Cena tepla šokovala Humenčanov. Má byť o 50 eur vyššia ako v Bratislave

Cenu tepla riešia v meste Humenné už od októbra 2021. Vtedy spoločnosť Chemes Humenné, ktorá je dodávateľom tepla v meste, po prvý raz podala žiadosť na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) o zvýšenie ceny tepla o 30 percent.

06.01.2022 22:55
debata (32)

Nemala totiž zakúpené dostatočné množstvo zemného plynu a nové ceny boli oproti prvej polovici roka 2021 výrazne vyššie. Toto zvýšenie sa podarilo zažehnať.

O mesiac nato sa objavili v domácnostiach výpadky teplej vody, keďže výrobca tepla nedodržiaval v dodávkach teplotnú krivku. Samospráva na situáciu hneď reagovala, obrátila sa nielen na ministerstvo hospodárstva či ÚRSO, ale s predbežným opatrením aj na súd či Slovenskú obchodnú inšpekciu. Situácia sa znormalizovala, ale Chemes zaslal ďalšiu žiadosť na viac ako 90-percentné zvýšenie ceny tepla. Tá aj kvôli protestom humenskej samosprávy nebola schválená. Tretia žiadosť však vyústila do schválenia 51-percentného zvýšenia ceny tepla.

Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. Vedeniu mesta sa však výrazné zvýšenie už aj tak vysokej ceny nepáči. Primátor mesta Miloš Meričko intenzívne hľadá riešenie, ako dosah na obyvateľov v čo najväčšej možnej miere eliminovať. Aj preto sa stretol s predsedom vlády, s ministrom hospodárstva, so štátnym tajomníkom tohto rezortu, so spoločnosťou MH Manažment či so zástupcami ÚRSO.

Hľadajú možnosti

„Cenu považujeme za neobvykle vysokú aj v rámci celého Slovenska. Situácia dospela aktuálne k nášmu rokovaniu s MH Teplárenský holding. Spoločne chceme hľadať cestu, ktorá cenové rozhodnutie ÚRSO, zatiaľ ešte neprávoplatné, zmierni. Aktuálne navýšenie ceny tepla je pre obyvateľov mesta Humenné diskriminačné. Zmiešava cenu pre priemyselný park a obyvateľov mesta. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví by sa mal konkrétne pozrieť na nákladové položky, ktoré mu výrobca tepla v Humennom predložil,“ konštatoval Miloš Meričko.

Otázka dodávky tepla a jeho ceny v budúcnosti sa preberala v utorok 4. januára so zástupcami štátnej spoločnosti MH Teplárenský holding. Najväčší výrobca tepla na Slovensku zastrešuje šesť teplární: Bratislava, Trnava, Žilina, Zvolen, Martin a Košice.

„Aktuálne hovoríme pre rok 2022 v humenskom prípade o 160 eurách za MWh, pričom napríklad v Bratislave sa pohybuje cena na úrovni 110 eur. Hľadáme možnosti, ako znížiť cenu tepla pre obyvateľov v Humennom – tak na strane dodávateľa, ale aj distribúcie tepla, aby sa ceny priblížili celoslovenským normám,“ konštatoval Vojtech Červenka, obchodný riaditeľ MH Teplárenský holding.

Červenka tiež potvrdil, že je nutné zvážiť cenové rozhodnutie vydané ÚRSO, aby nedochádzalo ku krížovým dotáciám. Vyjadril potrebu rokovania aj so spoločnosťou Chemes, riešenia možnosti zásobovania primárnymi energiami, zefektívňovania samotnej výroby. Na úrovni mesta je podľa jeho názoru vhodné pokračovať v začatom projekte z roku 2020, ktorý sa týka modernizácie rozvodov. Pokiaľ to situácia dovolí, mala by sa hľadať alternatíva aj v obnoviteľných zdrojoch, ako je napríklad drevná štiepka či tepelné čerpadlá, ktoré cenu tepla znížia.

„Máme nádej, že do konca roku 2022 vieme spolu s mestom Humenné ponúknuť projekt, ktorý by pre Humenčanov znamenal zníženie ceny tepla,“ dodal Vojtech Červenka.

Distribučná sieť v kritickom stave

Problémom v meste je aj kritický stav distribučného systému centralizovaného zásobovania teplom. Spôsobuje ho vysoký vek zariadení a ich fyzické opotrebovanie. Väčšina zariadení výrazne prekračuje dobu svojej životnosti a je technicky zastaraná. Mesto Humenné do tohto majetku do roku 2020 osem rokov neinvestovalo a vznikol investičný dlh. Dôsledkom sú aj časté havárie a zhoršená dodávka tepla. Tento stav negatívne ovplyvňuje hospodárenie Humenskej energetickej spoločnosti a zvyšuje náklady odberateľov na dodávku tepla.

Poslanci mestského zastupiteľstva poslali preto v polovici decembra otvorený list na ÚRSO. V liste sa konštatuje, že výrobca tepla sa orientáciou na kúrenie zemným plynom odklonil od schválenej koncepcie mesta v tepelnej energetike, ktorá preferovala zmenu paliva na biomasu. Dramatický rast cien zemného plynu a emisných povoleniek na trhu len vyhrotili tento fakt. Chybné rozhodnutie Chemesu teraz budú znášať obyvatelia mesta vo vyššej cene za teplo.

© Autorské práva vyhradené

32 debata chyba
Viac na túto tému: #vykurovanie #ÚRSO #Humenné #Chemes Humenné #Prešovský kraj