Nemci našli stratený zákon o gestape, chybne vyhlásený Hitlerom

Nemeckým archivárom sa podaril unikátny objav. Po viac ako trištvrte storočia našli originál zákona, ktorý zriaďoval nacistickú tajnú políciu, neskôr známu ako gestapo. Dokument považovali za stratený, jeho objavenie navyše odhalilo pikantný detail: vyhlásil ho vtedajší kancelár Adolf Hitler, bez toho, aby na to mal oprávnenie.

15.11.2013 12:20
debata (2)

Diktátorom podpísaný text sa našiel vo fondoch berlínskeho Tajného štátneho archívu pruského kultúrneho vlastníctva a nález zverejnil magazín jeho nadácie. Zákon s iba štyrmi paragrafmi z 24. apríla 1933 – ani nie tri mesiace po uchopení moci nacistami – zriaďoval Tajnú štátnu políciu – úrad Pruska.

Organizácia najprv niesla skratku gestapa (Geheime Staatspolizei – Amt Preussens). Neslávne preslávené označenie gestapo (Geheime Staatspolizei) získala až rok po tom, keď pod ňu prešli aj ďalšie špeciálne policajné jednotky z ostatných nemeckých krajín.

Na spodnom okraji druhej strany dokumentu stojí poznámka: "Vyššie spomínaný zákon, schválený pruským štátnym ministerstvom, je týmto vyhlásený. V Berlíne, 26. apríla 1933. Ríšsky kancelár. "Podľa historikov však Hitler nemal vôbec právo takýto zákon vyhlásiť – mal to urobiť iný nacistický pohlavár Hermann Göring ako vtedajší pruský ministerský predseda. To si nacisti tiež už vtedy uvedomili, a tak Hitlerov podpis po vyhlásení jednoducho preškrtli a signoval ho dodatočne Göring.

„Správne by musel byť vyhotovený nový zákon,“ vysvetlil podľa denníka Die Welt archivár Paul Marcus. „To, že bol Hitlerov podpis potom jednoducho preškrtnutý a na rovnakom dokumente nahradený Göringovým podpisom, vypovedá o bezškrupulóznom nakladaní nacistov s právom a zákonmi,“ dodal.

Zákon samotný bol podľa Die Welt zámerne veľmi voľne formulovaný, aby umožňoval všetky formy policajnej svojvôle. Novému úradu umožňoval vstupovať do akéhokoľvek policajného riadenia a fakticky ho nadraďoval všetkým policajným jednotkám v Prusku, najvýznamnejšej a najväčšej krajine medzivojnového Nemecka.

Spolu s originálom tohto dokumentu nemeckí archivári našli aj ďalšie pôvodné texty zákona týkajúce sa Gestapa z konca novembra 1933, ktorý pruskú tajnú políciu ako „samostatnú líniu riadenia“ podriaďoval priamo premiérovi Pruska.

Göring však neskôr o vplyv nad touto represívnou zložkou prišiel, keď v roku 1934 prešla pod šéfa jednotiek SS Heinricha Himmlera. V tom čase už ale v nacistickom represívnom aparáte nehrali zákony žiadnu úlohu, a to ani formálne, pripomenul Die Welt.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #nacizmus #Adolf Hitler #Gestapo