Alzheimerova choroba sa stáva globálnou katastrofou

Alzheimerova choroba sa v 21. storočí stáva globálnou katastrofou. V súčasnosti trpí týmto deštrukčným ochorením mozgu asi 30 miliónov ľudí a v roku 2025 to bude asi 34 miliónov ľudí, informovala novinárov psychogerontologička Izabela Mátéffyová.

19.09.2003 17:37
debata

Výskyt Alzheimerovej choroby sa zdvojnásobuje každých päť rokov po 60. roku života. Tieto súvislosti si uvedomili európske organizácie a národné spoločnosti zaoberajúce sa spomínaným ochorením a 21. september vyhlásili za Svetový deň Alzheimerovej choroby.

ACH je podľa jej slov najčastejšou formou demencie a nedá vyliečiť. Predstavuje však 50 až 60 percent všetkých demencií. Obvykle trvá osem až 10 rokov a ochorenie sa končí smrťou. Zdôraznila, že ide o chronické progresívne ochorenie, pri ktorom dochádza v mozgu k zániku neurónov. Často sa zamieňa s prirodzeným starnutím.

debata chyba