Zákopová vojna pokračuje. Košický župan Trnka spornú zmluvu obhajuje, poslanec trvá na tom, že je nevýhodná

Kauza zmluvy za takmer 30 miliónov eur na prenájom strojov Správou ciest (SC) Košického samosprávneho kraja (KSK), ktorá bola uzavretá s firmou Tempus Trans, má ďalšiu dohru a pokračuje.

26.08.2023 06:00
Foto Trnka tlacovka Foto:
Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka obhajoval výhodnosť zmluvy týkajúcej sa nájmu desiatok strojov pre Správu ciest KSK.
debata (2)

Už na pondelkovom (21. 8.) krajskom zastupiteľstve to skĺzlo až do osobných útokov predsedu KSK Rastislava Trnku voči poslancovi Milošovi Ihnátovi, ktorý zmluvu kritizuje a poukazuje na jej nevýhodnosť.

Predseda KSK Trnka k zmluve o nájme strojov
Video
Predseda KSK Rastislav Trnka obhajoval zmluvu o prenájme strojov Správou ciest KSK. / Zdroj: TV Pravda/Boris Macko

Ihnát poukázal na nízku využiteľnosť strojov, ignorovanie požiadaviek zamestnancov a fakt, že zmluva sa nedá vypovedať. Následne navrhol hlasovanie o vyslovení nedôvery generálnemu riaditeľovi SC KSK Antonovi Triščovi. Nakoniec to neprešlo len o pár hlasov.

Sú sankcie? Áno, sú

Trnka sa pred novinárov postavil opäť v piatok a opätovne spomínanú zmluvu obhajoval. Ihnát tvrdí, že sa nedá vypovedať, Trnka naopak oponuje argumentom, že to tak nie je a údajne má tento argument potvrdený právnymi analýzami. Tie ale zatiaľ nezverejnil.

Trnka obhajuje zmluvu
Video
Predseda KSK Rastislav Trnka odpovedá na otázky novinárov / Zdroj: TV Pravda/Boris Macko

„Podľa všeobecných obchodných podmienok prenajímateľa, Správa ciest KSK má po uplynutí doby nájmu prednostné právo na odkúpenie vozidiel po skončení lízingu. Nie je teda pravdou, že tieto mechanizmy nebude možné odkúpiť za zostatkovú cenu. Tiež nie je pravdou, že zmluva je nevypovedateľná. Zmluva sa odvoláva na obchodný zákonník. Konkrétne v článku 10 hovorí, že práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa spravujú príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka, ktorý bližšie upravuje možnosti odstúpenia od zmluvy. Okrem toho v článku 8 odseku 8 zmluvy sa uvádza, že prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ako celku alebo odstúpiť od nájmu konkrétneho vozidla a predčasne ukončiť nájom v prípade, keď je nájomca v omeškaní s úhradou lízingovej splátky alebo iných platieb,“ povedal košický župan Trnka.

Zastupiteľstvo KSK 21. augusta 2023

Búrlivá debata okolo nájomnej zmluvy bola aj na zastupiteľstve KSK v pondelok 21. augusta.

Fotogaléria
Predseda KSK Rastislav Trnka mal viacero...
Predseda KSK Rastislav Trnka mal viacero...
+3Rokovanie zastupiteľstva v bode o nájme...

Je skalopevne presvedčený o tom, že ide aj o hospodárnosť. „Môžeme to povedať tak, že sme v zásadne zabezpečili, aby možno nikto od tejto zmluvy neodstupoval a aby na konci dňa túto techniku odkúpil. A myslím si, že je to nielen náš cieľ, ale mal by byť aj pre tých, čo prídu po nás. Čiže – áno, od zmluvy sa dá odstúpiť. Sú sankcie? Áno, sú sankcie. Je to hospodárne? Áno, podľa mňa je to hospodárne. Lebo cieľom je, aby sme túto techniku využívali nie 10, ale aspoň 20 rokov,“ obhajoval zmluvu Trnka.

Chcú prepúšťať?

Pristavil sa aj pri využiteľnosti vozidiel, ktorá je podľa poslanca Ihnáta nízka. Správa ciest KSK podľa neho doložila, že stroje sú dodávané postupne, istý čas trvá zaškolenie zamestnancov a následne môžu byť využívané naplno na krajských cestách.

Zastupiteľstvo KSK 2 Čítajte aj Z predraženej zákazky sa stala v Košiciach kauza. Medzi poslancami padali ostré slová

Konkrétne v júli sa využiteľnosť dodaných strojov pohybovala na úrovni 70-tich percent, pričom poruchovosť vozového parku Správy ciest KSK bola pod hranicou 10-tich percent. Ďalším Trnkovým argumentom je, že SC KSK obstarala novú techniku formou operatívneho lízingu bez zaťaženia krajského rozpočtu, takže vďaka tomu bude mať v rámci svojej podnikateľskej činnosti vyšší vlastný príjem. Pri skeptickom odhade to vraj môže byť za obdobie 2023 – 2030 až 9 miliónov eur, pri reálnom dokonca údajne až 14 miliónov eur. Okrem toho správa ciest ušetrí milióny eur za náhradné diely a servis vozidiel, ktoré doposiaľ využívala a ktoré boli zastarané a poruchové.

Generálny riaditeľ Správy ciest KSK Anton Trišč... Foto: Boris Macko
Generálny riaditeľ Správy ciest KSK Anton Trišč Generálny riaditeľ Správy ciest KSK Anton Trišč obhajoval prenájom techniky za 30 miliónov eur na obdobie ôsmich rokov.

„Keďže sme išli cestou operatívneho lízingu a nezaťažili sme krajský rozpočet, tieto výdavky sa neodzrkadlia ani v dlhovej službe kraja. Ušetrené finančné zdroje kraja môžeme ďalej využiť napríklad na opravu 140 kilometrov ciest. Na zastupiteľstve sme síce počuli, že je milión možností, ako sa to dá urobiť inak, ale neodznela ani jedna iná možnosť. Treba tiež chápať, že na SC KSK sú ľudia, ktorým sa toto zefektívňovanie nepáči, keďže sa odzrkadlí v znižovaní počtu zamestnancov. Je prirodzené, že prejavujú svoj názor a nespokojnosť, vnímam to ako transparentnosť, no poslanci by mali mať schopnosť rozlišovať podstatné od nepodstatných informácií, obzvlášť, ak sú štatutári iných samospráv,“ hovorí Trnka.

Dodal, že vďaka novej zmluve podľa neho získala SC KSK 73 nových mechanizmov a príslušenstvo, ktoré slúži cestárom na zimnú a letnú údržbu. Vďaka nej môže vykonávať aj činnosti, ktoré dosiaľ nerealizovala, prípadne ich realizovala prostredníctvom externých spoločností. Na otázku novinárov, či vďaka úsporám a príjmu nebolo jednoduchšie stroje kúpiť, Trnka opäť uviedol argument, že by to zvýšilo dlhovú službu kraja a banky by už KSK nepožičali.

Ihnát je šokovaný

Poslanec zastupiteľstva KSK Miloš Ihnát naďalej trvá na svojom. Podľa neho je zmluva nevypovedateľná a nevýhodná. Nedávno urobil poslanecký prieskum v stredisku SC KSK v Michalovciach, resp. Veľkých Kapušanoch. „Bol som šokovaný a moje tvrdenia sa zatiaľ potvrdzujú. V čase mojej návštevy síce kráčajúci bager pracoval, no jeho využiteľnosť je nízka,“ tvrdí Ihnát. Predložil aj výpisy zo systému ORIS, ktorý používa SC KSK. Z nich vyplýva, že využiteľnosť bagra sa pohybuje okolo 40 percent.

Dopravná komisia KSK Čítajte aj Rozruch na Dopravnej komisii: Košická správa ciest má problémy s 30-miliónovým prenájmom techniky, aj s pokutou za tendre

Trvá aj na tom, že zmluva sa nedá vypovedať. Presnejšie, v zmluve je uvedené, že v prípade, ak dôjde k jej predčasnému ukončeniu, &a nájomca z akéhokoľvek dôvodu nedodrží dohodnutú dobu nájmu, má prenajímateľ právo požadovať zmluvnú pokutu.

„Tá sa vypočíta ako súčin výšky mesačného nájomného a počtu kalendárnych mesiacov, ktoré zostávali do skončenia dohodnutej doby nájmu konkrétneho vozidla,“ doplnil Ihnát. Jedinými výnimkami, keď sa dá zmluva ukončiť „beztrestne“ sú krádež, totálna škoda v prípade havárie, ak náklady na opravu vozidla presiahnu jeho hodnotu.

Ihnátovi sa nepozdáva ani „pružnosť“ pri obstaraní príslušenstva k technike. „Na niektorých pracoviskách nemajú nože na traktory Valtra, s ktorými kosia trávu pri ceste. Náhradné žiadajú od marca, no doteraz ich nemajú,“ tvrdí Ihnát. Podľa neho neobstojí ani argument, že si ich jednotlivé strediská majú požičiavať. „Tak aj spravili, ale náhradné postupne spotrebúvajú na všetkých strediskách. Niektoré stroje kvôli tomu stoja už takmer pol roka, ale nájom sa platí. Myslím, že to stačí,“ dodal na záver Ihnát.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #prenájom #zmluva #Košický samosprávny kraj