Súd potvrdil zamietnutie neodkladného opatrenia vo veci dvoch „čurillovcov". Kubina podá dovolanie

Krajský súd v Bratislave ako odvolací súd uznesením zo dňa 25. januára potvrdil uznesenie Mestského súdu Bratislava IV., ktorým bol návrh na nariadenie neodkladného opatrenia vo veci operatívca Národnej kriminálnej agentúry Róberta Magulu proti Ministerstvu vnútra zamietnutý. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok dnes po rokovaní vlády uviedol, že rovnako súd rozhodol aj v prípade Jána Čurillu. Advokát Peter Kubina rešpektuje, ale nemôže súhlasiť s rozhodnutím súdu, vo veci plánuje podať dovolanie.

06.02.2024 11:49 , aktualizované: 15:51
polícia, NAKA, mimoriadne1, mim1 Foto:
Ilustračné foto
debata (128)

Ako ďalej informoval rezort vnútra, znamená to, že v danom prípade postupovali v súlade so zákonom o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru a na nariadenie neodkladného opatrenia nie sú splnené podmienky vyžadované zákonom. Voči tomuto rozhodnutiu nie je prípustný riadny opravný prostriedok.

Video
Kubina o neodkladnom opatrení: Súd mal právomoc. So sudcom nemám žiadny vzťah (Archívne video)

„Uvedené rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Bratislave jednomyseľne pomerom hlasov 3:0 a odvolací súd okrem iného konštatuje, že nemožno dostatočne spoľahlivo usúdiť, že zo strany žalovaného došlo k diskriminačnému konaniu, teda k vydaniu personálneho rozkazu z dôvodu vykonania oznámenia o protispoločenskej činnosti žalobcom," zdôraznilo ministerstvo.

Zároveň pripomenulo, že k rovnakému postupu – dočasnému pozastaveniu výkonu štátnej služby, došlo aj u iných príslušníkov Policajného zboru dôvodne podozrivých zo spáchania trestnej činnosti. „Krajský súd v Bratislave sa taktiež stotožnil s argumentáciou ministra vnútra, ktorý jednoznačne a celý čas zastáva právny názor, že jeho postup nemá žiadnu príčinnú súvislosť s oznámením žalobcu podľa zákona o ochrane oznamovateľov," dodal rezort.

Video
Šutaj Eštok: Mestský súd v prípade Kišša nemal kompetenciu konať (Archívne video)

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok dnes po rokovaní vlády uviedol, že rovnako súd rozhodol aj v prípade Jána Čurillu, pričom aj v jeho prípade rozhodol senát jednomyseľne. „To, že som postavil mimo službu niekoľkých príslušníkov Policajného zboru, okrem iných aj mediálne protežovanú skupinu čurillovcov, nemá nijaký kontext v tom, že im bola účelovo poskytnutá ochrana Úradom špeciálnej prokuratúry," povedal minister.

Argumentácia policajtov a ich právneho zástupcu Petra Kubinu sa podľa neho ukázala ako predčasná a účelová. Šutaj Eštok doplnil, že verí, že aj v ďalších prípadoch rozhodne súd v prospech rezortu vnútra.

Kubina podá dovolanie

Advokát Peter Kubina rešpektuje, ale nemôže súhlasiť s rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave, ktorý zamietol vydanie neodkladných opatrení, ktoré by umožnili príslušníkom Národnej kriminálnej agentúry Jánovi Čurillovi a Róbertovi Magulovi vrátiť sa do práce. Ako ďalej napísal na sociálnej sieti, vo veci plánuje podať dovolanie.

„Ak by mal tento záver (rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave, pozn. red.) platiť, znamenalo by to, že podstatná časť zamestnancov štátu v služobnom pomere (policajti, hasiči, finančná správa, zbor väzenskej a justičnej stráže) v skutočnosti nemá k dispozícii neodkladnú právnu ochranu oznamovateľa protispoločenskej činnosti napriek tomu, že ju týmto ľuďom výslovne priznáva zákon aj smernica Európskej únie," uviedol Kubina.

„Takýto stav síce niekomu môže v danej situácii vyhovovať, ale podľa nášho názoru nezodpovedá ani textu a ani účelu predmetnej slovenskej a európskej legislatívy,“ zdôraznil Kubina. Ako ďalej uviedol, dovolanie proti rozhodnutiam krajského súdu bude odôvodnené porušením práva na spravodlivý proces, konkrétne vo forme odopretia súdnej ochrany. „O dovolaní bude rozhodovať najvyšší súd. Ak sa právnej ochrany nedomôžeme na všeobecných súdoch, budeme sa o ňu uchádzať na ústavnom súde po splnení zákonných podmienok," vyhlásil advokát.

Pre dotknutých policajtov rozhodnutie krajského súdu podľa Kubinu znamená, že nateraz ostávajú mimo služby, teda nič sa na ich doterajšom postavení nemení. „O odvolaniach v prípadoch ostatných policajtov k dnešnému dňu podľa mojich vedomostí zatiaľ nebolo rozhodnuté," dodal advokát.

Krúpa si naďalej myslí, že Šutaj Eštok konal nezákonne

Opozičný poslanec Juraj Krúpa (SaS) je napriek rozhodnutiu krajského súdu presvedčený, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) konal v prípade postavenia vyšetrovateľov mimo služby v rozpore so zákonom.

„Nasvedčujú tomu aj ďalšie neodkladné rozhodnutia, ktoré zas dali za pravdu iným vyšetrovateľom,“ skonštatoval v súvislosti s rozhodnutiami krajského súdu v prípade dvoch vyšetrovateľov.

Zároveň hovorí o zarážajúcej situácii, keď v polovici prípadov rozhodol súd v prospech tých, ktorí sa obrátili na súd, a druhej polovici v neprospech. Pýta sa, kde je princíp právnej istoty.

parlament, šutaj eštok Čítajte viac Kubina: Šutaj Eštok stále definitívne nerozhodol o vyšetrovateľoch NAKA, o dôvode zavádza

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok ešte koncom októbra rozhodol o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby u šiestich príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry.

Podľa rezortu vnútra konal v súlade so zákonom o štátnej službe príslušníkov policajného zboru, podľa ktorého sa policajt musí dočasne pozbaviť výkonu štátnej služby, ak je dôvodne podozrivý zo spáchania trestného činu.

Policajti následne podali na súd návrhy na neodkladné opatrenia, ktoré by im umožnili vrátiť sa do práce. Mestský súd Bratislava IV v tejto súvislosti nariadil v prípade Štefana Mašina, Milana Sabotu a Branislava Dunčka neodkladné opatrenia, na základe ktorých sa mohli vrátiť do práce. Návrhom zvyšných policajtov súd nevyhovel.

128 debata chyba
Viac na túto tému: #polícia #Krajský súd v Bratislave