V Humennom si za teplo výrazne priplatia. Mesto niektorým pomôže

Výška platieb za teplo, ktorá sa mala zvýšiť o 45 percent, dominovala aj na ostatnom piatkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Humennom.

24.01.2022 04:00
debata (21)

Primátor mesta Miloš Meričko s poslancami preberali kroky, ktorými sa má konečný dosah na obyvateľov znížiť.

Pozvánku na zastupiteľstvo dostal aj výrobca tepla Chemes Humenné, ktorý sa však na rokovaní nezúčastnil.

Účastníkom na rokovaní bol zo strany verejnosti Vladislav Babjak (zástupca SVB Třebíčska 1 833), ktorý vo svojom vystúpení požiadal mesto, aby mu pomohlo odpojiť sa od centrálneho zdroja tepla.

Zákon o tepelnej energetike ale hovorí o povinnom odbere tepla, ak existuje účinný centralizovaný zdroj tepla. Je problém sa odpájať, pokiaľ nie sú nové zdroje výroby tepla účinnejšie. Schválený zákon z roku 2014 doslova „zabetónoval“ stav, aký sa v súčasnosti v Humennom nachádza.

Radikálne zvýšenie ceny tepla je enormne vysoké. Rozhodnutie o určení maximálnej ceny vydáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Mesto ani Humenská energetická spoločnosť (HES), ako distribútor tepla, nie sú účastníkmi tohto konania a nemajú možnosť opravných prostriedkov, ani odvolať sa, ale pripravujú návrh pre Generálnu prokuratúru SR na preskúmanie cenového rozhodnutia.

Rozhodnutím ÚRSO bolo distribútorovi tepla v meste schválené oproti minulému roku zvýšenie maximálnej ceny tepla o 45 percent. Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie konečnej jednotkovej ceny tepla na rok 2022 o 15 percent. Z maximálnej jednotkovej ceny tepla 192,85 eur (s DPH) za megawathodinu na 172,57 eur (s DPH). Toto zníženie bude aplikované výlučne pri fakturácii HES, za dodávku tepelnej energie pre domácnosti na území mesta Humenné.

Od roku 2020 je HES v správe mesta a práve preto existuje dnes možnosť pomôcť obyvateľom riešiť aktuálny sociálny dosah. Cieľom snáh je eliminovať situáciu v súčasnosti, tiež však, aby sa neopakovala. Z pohľadu „tepla“ v Humennom sa berie do úvahy nielen krátkodobé, ale aj dlhodobé hľadisko. Aby sa spravili také investície, ktoré mesto nasmerujú k zníženiu ceny.

Primátor Meričko hovorí, že prakticky denne komunikuje s predstaviteľmi vlády, ministerstva hospodárstva i financií, so zástupcami ÚRSO, Slovenskou inovačnou energetickou agentúrou. „Od niektorých poslancov zazneli návrhy, že úlohou mesta nie je znižovať náklady všetkým obyvateľom, malo by to byť adresnejšie. Ja sa s tým nestotožňujem,“ pokračuje primátor a dodáva, že so zástupcami poslaneckých klubov riešil aj tento uhol pohľadu. „Nazdávam sa, že by delenie mohlo spôsobovať komplikácie, nevôľu obyvateľov, prečo jedni áno a iní nie. Zastávam názor plošnej pomoci pre domácnosti,“ vysvetľuje primátor Humenného.

Cenu tepla riešia už od minulého októbra. Vtedy spoločnosť Chemes Humenné, ktorá je dodávateľom tepla v meste, po prvý raz podala žiadosť na ÚRSO o zvýšenie ceny tepla o 30 percent, keďže nemala zakúpené dostatočné množstvo zemného plynu a nové ceny boli oproti prvej polovici roka 2021 výrazne vyššie. Toto zvýšenie sa podarilo zažehnať. O mesiac nato sa objavili v domácnostiach výpadky teplej vody, keďže výrobca tepla nedodržiaval v dodávkach teplotnú krivku. Samospráva sa preto obrátila nielen na ministerstvo hospodárstva či ÚRSO, ale s predbežným opatrením aj na súd či Slovenskú obchodnú inšpekciu. Situácia sa znormalizovala, ale Chemes zaslal ďalšiu žiadosť na viac ako 90-percentné zvýšenie ceny tepla. Tá aj pre protesty humenskej samosprávy nebola schválená.

© Autorské práva vyhradené

21 debata chyba
Viac na túto tému: #teplo #Humenné #Chemes Humenné #Prešovský kraj #zvýšenie cien