovaná linka pracuje najmä na princípe spektrofotome­trickej detekcie a vzduchového vysokotlakového oddeľovania jednotlivých triedených zložiek odpadu. „Optické skenery rozpoznávajú druh odpadu, napríklad plastová fľaša, papier, tetrapakový obal, plechovka či odpad zo železa, ich veľkosť a farbu. Triedenie prebieha kaskádovitým spôsobom. Postup triedenia je softvérovo riadený centrálnym riadiacim systémom. Celý proces je nepretržite monitorovaný cez internet a pre bezpečnostný a prevádzkový komfort aj kamerovým systémom,“ priblížila firma s tým, že každý optický skener linky každú sekundu triedenia vyhotoví a spracuje 2.560.000 snímkov (fotiek).

Rozhodnutie okresného úradu bolo vydané na množstvo dotrieďovania na úrovni 20.000 ton ročne. Táto kapacita postačuje podľa súkromníka na bezproblémové pokrytie existujúcich a aj predpokladaných budúcich potrieb mesta Bratislavy. Linka však zvládne aj väčšie množstvo odpadu. „Pokiaľ vznikne reálna potreba rozšíriť prevádzku linky nad aktuálne povolené ročné množstvo, sme pripravení pristúpiť k prijatiu potrebných administratívnych opatrení na získanie povolení na zvýšenie jej kapacity,“ deklaruje firma. Spustením automatizovanej linky do prevádzky zároveň zanikla potreba ručného triedenia na pôvodnej linke na Lieskovskej ceste v Bratislave.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #Bratislava #odpad