Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja (SMK)

10.04.2010 00:12

Strana maďarskej koalície Vznikla v roku 1998 zlúčením troch strán, ktoré obhajovali politické záujmy občanov maďarskej národnosti na juhu Slovenska.

Názorovo najsilnejší zostal kresťanskodemo­kratický prúd bývalého Maďarského kresťanskodemo­kratického hnutia, ktorý pohltil hnutie Spolužitie a Maďarskú občiansku stranu. Nová strana bola zaregistrovaná 22. mája 1998. Jej predsedom sa stal Béla Bugár.

Ten šéfoval strane až do marca 2007, keď prehral boj o post predsedu SMK s Pálom Csákym, ktorý sa teraz postavil aj na čelo kandidátky. Dvojkou je predseda poslaneckého klubu SMK Gyula Bárdos, nasleduje podpredseda strany József Berényi a predseda republikovej rady Iván Farkas.

Do politiky vstúpil v roku 1990, kedy sa stal poslancom parlamentu. Voliči ho do neho posadili aj v každom ďalšom volebnom období až po súčasnosť.

V rokoch 1991 – 1998 zastával funkciu podpredsedu Maďarského kresťansko-demokratického hnutia a bol aj predsedom poslaneckého klubu tejto strany. Keď sa strana v roku 1998 pretransfor­movala na Stranu maďarskej koalície, stal sa jej podpredsedom.

Počas prítomnosti SMK vo vláde (1998–2006) bol podpredsedom vlády pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny. V roku 2007 sa stal predsedom strany a je ním až do teraz.

Pál Csáky
Pál Csáky. Autor: SITA

SMK je stredo-pravicovou stranou, ktorá sa vo svojej politike snaží zameriavať na liberálne, kresťansko-sociálne a konzervatívne hodnoty. Je pre ňu charakteristická orientácia na Európsku úniu a NATO.

Volebný program SMK
****
Menšinová politika
- zvyšovanie úrovne ľudských a menšinových práv, čo najvýraznejšie zvyšovanie efektívnosti zákonov a inštitúcií, ktoré tieto práva garantujú
- vytvorenie sústavy menšinových samospráv a dokončenie systému samosprávnych krajov
- posilniť pozíciu maďarského jazyka vo verejnom živote, ako aj v úradnom styku
- viacjazyčnosť uplatniť na južnom Slovensku nielen na uliciach, námestiach, ale aj vo výkladoch obchodov, a tiež v prípade informačných nápisov obchodných domov
- dosiahnuť, aby sa každý maďarský študent vzdelával v materinskom jazyku od materskej školy až po univerzitu, pretože to môže byť najpevnejším základom jeho vedomostí a identity
- vymeniť slovenské učebnice, ktoré boli napísané v protimaďarskom duchu
Regionálna politika
- zvýšenie úrovne spoločenských autonómií s dôrazom na zodpovednosť starostov a miestnych poslancov za svoje obce
- dosiahnuť, aby sa materinský jazyk uplatnil v Maďarmi obývaných regiónoch silnejšie ako v súčasnosti
Rómska otázka
- dosiahnuť, aby sa čo najviac Rómov stalo občanom, ktorý sa živí prácou, a ktorý je schopný živiť svoju rodinu a znášať verejné záväzky
- v rómskych osadách vytvoriť ľudské podmienky zabezpečením čistej pitnej vody, zlepšením hygienických a dopravných podmienok
- podporiť výstavbu sociálnych bytov (tzv. bytov nižšieho štandardu)
- podporovať špeciálne programy, ktoré Rómom pomôžu v získaní pracovného miesta
Podpora rodiny
- vyzdvihnúť úlohu rodiny a podporovanie všetkých spoločenských aktivít, ktoré zvyšujú možnosti sebazorganizovania mikrospoločností
- vytvorenie komplexného programu na podporu rodiny
- Vytvorenie pracovných miest so zvýhodnením rodín
Hospodárstvo
- zvýšiť ekonomický potenciál južného Slovenska
- finančne posilniť miestne a regionálne samosprávy
- podporiť malé a stredné podniky, obzvlášť v regiónoch s nepriaznivými hospodárskymi podmienkami
- podporiť zníženie daňového a odvodového zaťaženia zamestnávateľov
- bojovať proti čiernemu a šedému hospodárstvu, resp. proti korupcii
Vidiecka politika
- podporiť, aby sa do poľnohospodárstva mohli vrátiť podnikatelia, ktorí odišli, skrachovali, schudobneli kvôli zlej hospodárskej situácii
- zabezpečiť ochranu pre domácich producentov
Doprava
- vybudovať východo-západnú cestu pre motorové vozidlá na južnom Slovensku (R7), resp. rozšíriť možnosti napojenia na maďarskú diaľničnú sieť v smere sever-juh
- urýchliť výstavbu obchvatov v obciach
- modernizácia južnej železničnej trasy Bratislava-Košice, resp. rekonštrukcia trasy Bratislava-Komárno

kompletný program SMK

Kandidátna listina SMK
Meno a priezvisko Vek Zamestnanie Bydlisko
1. Pál Csáky 54 poslanec Národnej rady SR Bratislava
2. Gyula Bárdos 52 poslanec Národnej rady SR Senec
3. József Berényi 43 poslanec Národnej rady SR Dolné Saliby
4. Iván Farkas 44 poslanec Národnej rady SR Mužla
5. László Szigeti 52 poslanec Národnej rady SR Štúrovo
6. Miklós Duray 64 poslanec Národnej rady SR Bratislava
7. Ágnes Biró 52 poslankyňa Národnej rady SR Šaľa
8. Klára Sárközy 57 poslankyňa Národnej rady SR Veľký Meder
9. Péter Csúsz 44 pedagóg Lučenec
10. István Pásztor 53 poslanec Národnej rady SR Kráľovský Chlmec
11. Anna Szögedi 60 poslankyňa Národnej rady SR Tornaľa
12. László Miklós 61 poslanec Národnej rady SR Kyselica
13. László Köteles 52 bezpečnostný inžinier Moldava nad Bodvou
14. František Auxt 58 podnikateľ Rimavská Sobota
15. Károly Peczár 39 ústredný riaditeľ strany Nové Zámky
16. Béla Szabó 53 zástupca primátora Komárno
17. Szabolcs Hodosy 27 právnik Dunajská Streda
18. Tibor Róm 56 lekár Plášťovce
19. László Basternák 53 hlavný kontrolór mesta Hurbanovo
20. Lajos Ladányi 51 informatik Klasov
21. Béla Hrubík 45 technik Vinica
22. František Porubán 43 stavebný inžinier Hrhov
23. Gábor Mihók 34 ekonóm Veľké Kapušany
24. Béla Halász 32 stavebný inžinier Kolárovo
25. László Pék 58 pedagóg Matúškovo
26. Márta Stubendek 47 starostka Rimavská Seč
27. Tibor Farkas 47 podnikateľ Dvory nad Žitavou
28. Tamás Lőrincz 31 ekonóm Levice
29. Zsolt Király 32 ekonóm Bratislava
30. Jozef Filipko 44 strojný inžinier Košice
31. Mikuláš Horváth 46 podnikateľ Galanta
32. József Kvarda 61 sociológ – kulturológ Čenkovce
33. Pál Farkas 57 ekonóm Nový Život
34. Péter Nagy 32 ekonóm Nové Zámky
35. Imre Andruskó 41 poslanec Národnej rady SR Komárno
36. Csaba Fehér 33 historik Komárno
37. István Pomichal 45 živnostník Tomášov
38. János Bób 53 starosta Zemné
39. Zsolt Baranyay 31 právnik Žihárec
40. Ferenc Petrik 61 pedagóg Veľké Trakany
41. Olga Szabó 52 advokátka Patince
42. Ágnes Takács 43 starostka Bohúňovo
43. Ladislav Balík 53 lekár Veľký Krtíš
44. Július Slovák 47 konateľ spoločnosti Rožňava
45. Vince Erdős 50 riaditeľ prísp. organizácie Fiľakovo
46. Beáta Kiss 40 stredoškolská profesorka Nýrovce
47. Andrea Klabuzai 37 právnička Mostová
48. Alexander Néveri 48 riaditeľ akciovej spoločnosti Veľký Meder
49. László Iván 57 zástupca primátora Moldava nad Bodvou
50. Edita Kordová 49 pedagogička Rašice
51. Erika Dőryová 45 súkromná podnikateľka Veľké Raškovce
52. Alexander Szaniszló 52 starosta Komárovce
53. Péter Kolár 63 riaditeľ divadla Košice
54. Attila Petheő 33 historik – pedagóg Komárno
55. Alžbeta Gálová 56 starostka Hosťová
56. László Szabó 42 riaditeľ školy Dunajská Streda
57. Štefan Bárány 60 starosta Ladmovce
58. Zuzana Schwartzová 43 manažérka Bratislava
59. Tünde Neszméri 29 pedagogička Nová Dedinka
60. František Botka 52 živnostník Šaľa
61. Gyula Bodzsár 58 redaktor Veľký Krtíš
62. László Farkas 55 vedúci hospodárstva Leles
63. László Bacsó 36 politológ Topoľníky
64. Štefan Horváth 43 technik Hrhov
65. Rozália Szalay 50 starostka Klížska Nemá
66. László Fekete 51 strojný inžinier Štúrovo
67. Pál Keszegh 61 chemický inžinier Dunajská Streda
68. Adriana Pappová 37 starostka Debraď
69. Ladislav Rigó 52 pedagóg – strojný inžinier Rimavská Sobota
70. András Takács 79 pedagóg – choreograf Bratislava
71. Dénes Pósa 44 bezpečnostný technik Radnovce
72. Róbert Eibner 45 technik plynových zariadení Fiľakovo
73. Magdaléna Hrbácsek 43 univerzitná profesorka Veľká Mača
74. Tibor Varga 23 okresný tajomník Kapušianske Kľačany
75. Ladislav Kollár 27 manažér Senec
76. Michal Brogyányi 43 živnostník Bratislava
77. Pál Zachar 54 elektroinžinier Šahy
78. Tibor Pogány 55 elektroinžinier Šamorín
79. Zoltán Molnár 57 podnikateľ Štitáre
80. József Bölcs 64 dôchodca Trávnik
81. Flórián Jávorka 50 starosta Rúbaň
82. Tamás Ferencz 23 odborný pracovník Slavec
83. Ján Bálint 30 pedagóg Krišovská Liesková
84. Dénes Miklós 50 záhradnícky inžinier Ňárad
85. Peter Flaškár 55 ekológ Bratislava
86. Štefan Zagyi 55 starosta Gemerské Dechtáre
87. Eugen Wirth 46 obchodný riaditeľ Levice
88. Péter Varga 44 inžinier záhradníctva Kravany nad Dunajom
89. Gergely Agócs 23 politológ Kráľov Brod
90. László Könözsi 51 agronóm Obid
91. Péter Balázs 45 pedagóg Balog nad Ipľom
92. Ákos Stubendek 25 študent práva Rimavská Seč
93. Alexander Tirinda 44 podnikateľ Dlhá nad Váhom
94. Gábor Hulkó 30 právnik Dunajská Streda
95. János Sárközi 36 manažér Svätý Peter
96. Péter Őry 38 starosta Štvrtok na Ostrove
97. Rudolf Szép 49 zástupca primátora Štúrovo
98. István Hunyák 48 pedagóg Tornaľa
99. Ľudovít Laczkó 57 vedúci prevádzky Borša
100. Lucia Kopperová 34 právnička Košice
101. Klára Dohányová 49 detská lekárka Jur nad Hronom
102. Margit Cserkó 54 účtovníčka Trstice
103. Attila Száraz 39 učiteľ Nové Zámky
104. Attila Vörös 26 ekonóm Radvaň nad Dunajom
105. Jozef Póczos 44 technik Radzovce
106. Peter Pásztor 36 stavebný inžinier Pozba
107. Ladislav Polák 39 starosta Okoč
108. Attila Takács 41 riaditeľ školy Sládkovičovo
109. Klára Tóth 40 ekonómka Veľký Cetín
110. András Kovács 43 rušňovodič Kapušianske Kľačany
111. Ladislav Bartoš 39 energetik Veľké Turovce
112. László Gubík 23 študent práva Levice
113. Endre Mészáros 44 informatik Tešedíkovo
114. Attila Bodor 38 elektrotechnik Dolné Zahorany
115. Karol Fellinger 46 roľník Jelka
116. Attila Czíria 48 geodet Komárno
117. Tibor Both 47 starosta Kľúčovec
118. Béla Mészáros 57 IT manažér Mužla
119. Ladislav Bartók 58 projektový manažér Turňa nad Bodvou
120. Tibor Dolník 46 pedagóg Bátorove Kosihy
121. Ján Cserba 45 poľnohospodár Želiezovce
122. Ladislav Mészáros 59 podnikateľ Jelka
123. István Samu 30 pedagóg Kolárovo
124. Alica Koľveková 35 stredoškolská profesorka Lipovník
125. Zoltán Bugár 31 ekonóm Dunajská Streda
126. Tibor Dobai 30 ekonomický riaditeľ Komoča
127. Karol Szalonnás 56 podnikateľ Čierna Voda
128. Štefan Bán 58 súkromný podnikateľ Tornaľa
129. György Batta 39 novinár Komárno
130. Péter Jakus 53 technický kontrolór Veľký Kamenec
131. Beáta Zsideková 27 stavebná inžinierka Bratislava
132. Mikuláš Szüč 38 starosta Hubovo
133. Kristián Forró 34 konateľ Veľká Mača
134. Dezider Pálffy 38 riaditeľ školy Šahy
135. Lóránt Gömöry 32 poľnohosp. inžinier Vinica
136. Zoltán Pápay 54 ekonóm Veľký Meder
137. Krisztián Ivanič 29 ekonóm Štúrovo
138. Bartolomej Szabó 32 výrobný riaditeľ Košice
139. József Kürti 43 ekonóm Kolárovo
140. Ladislav Kottlík 41 starosta Veľký Kýr
141. Imre Gulyás 60 strojný technik Fiľakovo
142. Norbert Becse 38 pedagóg Nesvady
143. Norbert Ožvald 34 podnikateľ Bešeňov
144. Tibor Kristóf 38 podnikateľ Drnava
145. Zsolt Főző 33 pedagóg Rimavská Sobota
146. János Mayer 41 riaditeľ kult. strediska Kolárovo
147. Kristian Nagy 33 manažér Dunajská Streda
148. Peter Kočkovič 23 redaktor Nové Zámky
149. Pál Kakas 43 okresný tajomník Tekovské Lužany
150. Zoltán Bán 57 elektrotech. inžinier Rimavská Sobota

Prieskumy agentúr Focus, Median a MVK

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku