Lekárnici žiadajú Dolinkovú riadne prekopať jeden zo zdravotníckych zákonov, navrhujú cez 40 zmien

Slovenská lekárnická komora (SLeK) zaslala ministerke zdravotníctva Zuzane Dolinkovej (Hlas) vlastný návrh novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Návrh lekárnikov obsahuje 44 konkrétnych zmien, ktoré žiadajú zapracovať do spomínaného zákona.

03.03.2024 11:31
dolinková Foto: ,
Mnisterka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková (Hlas) počas 3. chôdze NRSR 14. novembra 2023.
debata (1)

Ide napríklad o novú definíciu podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti vzhľadom na to, že zdravotnú starostlivosť poskytuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, a to prostredníctvom zdravotníckych pracovníkov. SLeK tiež navrhuje definovať povinnosť preukazovať splnenie všetkých podmienok na výkon zdravotníckeho povolania komore príslušnej na registráciu zdravotníckeho pracovníka pri zápise zdravotníckeho pracovníka do registra.

Za bezúhonného by sa podľa lekárnikov mal považovať ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi, ako ako aj za trestné činy neoprávnené zaobchádzanie s liekmi, liečivami a zdravotníckymi pomôckami či falšovanie liekov a zdravotníckej pomôcky. Lekárnici tiež navrhujú rozšíriť podnikateľskú činnosť komory minimálne o prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí. Ďalší ich návrh hovorí o zrušení členstva ako takého a zavedenie participácie každého zdravotníckeho pracovníka na činnosti príslušnej komory s priznaním práv a povinností obdobne ako sú v súčasnosti priznané len členom komory.

Hlas, nominácie, minister, Čítajte viac Dolinková chce obmedziť benefity pre poistencov zdravotných poisťovní, VšZP upozorňuje na zákaz retroaktivity

Ministerstvo zdravotníctva pripravuje návrh novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Rezort chce novelou upraviť podmienky rezidentského štúdia tak, aby sa zefektívnila jeho realizácia a uľahčilo sa uplatnenie lekárov špecialistov v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti. Návrh novely zákona plánuje ministerstvo predložiť do pripomienkového konania v apríli alebo máji tohto roka. „Momentálny spôsob realizácie rezidentského štúdia je potrebné upraviť tak, aby predstavoval optimálnejší nástroj doplnenia a stabilizácie chýbajúcich zdravotníckych pracovníkov, predovšetkým lekárov a sestier špecialistov do systému poskytovania zdravotnej starostlivosti," uviedlo ministerstvo zdravotníctva.

Legislatívnym návrhom sa má zmeniť aj splnomocňovacie ustanovenie pre vydávanie minimálnych štandardov ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, zapracovanie podnetov a návrhov v oblasti ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní, ako aj racionalizácia procesu akreditácie študijných programov ďalšieho vzdelávania. „Doterajší spôsob vydávania minimálnych štandardov formou všeobecne záväzného právneho predpisu sa dlhodobou aplikačnou praxou vzhľadom na potrebu častých úprav, aktualizácií a inovácii preukázal ako málo pružný a neefektívny," dodalo ministerstvo.

Pellegrini Dolinkova Drucker autor: Robert Hüttner Čítajte viac Chýbajúcich lekárov majú nahradiť absolventi medicíny. Zdravotníctvu pomôžu najskôr o šesť rokov
1 debata chyba
Viac na túto tému: #zdravotníctvo #slovenská lekárska komora #zdravotná starostlivosť #SLeK #Zuzana Dolinková