Zvýhodňovanie škôlkarov môže skončiť na Ústavnom súde

Snaha miest a obcí preferovať pri prijímaní do škôlky deti s trvalým pobytom pred cezpoľnými zožala vlnu kritiky. Proti sa postavilo ministerstvo školstva, niekde zase rodičia. Podľa rezortu dochádza k porušovaniu školských zákonov a k zásahom do kompetencii riaditeľov materských škôl.

13.08.2019 20:30
debata (3)

Ombudsmanka Mária Patakyová nevylučuje, že sa pre rozporuplnosť zákonov obráti na Ústavný súd. Samosprávy argumentujú ochranou záujmov vlastných obyvateľov. Tému otvoril denník Pravda minulý týždeň. Ide o citlivú problematiku, keďže škôlky bojujú s nedostatkom mi­est.

Niektoré mestá uprednostňujú deti s trvalým pobytom nižším poplatkom za škôlku, iné zase pre riaditeľov škôlok vydávajú usmernenia, podľa ktorých majú prednostne brať domáce deti. Situácia nie je všade rovnaká. Niekde takéto kritériá napadli okresné či krajské prokuratúry, inde zase nie.

„Objavuje sa protichodná aplikačná prax aj pre veľkú rozporuplnosť sa situáciou zaoberám,“ vysvetlila po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou ombudsmanka Mária Patakyová. Rodičia najviac kritizujú rôzny prístup k poplatkom, napríklad v Banskej Bystrici budú rodičia s trvalým pobytom v meste od septembra platiť 16 eur mesačne, ostatní 30 eur. V bratislavskej Petržalke je rozdiel výraznejší, pre domácich je to 30 eur, pre cezpoľných 100 eur.

Patakyová požiadala o stanoviská mestskú časť Petržalka, ministerstvo školstva aj Generálnu prokuratúru. Práve tá na konci júla prišla s prelomovým názorom, ktorý je v prospech obcí. Podľa prokuratúry uprednostnenie škôlkarov na základe miesta trvalého pobytu nie je diskriminačné. Po vyhodnotení získaných stanovísk ombudsmanka zaujme postoj. „Zvážim aj uplatnenie svojich ďalších kompetencií vrátane možnosti iniciovať konanie o súlade právnych predpisov na Ústavnom súde,“ doplnila Patakyová.

Prezidentka podporila Patakyovú

Jej snahu podporila hlava štátu Zuzana Čaputová. K téme však podľa nej treba pristupovať opatrne a zvážiť obe strany problému. „Na jednej strane je nediskriminovanie detí, ktorých rodičia v danej lokalite nemajú trvalý pobyt, na druhej strane je tu logický zámer zo strany samospráv motivovať osoby, aby mali trvalé pobyty tam, kde žijú vzhľadom na to, že na to sú naviazané podielové dane a príjmy do ich rozpočtu,“ uviedla Čaputová.

V súvislosti so zvýhodňovaní detí hovorí rezort školstva o porušení školského zákona. „Prednostne sa podľa zákona prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,“ vymenoval tlačový odbor ministerstva školstva situácie, kedy môže byť dieťa uprednostnené.

Ostatné podmienky prijímania detí môže podľa ministerstva určiť len riaditeľ. „Prijímanie dieťaťa nemožno explicitne viazať na trvalý pobyt v danej obci či mestskej časti,“ trvá na svojom rezort. Ostatné kritériá nesmú byť diskriminujúce a nesmú obmedzovať práva dieťaťa alebo rodičov. „Riaditeľ nesmie ako podmienku prijatia dieťaťa stanoviť napríklad zamestnanosť zákonných zástupcov alebo trvalý pobyt dieťaťa,“ dodal školský tlačový odbor.

Ministerstvo vníma snahu miest ako obmedzovanie kompetencií riaditeľov

Ministerstvo školstva tak vníma snahu miest ako obmedzovanie kompetencií riaditeľov škôlok, ktoré sú stanovené aj zákonom o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Pripomína, že kritériá na nábor do škôlok si nemôžu obce určiť vo všeobecne záväzných nariadeniach. Nimi môže stanoviť len výšku mesačného príspevku.

Združenie miest a obcí to vidí inak, aj preto sa obrátilo na Generálnu prokuratúru. „O stanovisko Generálnej prokuratúry sme požiadali práve preto, aby sme zosúladili zákonnosť konania samospráv v týchto otázkach,“ objasnil Jozef Turčány, výkonný podpredseda združenia.

Turčány zdôraznil, že výstavba, prevádzka, rekonštrukcie a modernizácie škôlok je hradená z vlastných príjmov občanov obce, na území ktorej sa zariadenie nachádza. Aj preto podľa neho samosprávy majú právo si určiť, že škôlky budú prijímať v prvom rade vlastné deti, rovnako si obce môžu nastaviť rôzne druhy poplatkov.

Zásah do kompetencií riaditeľov v tom nevidí. Dodal, že tí si môžu určiť kritériá na prijímanie detí, napríklad ?? aké?? . „To však neznamená, že by nemali prednostne prihliadať na potreby obyvateľov toho mesta alebo obce, ktoré ich zariadenie zriaďujú a financujú,“ doplnil Turčány.

Nejasnosti podľa ZMOS-u spôsobilo ministerstvo školstva pri výklade zákonov. „Tieto nejasnosti vyvrátila Generálna prokuratúra, na ťahu je teraz rezort,“ podčiarkol podpredseda združenia.

Rozdielne poplatky odobrila Generálna prokuratúra

Stanoviť rozdielne poplatky pre domáce a cezpoľné deti a prednostné prijímanie „svojich“ detí cez všeobecne záväzné nariadenia miest a obcí odobrila Generálna prokuratúra pred dvoma týždňami. „Občania s trvalým pobytom môžu byť zvýhodnení pri určení výšky príspevku z dôvodu, že sa priamo i nepriamo podieľajú na tvorbe príjmov obce na rozdiel od tých občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území obce,“ priblížila Andrea Predajňová, hovorkyňa Generálnej prokuratúry. Podľa prokuratúry ku diskriminácii nedochádza.

Ján Škrobák, prodekan pre legislatívu Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, rozumie snahe samospráv. Pripomenul, že materské školy a ich riaditelia nie sú v rozhodovaní úplne samostatné od zriaďovateľa. Sú naňho napojené nielen v kreačnej rovine, ale aj v rovine financovania. „Obec má ku škôlkam určité riadiace oprávnenia. Podľa zákona o štátnej správe v školstve obec vydáva aj organizačné pokyny pre riaditeľov,“ vysvetľuje Škrobák. Dodal, že samosprávy platia škôlky z vlastných príjmov, budovy škôl sú v ich vlastníctve. Užívanie obecného majetku je vo všeobecnosti právom obyvateľov obce, a nie akýchkoľvek osôb. „Nemožno ani povedať, že by bolo spravodlivé, aby obec primárne zabezpečovala služby pre osoby, ktoré nie sú jej obyvateľmi, a ktoré jej ani nezabezpečujú žiadne daňové príjmy, s využitím vlastného majetku a vlastných príjmov,“ uzatvoril Škrobák. Kritérium miesta trvalého pobytu pri prijímaní dieťaťa nepovažuje preto za diskriminačné, ani za nespravodlivé.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #škôlky #Mária Patakyová #Zuzana Čaputová