Cirkev miluje Európu a verí v jej budúcnosť

Európa podľa biskupov nie je len územie, ale aj duchovná výzva.

21.10.2017 12:49
debata (8)

Zástupcovia biskupských konferencií Českej republiky, Chorvátska, Poľska, Slovenska a Maďarska v Budapešti vydali vyhlásenie, podľa ktorého cirkev miluje Európu a verí v jej budúcnosť. Európa podľa biskupov nie je len územie, ale aj duchovná výzva. Ako informuje Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska, európska identita, okrem geografických faktorov, je predovšetkým kultúrnou identitou. "Jednou z najväčších inšpiratívnych síl tejto kultúry bolo – a napriek všetkej sekularizácii stále je – kresťanské náboženstvo. Charakteristickou črtou európskej identity je prítomnosť mnohých národov, ktoré majú svoj jazyk, kultúru, historickú skúsenosť a osobitnú schopnosť čeliť výzvam tak individuálneho, ako aj spoločenského ľudského života,“ pripomenuli biskupi s tým, že v tejto rôznosti vnímajú bohatstvo stvorenia a Boží dar , ktorý treba uchovávať, chrániť, rozvíjať a stále viac používať pre dobro celého ľudstva. „Národná príslušnosť nemôže byť dôvodom pre nepriateľstvo či pohŕdanie druhými, ale skôr pomocou pre chápanie a rešpektovanie odlišných národov a kultúr,“ zdôrazňujú biskupi.

Európa musí byť podľa predstaviteľov biskupských konferencií skutočnou rodinou národov, ktorej členovia si jeden druhého vážia, navzájom sa poznajú a snažia sa o spoločné hodnoty. „Preto považujeme za nevyhnutné, aby sa národy Európy lepšie poznali, a tak si mohli rozumieť, vzájomne sa rešpektovať, chcieť dobre jeden druhému a cítiť sa členmi tej istej rodiny. Informačná technológia otvára nesmierne možnosti pre takéto vzájomné poznanie,“ uvádzajú biskupi.

Biskupi zároveň konštatovali, že sa modlia a pracujú za Európu, ktorá rešpektuje ľudský život od počatia až po prirodzenú smrť, a ktorá je miestom prijatia pre rodiny. Modlia sa tiež za Európu, ktorá rešpektuje individuálnu i kolektívnu náboženskú slobodu vlastnú každej osobe na základe jej dôstojnosti. „S pohostinným pohľadom objavujeme a vidíme Krista vo všetkých ľudských osobách, predovšetkým v chudobných, trpiacich, bezdomovcoch a tých, ktorých postihla vojna a musia opúšťať svoju vlasť. Preto ponúkame konkrétnu pomoc našich biskupských konferencií utečencom, ktorí žijú na Blízkom východe a čakajú na možnosť vrátiť sa do svojich miest a obcí. Cítime osobitnú solidaritu s tými, ktorí podstupujú násilie a prenasledovanie za svoju kresťanskú vieru. Ich svedectvo a vernosť je duchovnou posilou aj pre kresťanov v našich krajinách,“ uvádzajú biskupi.

8 debata chyba
Viac na túto tému: #cirkev #Európa