Európska komisia a OECD uverejnili príručku o migrantoch

Príručka identifikuje hlavné výzvy súvisiace s integráciou migrantov a stanovuje konkrétne politické odporúčania na ich riešenie.

21.04.2018 22:54
debata (31)
Európska komisia a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) uverejnili správu, v ktorej sa identifikujú hlavné výzvy súvisiace s integráciou migrantov a stanovujú konkrétne politické odporúčania na ich riešenie. Správa, ktorá má slúžiť ako príručka, opisuje príklady osvedčených postupov z veľkých európskych miest ako Amsterdam, Atény, Berlín, Paríž či Rím a prezentuje 12 kľúčových bodov, aby sa nimi miestni, regionálni a celoštátni tvorcovia politík aj odborníci mohli inšpirovať pri navrhovaní a realizácii miestnych integračných programov. Agentúru SITA o tom informovala Ingrid Ludviková z tlačového oddelenia Zastúpenia Európskej Komisie v SR. Správa analyzuje situáciu migrantov v krajinách OECD: skúma, kde sa usadili, aká účinná bola snaha o ich integráciu a akým prekážkam museli čeliť – napríklad v prístupe na miestne trhy práce. Takisto navrhuje riešenia na boj proti fragmentácii v rámci vnútroštátnych integračných politík a podporu lepšej koordinácie na všetkých úrovniach – vnútroštátnej, regionálnej i miestnej. V správe sa zdôrazňuje potreba posilniť monitorovaciu činnosť a konštatuje sa, že to sa dá najlepšie dosiahnuť zapojením mimovládnych organizácií, obchodných partnerov a samotných migrantov vďaka participatívnemu posudzovaniu a prieskumom. V správe sa tiež uvádza, ako pri rozvoji integračných programov lepšie pristupovať k finančným zdrojom vrátane fondov EÚ. Odporúčania sa zameriavajú na politické odvetvia, ako sú zdravotníctvo, zamestnanosť, bývanie či vzdelávanie.

Táto správa, ktorú dala vypracovať Európska komisia, je súčasťou širšieho úsilia na podporu sociálneho a pracovného začlenenia migrantov do komunít v EÚ.

31 debata chyba
Viac na túto tému: #OECD #migranti #príručka