Pozdrav Na stráž! je z pesničky gardistov

Kamaráti, Na stráž, velí vodca náš, na vrchu Kriváňa postavíme stráž. Slovensko si ubránime a keď treba uderíme! Tak si kedysi spievali uniformovaní gardisti. A podľa toho aj konali. O ich výčinoch by vedeli rozprávať desaťtisíce obetí holokaustu a protifašistického odboja.

19.11.2008 11:25
Slovenská pospolitosť Foto: ,
Slovenská pospolitosť.
debata

Príslušníci súčasnej krajnej pravice sú však plní obdivu k vojnovému slovenskému štátu. Heslo Na stráž! pokrikovali aj na pondelkovej demonštrácii v Bratislave. V totalitnej Slovenskej republike sa stalo úradným pozdravom na základe vládneho nariadenia. „Keďže je pozdrav Hlinkovej gardy dnes už úplne znárodnený, možno ho používať pri všetkých príležitostiach,“ písal autor dobového Spoločenského lexikónu Ľudovít Michalský.

Lexikón zároveň opisoval, ako sa správne zdraví: „Okrem hlasitého pozdravenia dvihneme vystretú pravú ruku do výšky očí.“ Čím sa teda gardistický pozdrav líšil od nacistického hajlovania? Otázka vyvolala diskusiu už vlani po zverejnení fotografie, na ktorej dvíha ruku jeden z vtedajších katolíckych biskupov.

Historik Róbert Letz upozornil, že pozdrav Na stráž vznikol na Slovensku nielen pod vplyvom fašistických pozdravov v Nemecku a Taliansku a že ho už pred gardistami používal aj slovenský katolícky skauting. „Týmto štýlom napokon dospejeme k tomu, že vztýčená pravica je vlastne len modifikovaným pozdravom starých Rimanov, čiže hajlovanie je len taký neškodný historický rituál čudne oblečených skautíkov,“ reagoval vtedy Eduard Chmelár.

A prečo sa takto pozdravujú príslušníci rozpustenej Slovenskej pospolitosti? „Musíme byť všetci na stráži, aby čistota slovenskej kultúry nepodliehala skazonosným vplyvom cudzích prúdov,“ vysvetlil pred rokom neznámy autor na internetovej stránke tohto združenia.

Pred 11 rokmi uzavrel istý pracovník Matice slovenskej pozdravom Na stráž! svoj list, ktorý sa dostal na verejnosť. Účastníci internetovej debaty ho preto žiadali stíhať za trestný čin podpory a propagácie fašizmu. Nič sa však nestalo.

debata chyba