Tretina vysokých škôl uzná maturity

Výsledky externej maturity by malo zohľadniť pri prijímaní na štúdium desať z tridsiatich slovenských vysokých škôl. Na ďalších piatich školách ich budú akceptovať niektoré fakulty, informoval o tom minister školstva László Szigeti. Maturitu uznajú predovšetkým univerzity so zameraním na technické smery a štúdium matematiky.

12.05.2006 16:31 , aktualizované: 17:04
debata

Práve v matematike však boli maturanti najslabší. Pre rektora Technickej univerzity v Košiciach Juraja Sinaya to nie je problém, pretože skutočné znalosti matematiky aj tak vraj preverí prvá semestrálna skúška.

Matematika bola slabšia, jazyky výborné

V matematike dosiahli maturanti úspešnosť necelých 61 percent v náročnejšej A úrovni a približne 57-percentnú v B úrovni. Najlepší boli vo francúzskom, talianskom a španielskom jazyku. „Myslím že sú to žiaci ambiciózni, ktorí sú si vedomí, že sú z toho jazyka dobrí, a dokázali to aj v externej maturitnej skúške,“ povedal Szigeti. K dobrému výsledku podľa neho prispelo aj to, že tieto jazyky študuje len niekoľko stoviek študentov, kým napríklad test z matematiky riešili tisícky maturantov.

Testy z externej maturity tento rok študenti písali okrem už spomínaných jazykov a matematiky aj z anglického, nemeckého a ruského jazyka.

Ministerstvo preplatí jazykové skúšky

Približne dvom tisíckam najlepších študentov v jazykoch chce ministerstvo školstva preplatiť náklady na získanie jazykových certifikátov. Ministerstvo školstva to bude stáť okolo 15 miliónov korún. Podľa Szigetiho nejde len o predvolebný ťah, odmeňovanie by podľa neho malo platiť aj v budúcnosti.

Ministerstvo školstva ani Štátny pedagogický ústav, ktorý vypracoval a vyhodnotil testy pre externú maturitu, nedokázali zhodnotiť, či tohtoroční maturanti boli lepší ako vlaňajší. Metodika hodnotenia testov to podľa riaditeľky ústavu Anny Butašovej neumožňuje. „Smerodajné je porovnanie študentov v ročníku, pričom každý študent vie, ako obstál v konkurencii ostatných,“ povedala Butašová.

400 stredoškolákov nedostalo výsledky

Výsledky zatiaľ chýbajú podľa Szigetiho asi štyrom stovkám stredoškolákov, na pedagogický ústav prišli ich odpoveďové hárky totiž neúplné. Chýbali napríklad rodné čísla, či identifikačné kódy škôl, dodal. Ministerstvo by malo nedostatky odstrániť na budúci týždeň tak, aby sa maturanti výsledky dozvedeli ešte pred ústnou časťou skúšky.

Ústne maturity sa uskutočnia od 22. mája do 9. júna, každá škola si termín určí sama. Maturity čaká asi 65.000 stredoš­kolákov, externú maturitu absolvovalo 63.947 štvrtákov stredných škôl.

Úspešnosť maturantov v jednotlivých predmetoch a počet študentov, ktorí z daného predmetu maturovali:

 
predmet úspešnosť v percentách počet žiakov
matematika A úroveň 60,4 3648
matematika B úroveň 56,9 8783
anglický jazyk A úroveň 77,9 5088
anglický jazyk B úroveň 58,4 26786
nemecký jazyk A úroveň 76,1 1221
nemecký jazyk B úroveň 54,2 14724
ruský jazyk A úroveň 85,1 24
ruský jazyk B úroveň 66,2 759
francúzsky jazyk A úroveň 88,7 133
francúzsky jazyk B úroveň 74,6 698
španielsky jazyk A úroveň 81,3 34
španielsky jazyk B úroveň 77,4 193
taliansky jazyk A úroveň 86 5
taliansky jazyk B úroveň 75,1 45
debata chyba