Všetko, čo potrebujete vedieť o jódových tabletkách. Ako chránia a kde ich zoženiete?

V auguste odštartovala výmena jódových tabletiek obyvateľom z okolia jadrových elektrární, ktorá potrvá do konca roka 2022. Podľa údajov Slovenských elektrární a Ministerstva vnútra sa dotkne dokopy 224 obcí a miest a 460-tisíc obyvateľov. Nové balenia jódových tabletiek rozdávajú obecné a mestské úrady.

04.08.2022 06:00
SR Mochovce elektraren Foto: ,
Interiér Atómovej elektrárne Mochovce.
debata

Elektrárne ubezpečujú, že pravdepodobnosť vzniku udalosti s únikom rádioaktívnych látok do okolia je veľmi nízka, ľudia však musia byť pripravení aj na zvládanie takýchto situácií. „Preto je distribúcia jodidu draselného určená do oblasti havarijného plánovania v okolí elektrární," informujú elektrárne.

jadrova elektraren mochovce Čítajte viac Príďte si po jód. Pol milióna ľudí v okolí Mochoviec a Bohuníc vyzývajú na kontrolu lekárničiek

Prečítajte si najdôležitejšie otázky a odpovede k téme

Prečo sa používa jódová profylaxia?

Riziko, ktoré predstavuje rádioaktívny jód, je špecifické. Pri vdýchnutí (inhalácii) alebo požití (ingescii) jódu dochádza k jeho hromadeniu v štítnej žľaze, a to bez ohľadu na to, či je jód rádioaktívny alebo nie. Ak je jód, ktorý sa dostal do organizmu, rádioaktívny a hromadí sa v štítnej žľaze, vzhľadom na malý rozmer žľazy, je to vlastne rádioaktívny žiarič, ktorý v prvom rade ožaruje a ohrozuje samotnú štítnu žľazu. V ľudskom organizme sa nachádza od 20 do 50 mg jódu. Z celkového množstva sa v štítnej žľaze nachádza 10 – 15 mg (t.j. 20–30%). Jód je potrebný pre produkciu hormónov štítnej žľazy.

Ako profylaxia chráni?

Účinným preventívnym opatrením v takomto prípade je vopred nasýtiť (saturovať) štítnu žľazu nerádioaktívnym jódom tak , aby už sa rádioaktívny jód nemohol v štítnej žľaze ukladať. V oblasti ohrozenia jadrovej elektrárne (21-kilometrové okolie elektrárne AE Bohunice V2 a 20 km okolie Mochoviec) je distribuovaný neaktívny jód vo forme tabletiek jodidu draselného, aby ho obyvatelia mali k dispozícii a mohli ho použiť, ak by to bolo potrebné. Nasýtená štítna žľaza potom rádioaktívny jód neprijíma, resp. len minimálne, preto sa rádioaktívny jód z tela vylúči.

Kedy profylaxiu užiť?

Vtedy, keď príslušné orgány vydajú pokyn na jej užitie a to prostredníctvom rozhlasu, verejnoprávnej RTVS, informačnými kanálmi miestnych samospráv.

Predčasné užitie jódu sa neodporúča, nakoľko nemusí byť dostatočne účinný v čase, keď to bude skutočne potrebné. Navyše tým znížite aj počet dávok. Nasýtenie štítnej žľazy neaktívnym jódom je účinné len obmedzenú dobu. Ak je organizmus vystavený rádioaktívnemu jódu v ovzduší dlhšiu dobu, bude sa profylaxia ( užitie jodidu draselného) opakovať. Z toho dôvodu sa každému dospelému obyvateľovi vydávajú do domácnosti dve dávky profylaxie.

Aké dávky stabilného jodidu draselného sú potrebné?

Jódové tablety je potrebné užívať podľa pokynov uvedených v Príbalovom letáku k lieku s názvom „Jodid draselný G.L: Pharma 65 mg tablety“.

  • Dospelí a deti vo veku 12 rokov a staršie: 2 tablety
  • Deti vo veku 3 až 12 rokov: 1 tableta
  • Deti vo veku mesiac až 3 roky: ½ tablety
  • Novorodenci a deti mladšie ako 1 mesiac: ¼ tablety
  • Tehotné ženy (každého veku): 2 tablety (touto dávkou je vaše nenarodené dieťa tiež chránené)
  • Dojčiace ženy (každého veku): 2 tablety
  • Užitie vyšších dávok jodidu draselného, ako je uvedené, nezvyšuje ochranný efekt. Ak to radiačná situácia bude vyžadovať, kompetentný orgán obyvateľom oznámi, kedy a v akej dávke užiť jodid draselný opakovane.

Môže mať užitie jódových tabliet škodlivé účinky?

Jódová profylaxia sa v prípade radiačnej havárie vykonáva u všetkých osôb, vrátane tehotných a dojčiacich žien. Výnimku tvoria osoby precitlivené na jódové preparáty alebo tie, ktoré sa liečili alebo liečia na poruchy funkcie štítnej žľazy. Vedľajšie účinky sú veľmi zriedkavé a z hľadiska zdravia nie sú závažné. Sú uvedené v príbalovom letáku.

Čo robiť, keď mám po užití zdravotné ťažkosti?

Osoby, ktoré sa obávajú vedľajších účinkov a žijú v oblasti ohrozenia, nájdu potrebné informácie v príbalovom letáku k lieku s názvom „Jodid draselný G.L: Pharma 65 mg tablety“. Taktiež sa môžu vopred informovať o možných vedľajších účinkoch u svojho lekárnika alebo lekára.

Čo urobiť, keď sme v úkryte a nemáme dostatočné množstvo tabliet pre všetky osoby?

Prednostne dať profylaktiká deťom – sú citlivejšie. Podľa údajov WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) osobám starším ako 40 rokov je potrebné dávať profylaktiká len vtedy, ak sa očakáva veľmi vysoká ekvivalentná dávka na štítnu žľazu. Naše predpisy v oblasti havarijného plánovania však neuvažujú o obmedzeniach vzhľadom na vek.

Prečo sa profylaxia distribuuje do domácností?

Aby sa skrátil reakčný čas v prípade udalosti s možným vysokým únikom rádioaktívného jódu do okolia elektrárne. Sú aj iné stratégie distribúcie jódovej profylaxie – napríklad do lekární (ide o liečivo), alebo do skladov civilnej ochrany. Slovensko sa rozhodlo pre túto stratégiu. Preto je žiadúce, aby obyvatelia, ktorí bývajú v bezprostrednej blízkosti elektrární, si tabletky jodidu draseného vyzdvihli vopred na určených miestach v určenom čase. Prínosy užitia jodidu draselného sú najmä vo včasnom užití pred vystavením organizmu rádioaktívnemu jódu v prípade takýchto udalostí.

Prečo sa distribuuje len v regiónoch v okolí jadrových elektrární?

Zóny ohrozenia boli určené na základe bezpečnostných analýz. Distribúcia v oblasti ohrozenia v blízkosti jadrových elektrární je snaha o primeranú prípravu vzhľadom na možné riziko.

Ako nakladať s distribuovanými tabletkami?

Liek je potrebné skladovať mimo dohľadu a dosahu detí. Veľmi dôležité je pamätať si, kde sú tabletky uložené. Uschováva sa v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou pri teplote do 25 °C. Vhodné je liek uschovávať na trvalom mieste, aby bol okamžite k dispozícii v prípade potreby. Ďalšie informácie sú uvedené v príbalovom letáku k lieku s názvom „Jodid draselný G.L: Pharma 65 mg tablety“.

Zdroj:SEAS

debata chyba
Viac na túto tému: #Slovenské elektrárne #Jaslovské Bohunice #Mochovce #atómové elektrárne