Unikátne kostoly a ich prastaré nástenné maľby môže zblízka obdivovať každý. Niektoré majú až 700 rokov

Dvanásť chrámov v regiónoch Gemer a Malohont skrývajú poklady, ktoré sú teraz sprístupnené všetkým. Vzácne fresky si do najmenších detailov možno pozrieť vďaka 360-stupňovým záberom interiérov dostupným na novej webovej stránke. Exteriéry kostolov zase, v ich plnej kráse, približujú 3D skeny.

23.03.2024 06:00
debata (1)
Kostoly v Gemeri a Malohonte
Video

Čerstvo spustená stránka gotickefresky.sk prezentuje interaktívnym spôsobom kostoly, ktoré v apríli 2022 získali Značku Európske Dedičstvo. Tento prestížny titul im „zabezpečila“ fresková výmaľba, ktorá má v niektorých chrámoch až sedemstoročnú históriu. Ich digitalizácia sa zrealizovala v rámci podpory z grantovej schémy Medzinárodného vyšehradského fondu. Cieľom online prezentácie je popularizácia sakrálnych pamiatok a v nich ukrytých starobylých diel.

Gemer a Malohont sú dnes regiónmi, ktoré patria na Slovensku medzi najmenej rozvinuté. V minulosti ich ale nazývali železným srdcom Uhorska, lebo za Habsburskej monarchie sa tam spracovávala väčšina objemu železnej rudy vyťaženej na území vtedajšieho štátu. Po tejto ére plnej prosperity v súčasnosti ostali už len stopy vo forme technických pamiatok či bohato zdobených kostolov. Práve výmaľba v nich, robená technikou fresky, je dôkazom bohatstva vtedajších zemepánov a ich čulej obchodnej a kultúrnej interakcie so svetom.

Ranogotický kostol v Rimavskom Brezove z 1....
Krčmárka z pekla - freska v Rimavskom Brezove....
+12Ranogotický jednoloďový kostol (dnes...

Archanjel vážiaci duše

Predkladateľom nominácie dvanástich kostolov v regiónoch Gemer a Malohont na titul Značka Európske Dedičstvo bol Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Rimavské Brezovo. Do tejto unikátnej skupiny patria evanjelické chrámy v Rimavskom Brezove, Rimavskej Bani, Kraskove, Kyjaticiach, Kameňanoch, Štítniku, Ochtinej, Koceľovciach a katolícke kostoly v Chyžnom, Rákoši, Šiveticiach či kostol reformovanej kresťanskej cirkvi v Plešivci.

Farárka Janka Miháliková vysvetlila, že v nominačnom projekte sa zaviazali k mnohým aktivitám, ktoré sledujú dva hlavné ciele – šírenie povedomia o posolstve spomínanej značky a propagáciu lokality s ňou.

„Jednou z plánovaných činností bolo vytvorenie atraktívnej interaktívnej prezentačnej platformy v online prostredí. Jej výsledky v podobe internetovej stránky gotickefresky.sk sú už v týchto dňoch verejnosti k dispozícii,“ uviedla farárka.

medveď, Liptovský Mikuláš Čítajte aj Zoológ Kalaš: Medveď, ktorý útočil v Liptovskom Mikuláši, tam neprišiel dobrovoľne

Na webe je teda, v ich plnej kráse, prezentovaných všetkých dvanásť kostolov. Vzniku tejto stránky predchádzalo digitálne 3D skenovanie exteriérov chrámov a zhotovenie 360-stupňových fotografií interiérov. Návštevník online prezentácie si tak môže pozrieť nádherné fresky podľa vlastného výberu a to do najmenšieho detailu.

Realizátori okrem toho vybrali v každom kostole dva až tri výjavy, ku ktorým pridali aj popis danej maľby. Web tak umožňuje obdivovať napríklad výjavy zo Svätoladislavskej legendy či zo života svätej Margity Antiochijskej. Vo viacerých svätostánkoch sa objavuje tiež príbeh sv. Michala archanjela, ktorý váži duše. Veľmi vzácnou maľbou je napríklad Svätá Trojica znázornená ako hlava s tromi tvárami.

Sprístupnia ich aj fyzicky

Nový web je spracovaný v troch jazykových mutáciách – slovensky, anglicky a maďarsky. Žiadateľom a realizátorom tohto projektu financovaného z grantu je Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja. Jej riaditeľka Janka Pálková ozrejmila, že v rámci projektu mali naplánovanú aj organizáciu workshopu, ktorého cieľom bola výmena skúseností v oblasti digitalizácie kultúrneho dedičstva. Tiež vzájomné sieťovanie sa s inými lokalitami so Značkou Európske Dedičstvo.

„Práve preto boli partnermi aj Komplex synagógy na ulici Dohány v Budapešti, reprezentovaný Maďarským židovským múzeom a archívom, a Muzeum umění Olomouc,“ poznamenala Pálková. Objasnila, že obidve lokality disponujú spomínanou prestížnou značkou už niekoľko rokov.

ťažba, Čierny Balog, Šaling Čítajte aj Z najkrajších stromov sú vraj „najpľuhavšie“. Horehronci na svoju krásnu prírodu spomínajú s nostalgiou

Na projekte sa podieľali aj ďalší partneri, ako združenie Gotická cesta a oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer. S bohatými odbornými skúsenosťami v oblasti digitalizácie kultúrneho dedičstva spolupracoval aj Pamiatkový úrad Slovenskej republiky.

Banskobystrický župan Ondrej Lunter podčiarkol, že ich cieľom je rozvíjať cestovný ruch v regiónoch. „Nový web gotiskefresky.sk vnímame ako nevyhnutný základ pre ďalšie kroky a aktivity,“ povedal. Tvrdí, že aj v tomto roku plánujú podporovať systematické sprístupňovanie kostolov najmä počas letnej sezóny.

„Veríme, že sa nám podarí zariadiť aj organizované výlety do nich. Okrem toho treba pracovať tiež na vzdelávaní miestnych sprievodcov,“ dodal Lunter.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Banská Bystrica #Banskobystrický kraj