Výstavba začala. Do práce na závode pre Volvo vo Valalikoch povolali aj najväčší buldozér v krajine

Na strategickom území Valaliky (okr. Košice-okolie), bude stáť nový závod Volvo. V týchto dňoch tam spoločnosť Valaliky Industrial Park, ktorej jediným spoločníkom a vlastníkom je ministerstvo hospodárstva, začína s budovaním zariadenia na zabezpečenie hygieny a BOZP na pracovisku.

03.11.2022 16:10
Valaliky Industrial Park Foto:
V priemyselnom parku vo Valalikoch začali so zriaďovaním staveniska.
debata (8)

Na stavenisku sa už pohybujú ťažké mechanizmy – bagre, buldozéry, vrátane najväčšieho, aký sa momentálne nachádza na Slovensku. Ľudia z okolia uvidia na stavenisku aj obslužné terénne motorové vozidlá.

Začiatkom minulého týždňa sa začal tzv. záchranný archeologický prieskum podľa rozhodnutia Krajského pamiatkového ústavu (KPÚ) Košice, ktorý priebežne vykonáva kontrolu. Predpokladaný termín ukončenia archeologického prieskumu je do dvoch mesiacov, počas ktorých sa postupne bude zvyšovať objem nasadenej techniky a pracovníkov v teréne. V úvodnej fáze odkryli pracovníci skrývku ornice na archeologicky nezaujímavých plochách. Výskum sa realizuje prostredníctvom piatich bagrov a zvyšná technika sa pripravuje na využitie v teréne. K dnešnému dňu bolo uskutočnených 49 sond. Archeologická sondáž bola zatiaľ bez nálezu.

Video

Orná pôda, ktorú je potrebné presunúť, je vlastníctvom štátu a k jej použitiu sa vyjadrujú príslušné štátne orgány. Je presne určené, na aké miesto a prečo sa vyvezie. Poslúži napríklad na sanáciu ekologických záťaží, zvýšenie bonity pôdy v miestach, kde ja bonita nižšia, alebo rekultiváciu území. V zásade sa využíva najmä na poľnohospodárske účely. Ku každému využitiu musí existovať zmluva na takéto využitie s vlastníkom územia, kam sa má pôda odviezť a rozprestrieť. Až potom príslušný okresný úrad, lesný a pozemkový odbor vydá rozhodnutie o trvalom vyňatí pôdy.

Investor tiež začal s výkupom pozemkov v katastroch obcí Geča a Čaňa a pokračuje v projekčných prácach. Priebežne začína všetky potrebné povoľovacie konania na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), búracie a stavebné konania.

Video

Začatie hrubých terénnych úprav je plánované na prvý kvartál roku 2023 a zakladanie prvých pilotov budúceho závodu v druhom kvartáli 2023. Predpokladaný nábor a príprava budúcich zamestnancov je plánovaná už v roku 2025 a začiatok výroby v roku 2026.

V priemyselnom parku vo Valalikoch začali so...
V priemyselnom parku vo Valalikoch vykonávajú...
+3V týchto miestach bude stáť nový priemyselný...

© Autorské práva vyhradené

8 debata chyba
Viac na túto tému: #Volvo #Košický kraj #Valaliky #Valaliky Industrial Park