Ochranári: Štúdia o počte medveďov je v zhode s monitoringmi v chránených územiach

Výsledky štúdie odhadu početnosti medveďa hnedého na Slovensku vypracované Univerzitou Karlovou (UK) v Prahe v spolupráci so Štátnou ochranou prírody (ŠOP) SR poukazujú na relatívne stabilnú populáciu. Počet medveďov na základe štúdie je tiež v dobrej zhode s dátami z pravidelných monitoringov v chránených územiach. Na tlačovej konferencii v Banskej Bystrici o podrobnostiach štúdie informovali generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska a Pavel Hulva z Prírodovedeckej fakulty UK v Prahe.

27.07.2023 16:48
debata (12)

Na základe modelovania veľkosti populácie stanovila UK v Prahe celkový počet medveďov na Slovensku na 1056 jedincov, v intervale spoľahlivosti medzi 1012 až 1275 kusov. Štúdia tiež preukázala nižší odhad efektívnej veľkosti populácie, ktorá ukazuje, ako rýchlo populácia stráca genetickú variabilitu. „Populácia medveďov na Slovensku stráca genetickú variabilitu akoby mala približne 250 jedincov. Z evolučne genetického hľadiska tak ide o malú populáciu, ktorá môže byť výrazne ovplyvnená náhodnými faktormi,“ skonštatoval Hulva.

Medvede v Bojniciach testujú kryt na kontajnery
Video

Výskum zameraný na odhad početnosti medveďa hnedého na Slovensku realizovala UK v Prahe formou analýzy DNA. „Použili sme napríklad mikrosatelity, genetické markery, ktoré sa niekedy prirovnávajú k otlačkom prstov. Na základe nich sa dá stanoviť individuálna identifikácia a parametre populácie,“ uviedol Hulva.

Výsledky štúdie sú podľa ochranárov v dobrej zhode s dátami, ktorými disponujú na základe pravidelných monitoringov v chránených územiach. Najväčší počet medveďov štúdia potvrdila v Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Poľana, a to na úrovni 278 jedincov. Druhý najväčší počet medveďov štúdia určila v Národnom parku (NP) Malá Fatra, v ktorom ochranári realizujú pravidelný monitoring veľkých šeliem formou priameho pozorovania od roku 2003 a od roku 2018 aj formou fotopascí.

„Tieto metódy sa vo svete používajú napríklad v Škandinávii, robia to Slovinci aj Chorváti. Výhodou tejto metódy je, že zvieratá fyzicky vidíte, viete určiť dátum a čas, kedy ste ich pozorovali, viete ich popísať, či samice vodia mláďatá, koľko mláďat a v akom veku. Na základe týchto informácií sa potom dá v území robiť nejaký odhad,“ priblížil zoológ NP Malá Fatra Michal Kalaš. Ako dodal, na základe monitoringu odhadujú, že v Malej Fatre sa môže tento rok pohybovať približne 100 medveďov. Štúdia pre NP odhadla početnosť populácie na 123 jedincov.

Medveď ZOO Čítajte viac V prípade muža, ktorý v sebaobrane zastrelil medveďa, je vedené trestné stíhanie

V NP Veľká Fatra podľa odhadu štúdie žije približne 146 medveďov, podľa zoologičky NP Márie Apfelovej sa číslo zhoduje s odhadom početnosti populácie NP, podľa ktorého vo Veľkej Fatre žije približne 150 jedincov. Viditeľná je však podľa jej slov výrazná zmena správania sa medveďov, ktorá súvisí s návykmi medveďov na v lesoch nepôvodnú a neprirodzenú stravu.

„Pre nás je veľmi dôležité, že štúdia ukazuje to, že populácia zásadne nerastie a je stabilná. Musíme hľadať iné dôvody vysvetlenia, prečo dochádza k takým enormným stretom človeka v donedávna pre medveďa neprirodzenom prostredí v blízkosti ľudských sídel a snažiť sa tieto údaje analyzovať a odstraňovať príčiny tohto stretu,“ skonštatoval Karaska.

Ostré zuby, silné čeľuste. Keď medveď ide zožrať...
Video

Štúdia odhadu početnosti populácie medveďa hnedého na Slovensku sa realizovala v rozmedzí rokov 2019 a 2021. Zber vzoriek sa uskutočnil v dvoch fázach, pracovníci ŠOP SR spolu s dobrovoľníkmi zozbierali celkom 2172 vzoriek DNA, zväčša z medvedieho trusu a srsti. Náklady na vyhotovenie štúdie predstavujú približne 227-tisíc eur.

12 debata chyba
Viac na túto tému: #Štátna ochrana prírody SR #medveď hnedý