Austrália prosí domorodcov o odpustenie

Austrálsky premiér Kevin Rudd predniesol historické ospravedlnenie Aborigénom za neprávosti, ktorých sa na nich dopustili noví obyvatelia v uplynulých dvoch storočiach počas osídľovania kontinentu. Text spomína "minulé zlé zaobchádzanie" so všetkými Aborigénmi, nielen "odcudzené generácie detí násilne odoberaných rodičom" v rámci politiky austrálskej vlády - text teda výrazne prekonal pôvodné očakávania.

13.02.2008 11:00
Ospravedlnenie austrálskej vlády Foto:
Žena so záujmom sleduje premiérov prejav.
debata

„Ospravedlňujeme sa za zákony a politiku predchádzajúcich parlamentov a vlád, ktoré spôsobili hlboký žiaľ, utrpenie a stratu týmto našim austrálskym spoluobčanom,“ povedal Rudd v historickom prejave, ktorý naživo prenášali najväčšie televízne stanice a ktorý na obrovských obrazovkách vo veľkých mestách sledovali davy divákov.

Ospravedlnenie sa zameriava na odcudzené generácie tvorené prevažne rasovo zmiešanými deťmi, ktoré až do 70. rokov minulého storočia odoberali rodinám, aby ich prispôsobili väčšinovej bielej spoločnosti. Netýka sa však iba ich a žiada o prepáčenie, čo je formulácia s veľkým symbolickým významom, ktorej sa vyhýbal Ruddov konzervatívny predchodca John Howard.

FOTO: Historické ospravedlnenie sa Aborigénom

„Za bolesť, utrpenie a poškodenie týchto odcudzených generácií, ich potomkov a zanechaných rodín hovoríme prepáčte. Matkám a otcom, bratom a sestrám, za rozbíjanie rodín a komunít, hovoríme prepáčte. A za takto spôsobené nedôstojné zaobchádzanie a ponižovanie hrdých ľudí a hrdej kultúry hovoríme prepáčte.“ Podľa textu, ktorý si kladie za cieľ „vyliečiť národ“, sa „krivdy minulosti nesmú nikdy, nikdy opakovať“.

Historické zasadanie parlamentu, na ktorom vystúpil Rudd, sa začalo už v utorok. Neďaleko budovy v Canberre demonštrovali Aborigéni, ktorí ospravedlnenie považujú iba za prvý krok k náprave krívd z 220-ročnej histórie osídľovania belochmi.

V parlamentne medzitým predstaviteľka kmeňa Ngambri, pôvodných vlastníkov pôdy pod budovou, viedla tradičný obrad „privítania v krajine“, ktorý sa tu uskutočnil vôbec po prvý raz. Matilda Housová-Williamsová oblečená v plášti z kožušiny vačíc prítomným pripomenula, že pri otváraní starej budovy pred 80 rokmi bosého Aborigéna vyhnala polícia. Housová-Williamsová si tiež za sprievodu hráčov na tradičný nástroj didgeridoo uctila duchov svojich predkov.

Pôvodné austrálske obyvateľstvo zostáva najchudobnejšou menšinou na kontinente. Aborigéni sa dožívajú o 17 rokov menej ako je austrálsky priemer a oveľa častejšie vystupujú v štatistikách kriminality, srdcových chorôb a detskej úmrtnosti.

debata chyba