Toaletný papier na prídel, sexuálne násilie či WC bez dverí. Deti majú v polepšovniach horšie podmienky ako vo väznici

Jedna veľká katastrofa, zhodli sa v prípade stavu slovenských polepšovní zástupcovia rezortov školstva, práce, zdravotníctva, spravodlivosti a ombudsmana, ktorých si vo štvrtok pozvala za jeden stôl Generálna prokuratúra (GP). Nedávno zverejnila vyše 60-stranové zhodnotenie reedukačných centier. Jeho obsah nie je vôbec prívetivý. V rámci 13 centier malo dochádzať medzi deťmi k sexuálnemu zneužívaniu, neobjektívnemu predlžovaniu pobytu a v niektorých centrách mali deti využívať na manuálne brigády bez nároku na honorár. Nehovoriac o tom, že toaletný papier majú na prídel a zatvárajú ich v izolačkách. So zisteniami chce šéf prokurátorov Maroš Žilinka vystúpiť aj v parlamente.

19.01.2024 13:00
debata (68)
M. Žilinka: Ak by psychicky odolný človek strávil mesiac v ktoromkoľvek z centier, po odchode z neho by zošalel
Video
Zdroj: FB/KDH

„Nutné je, žiaľ, konštatovať, že v každom reedukačnom centre boli získané závažné poznatky o porušovaní zákonnosti a o porušovaní práv umiestnených detí, ktoré si vyžadovali ďalšiu ingerenciu Generálnej prokuratúry a prijatie opatrení za účelom odstránenia zisteného porušenia zákonnosti,“ uvádza GP v hodnotení.

Vážne systémové nedostatky v polepšovniach zistila už pred rokmi bývalá ombudsmanka Jana Dubovcová. Keď súčasný verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský porovnával jej správu so zhodnotením GP, nenašiel zlepšenie, ale, naopak, zhoršenie systému. Ako uviedol, niektoré deti mali horšie podmienky ako odsúdení vo väzniciach. Platí to nielen pri korešpondencii, ale aj pri strihaní vlasov podľa šablón. Pri odsúdených ho už zakázal, považuje ho totiž za dehonestujúce.

Ochranná miestnosť v RC Mlynky
„Izolácia“ v RC Zlaté Moravce
+3Toalety v RC Mlynky

GP sa pozrela na 13 reedukačných centier naprieč Slovenskom, ktoré jej prokurátori vždy navštevovali neohlásene. Závery, ktoré v správe zhrnuli, boli závažné. Pri zisteniach o porušovaní práv detí, vrátane sexuálneho zneužívania, sa zdajú byť plesnivé steny vedľajšie, no kontroly poukázali aj na ne. Správa sa opiera o opisy toho, čo v polepšovniach prokurátori našli, ale aj o osobné rozhovory s deťmi.

Uberali deťom roky života?

V prípade Reedukačného centra Bačkov sa podľa správy GP ukázalo, že deti, ktoré sa nachádzali v zariadení dlhodobo a konštatovalo sa u nich zlepšenie, v polepšovni napriek tomu zostávali. Správy predkladané súdom nezodpovedali tomu, aký bol v skutočnosti ich progres.

„Zo spisov detí bolo evidentné, že RC Bačkov predpokladá automatický prechod detí do iného reedukačného centra bez ohľadu na výsledky ich doterajšej reedukácie a aktuálne správanie,“ píše sa v správe. Ak bolo napríklad dieťa umiestnené do ústavu pred 15. narodeninami, po ich dovŕšení sa „prakticky len premiestni“ do centra pre deti od 15 rokov, a to bez preskúmania, či by malo v centre zostať. Súdy v niektorých prípadoch len nekriticky preberali správy reedukačného centra.

M. Kolíková z SaS o situácii v reedukačných centrách
Video
Zdroj: ta3

GP spomína v hodnotení aj konkrétne prípady detí, vrátane maloletého Simona V. Do polepšovne sa dostal ako šesťročný v roku 2013 a sťahoval sa zo zariadenia do zariadenia. Prokurátorke priznal počas náhodnej kontroly obavy, že takto nebude môcť nastúpiť na strednú školu, kam ho prijali. Navyše, od roku 2020 mu bez hodnotenia zmien v správaní začali v spise uvádzať totožné spektrum problémov ako jeho bratovi, s ktorým ani nebol vychovávaný.

Žilinkov úrad spochybnil aj odborné metódy, s ktorými reedukačné centrá pracujú. Dodržiavanie presného časového harmonogramu režimu dňa či udeľovanie plusových a mínusových bodov podľa prokuratúry nemožno hodnotiť ako „metódy“, ktoré by postačovali na „nápravu“ dieťaťa. Dokumentujú to poznatky GP o závažnej trestnej činnosti násilného alebo sexuálneho charakteru v polepšovniach. Navyše v centrách chýbajú psychológovia. Napríklad v polepšovni Bystričany síce kedysi psychologička pracovala, „ale nemala tu čo robiť, tak pomáhala upratovať“.

Kriticky vykreslila GP aj súdy, ktorým vyplýva povinnosť sústavne sledovať, ako sa deťom vodí a najmenej dvakrát ročne to vyhodnocovať. Zistila, že vo viacerých prípadoch si súdy svoju povinnosť neplnia, správy o deťoch si len formálne vyžiadajú a vezmú ich na vedomie. Žilinkov námestník Jozef Sedlák uviedol, že je absolútne na mieste, aby súd dieťa aj pred umiestnením do reedukačného centra vypočul.

Reedukačné centrum Bystričany
Reedukačné centrum Bačkov
+11Reedukačné centrum Čerenčany

Prokuratúra upozornila aj na postupy zamestnancov pri uvoľňovaní detí na letné prázdniny, konkrétne v prípade Norberta H. Najskôr bol umiestnený v detskom domove, kde opakovane sexuálne obťažoval iné deti a „dokonca dokonal trestný čin sexuálneho násilia“, až potom sa dostal do polepšovne. Keď mal ísť na prázdniny, v Bačkove sa riaditeľka dožadovala, aby ich strávil tam, odkiaľ prišiel. Dôvodom malo byť to, že „zamestnanci nemajú kedy čerpať dovolenku, lebo musia byť kvôli Norbertovi v robote.“ GP v správe podotkla, že pri uvoľňovaní detí na letné prázdniny sa nejaví byť rozhodujúcim, či to je v najlepšom záujme dieťaťa, ale či to vyhovuje riaditeľom a zamestnancom zariadení.

Brigády u riaditeľa a výchovná facka od vychovávateľky

Deti z reedukačného centra v Sološnici mali chodiť manuálne brigádovať k rôznym ľuďom, vrátane riaditeľa centra. „V rámci previerky v RC Sološnica viacero chlapcov verbalizovalo, že brigádovať chodia aj „do obce“, ale nedostávajú za túto prácu žiadne peniaze,“ uvádza GP.

Prokurátorka, ktorá tam bola na kontrole, tiež zistila, že chýbali dohody o brigádnickej práci študentov a riaditeľ jej predložil len súhlas s brigádou, čo nemá podporu v Zákonníku práce. V správe zdôrazňuje, že deti nie sú zamestnancami riaditeľa, ktorý by ich mohol využívať na manuálne práce pri stavbe chaty a posielať ich na brigády za jedlo či malinovku.

K obdobným prípadom malo dochádzať aj v polepšovni vo Veľkých Levároch. Pravda oslovila s otázkami všetkých 13 reedukačných centier, ktoré sú v hodnotení spomínané. „Reedukačné centrum Veľké Leváre nebude žiadnym spôsobom hodnotiť, ani sa vyjadrovať ku stanovisku Generálnej prokuratúry SR. Všetky následné kroky budeme konzultovať s našimi nadriadenými orgánmi,“ odpísal riaditeľ Reedukačného centra vo Veľkých Levároch Miloš Kurina. Polepšovňa v Košiciach reagovala, že sa s otázkami treba obrátiť na zriaďovateľa centra, ktorým je Regionálny úrad školskej správy v Košiciach. Levočské centrum redakciu odkázalo na ministerstvo školstva.

„Izolácia“ v RC Zlaté Moravce Foto: genpro.gov.sk
„Izolácia“ v RC Zlaté Moravce „Izolácia“ v RC Zlaté Moravce

Prokurátorka navštívila aj centrum a školu vo Vrábloch. Pri rozhovoroch so štyrmi deťmi na vyučovaní sa pýtala, či sa bežne učia len štyria. Deti jej prezradili, že je tam s nimi aj Riško, ktorému nie je dobre a bolí ho hlava. Keď deti ukázali prokurátorke miesto v rohu triedy, pod podložkami našla ležiace dieťa. „Až po tom, čo sa dieťa posadilo, bolo zistené, že na hlave má hematóm a na líci škrabanec. Na otázku, čo sa mu stalo, maloletý opakovane odpovedal, že „nič“, píše sa v správe. Deti prokurátorke povedali, že chlapcovi dala facku nočná vychovávateľka.

Sexuálne násilie medzi deťmi

Hoci mal byť život detí po umiestnení v zariadeniach bezpečný a mal slúžiť na prevýchovu, k trestnej činnosti malo dochádzať aj tam. GP opisuje v správe prípad maloletej Simony G., ktorú sexuálne zneužili v dvoch zariadeniach. K násiliu došlo v polepšovni v Čerenčanoch.

„Maloletá Simona bola vo večerných hodinách násilím donútená k tomu, aby si vsunula do pošvy pravítko a následne aj k iným sexuálnym praktikám. Páchateľka bola za spáchaný zločin odsúdená a maloletá Simona bola po dosiahnutí veku 15 rokov premiestnená do RC Trstín,“ uvádza sa v hodnotení. V Trstíne mala byť zase zneužitá iným dievčaťom. Prípad Simony nie je ojedinelý. V polepšovni v Tornali dnes už odsúdený Simon P. opakovane zneužil iné tri deti.

polepšovňa, reedukačné centrum, Hlohovec Čítajte viac Poslanci z KDH chcú iniciovať prieskum v reedukačných zariadeniach, zistenia Generálnej prokuratúry sú alarmujúce

Stopy po plesniach a zatečení, špinavé steny, hrdza, pavučiny, nevetrané miestnosti pre chýbajúce kľučky či trus a mŕtve holuby na povalách. GP v správe podotkla, že riaditelia centier argumentovali, že za alarmujúcim stavom je problémové správanie detí a nedostatok financií. V budove reedukačného centra v Zlatých Moravciach, kam umiestňujú maloleté matky s novorodencami, chýbala zase pitná a teplá voda. Inde boli napriek chýbajúcej právnej úprave v centrách umiestnené na oknách mreže a v Čerenčanoch prokuratúra zase zistila, že niektoré deti nemali vlastnú posteľ a spali na matraci na zemi.

Kefku dostávajú po roku až dvoch

Alarmujúci stav reedukačných centier ilustrujú aj sprchy a toalety. Počas hygieny deti nemajú žiadne súkromie, keďže sprchy sú otvorené a záchody bez dverí. Záchodovým misám chýbali v niektorých prípadoch aj WC dosky či kryty na nádržkách na vodu. A čo hygienické potreby? Vo viacerých centrách s nimi podľa zistení prokuratúry šetria. Napríklad zubnú kefku dieťa dostáva po roku až dvoch a toaletný papier vydávajú vychovávatelia na prídel.

Ukrátené o svoje práva mali byť deti aj v prípade sviatkov. Zo školského zákona vyplýva pre reedukačné centrá povinnosť dať dieťaťu vecné dary na narodeniny či Vianoce, pričom v zákone je upravená minimálna hodnota darov. Deti z viacerých centier však priznali, že obišli naprázdno. „Ako príklad možno uviesť RC Bačkov, kde deti uvádzali, že na meniny dostali keksík a na narodeniny nič,“ uvádza sa v správe.

Ako „absolútne neprijateľný zásah“ do práv dieťaťa hodnotí GP zatváranie detí do tzv. izolačky. Počas previerky z GP našli takto Timee M. v centre v Zlatých Moravciach.

Ochranná miestnosť v RC Mlynky Foto: genpro.gov.sk
Ochranná miestnosť v RC Mlynky Ochranná miestnosť v RC Mlynky

„V čase previerky generálnej prokuratúry bola maloletá Timea zamknutá v absolútne neprijateľných podmienkach (nefunkčné osvetlenie, pleseň na toalete) v tzv. „izolačke“ viac ako 24 hodín,“ píše sa v hodnotení s tým, že dieťa mali z izolácie pustiť až po piatich dňoch. Zasiahla až prokurátorka. Podľa zákona totiž môže byť dieťa v karanténnej miestnosti len 24 hodín. Neskôr už do izolačky žiadne z detí neumiestnili. Z rozprávaní detí z levočského reedukačného centra zase vyplynulo, že dievčatá sa preto, aby sa dostali z izolačky „podpíšu zdravotnej sestre súhlas s ostrihaním“.

Súkromné telefonáty detí počúvali všetci

Zásah do práv detí sa ukázal aj v reedukačnom centre Mlynky. Novoprijatým deťom je počas prvých dvoch týždňov neumožnia žiaden kontakt s rodičmi. GP upozornila, že takéto nariadenie je v priamom rozpore s Dohovorom o právach dieťaťa. Prokuratúra tiež zistila, že v centrách je kontakt dieťaťa s rodičmi podmieňovaný zbieraním plusových bodov. Telefonáty s rodičmi mali deti obmedzené len na niekoľko minút a len na niektoré dni v mesiaci.

Prakticky vo všetkých zariadeniach bolo zistené, že telefonický kontakt detí s rodičmi alebo inými blízkymi osobami je obmedzený len na niekoľko minút a len na niektoré dni v mesiaci, príp. je umožnený len za odmenu.

„Generálna prokuratúra Slovenskej republiky považuje za neprijateľné, že deťom umiestneným v reedukačných centrách je telefonický kontakt umožňovaný v menšom rozsahu než obvineným vo výkone väzby alebo odsúdeným v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody,“ hodnotí GP, pričom odsúdení majú právo telefonovať minimálne dvakrát za mesiac najmenej 20 minút a obvinení vo väzbe minimálne štyri dni počas najmenej 30 minút.

Deti teda prichádzali nielen o kontakt s najbližšími, prokuratúra tiež ak sa im aj podarilo telefonovať, nemali žiadne súkromie. Ich rozhovory s rodičmi počúvali zamestnanci, ale aj ostatné deti. Centrá obhajovali konanie svojich pracovníkov tým, že ich prítomnosť pri telefonovaní mala zabrániť organizovaniu útekov.

Zamestnanci mali podľa GP deti obmedzovať aj v jazyku, ktorým hovoria počas telefonátov. V Mlynkoch bol zaznamenaný prípad chlapca, ktorý použil počas telefonického rozhovoru s mladšou sestrou (zdravotne postihnutou a neovládajúcou dobre slovenský jazyk) maďarský jazyk a následne musel okamžite hovor na príkaz zamestnanca zariadenia ukončiť. V RC Košice je deťom rómskeho pôvodu počas telefonických rozhovorov s rodičmi a blízkymi osobami zakazované použitie rómskeho jazyka,“ opisuje GP.

Porušovanie práv konštatovala GP aj v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou. V centre v Levoči to má dokazovať prípad Kristíny K., ktorej problém bagatelizovala zdravotná sestra. Sťažnosti dieťaťa odbila pred prokurátorkou slovami, že „to je len nejaká cysta“ a „či má riešiť každú hrčku návštevou lekára“. Namiesto toho však podľa zistení GP zdravotníčka sedela pri sedeniach dievčat s psychiatričkou, a deti tak nemali žiadne súkromie.

Verejná ochrankyňa práv, Jana Dubovcová, ombudsmanka Čítajte viac Dubovcová: Správa konštatuje závažné porušovanie práv detí

Kto ponesie zodpovednosť

Prokurátori aj ombudsman využívajú pri návštevách metódu neohlásených návštev. V niektorých zariadeniach už dochádza podľa námestníka po opakovaných návštevách k posunom. „Napríklad v Zlatých Moravciach, kde sme jedno dieťa našli v tzv. izolačke. Od našej návštevy do tejto miestnosti už nebolo žiadne dieťa umiestnené,“ povedal. Exekutívna moc si preto nemôže byť istá „hodinou ani dňom, keď sa tam niekto objaví z ľudskoprávnej inštitúcie“, dodal ochranca práv. To však nestačí, potrebné sú komplexné zmeny.

Za katastrofálny považuje stav centier aj ministerstvo školstva a priznáva, že je nevyhnutné ho okamžite riešiť. Rezort spravodlivosti po zisteniach apeluje na komplexnú zmenu systému činnosti centier, pripravený je navrhnúť konkrétne riešenia.

Konzekvencie už boli podľa Sedláka vyvodené minimálne v dvoch prípadoch. Po kontrolnej návšteve skončili riaditelia centier v Trstíne a Zlatých Moravciach. Záverom zistení má byť to, aby došlo k transformácii centier a viac sa neporušovali práva detí.

„Náznaky, ktoré by smerovali k páchaniu trestnej činnosti na maloletých deťoch v týchto zariadeniach, boli, samozrejme, vyťažené pre trestnú pôsobnosť prokuratúry,“ ubezpečil. Myslí si, že zmysel bude mať, ak reedukačné centrá prejdú pod ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Fungovať by mala aj pracovná skupina, ktorá bude na zmeny dozerať. Správa o stave polepšovní podľa Sedláka nemôže zapadnúť prachom.

Reedukačné centrum v Trstíne sídli v barokovom kaštieli. Po 11-ročnom pôsobení vymenila bývalého riaditeľa v apríli tohto roka Silvia Sadecká a v zariadení skončil aj vedúci výchovy. Ako uviedla pre Pravdu nová riaditeľka centra, po kontrolách z GP, pamiatkarov a hygienikov došlo k viacerým zmenám. Kapacitu znížili z 55 na 43 lôžok, vymenili podlahy, nábytky a interiér vymaľovali.

„Počas celého roka sa konal opakovaný štátny zdravotný dozor RUVZ Trnava, ktorý vo svojich zápisniciach potvrdzoval napredovanie zariadenia v oboch častiach RC Trstín,“ priblížila Sadecká s tým, že z vynovených priestorov sa dlho netešili, pretože v decembri v kaštieli horelo. Obnovu kaštieľa pritom začali riešiť od mája 2023.

„Nutná oprava strechy bola vykonaná ešte v roku 2023. V máji 2023 bola podaná žiadosť o kompletnú výmenu strechy na kaštieli plánovanú na jar tohto roku. Čaká nás rekonštrukcia elektroinštalácie a vymaľovanie vnútorných priestorov, ktoré však musia prebiehať postupne, teda od strechy cez elektroinštaláciu a následné maľovanie,“ pokračovala. K posunu došlo aj v prípade personálnych kapacít. Od júna 2023 v zariadení pracujú dve psychologičky.

Zoznam kontrolovaných reedukačných centier

 • RC Bačkov
 • RC Bystričany
 • RC Čerenčany
 • RC Hlohovec
 • RC Košice
 • RC Levoča
 • RC Mlynky
 • RC Sološnica
 • RC Tornaľa
 • RC Trstín
 • RC Veľké Leváre
 • RC Vráble
 • RC Zlaté Moravce
 • Spolu: 387 detí
 • Počet zamestnancov počas kontroly GP: 576,5
 • Celkové náklady na prevádzku (2022): 16 302 533

Minister predstavil prvé opatrenia

Vo štvrtok večer zasadal pre katastrofálny stav centier mimoriadny výbor pre sociálne veci. Minister práce Erik Tomáš (Hlas) po ňom predstavil prvé opatrenia, ktoré majú viesť k zlepšeniu – pravidelné kontroly, posilnenie počet pracovníkov sociálnej kurately o 60 a využiť inšpekciu sociálnych vecí. Žilinka na výbore skonštatoval, že ak by v zariadeniach akýkoľvek zdravý človek strávil čo i len mesiac, „tak ten zdravý človek po mesiaci odíde ako psychická troska“. Vinníka podľa neho nie je možné nájsť, pretože zlý stav centier je dlhodobý.

Dobrovodský si myslí, že štát má toľko nástrojov na nápravu, len sa ich musí chopiť. Dokument je verejne prístupný, sudcovia si ho môžu naštudovať a konať ex offo, teda z úradníckej moci.

Čo na to odborníčka na školstvo Soňa Hanzlovičová

Ako vnímate hodnotenie GP?

Zásah GP vnímam pozitívne. GP bola vo všetkých zariadeniach, ale myslím si, že hoci hovorili o pochybeniach v každom z nich, nedajú sa vnímať ani riešiť plošne, nemôžeme to hádzať do jedného vreca. Je to hlavne náročná téma, tieto centrá sú tu cca 40 rokov. Teraz sa objavil problém, ktorý kolegovia v RC pred sebou tlačia už dlho.

Soňa Hanzlovičová Foto: Pravda, Robert Hüttner
Soňa Hanzlovičová Soňa Hanzlovičová

Prečo mohlo dôjsť k takému zlému výsledku?

Do roku 2012 patrili zariadenia pod Ministerstvo školstva SR, pod Krajské školské úrady a od roku 2013 sa presúvala pôsobnosť krajských úradov pod MV SR. Týmto procesom aj krajský školský úrad, ktorý mal pod sebou v každom kraji cca 50 zariadení: bilingválne gymnáziá, reedukačné centrá a tiež centrá psychologického poradenstva. Pod vedením MV sa toho veľa urobilo aj v týchto zariadeniach, tieto RC boli zaradené aj do výzvy, kde sa opravili budovy, vymenili okná, elektrické rozvody, podlahy a tiež aj sanita.

Nestačí však len toto, tie havarijné stavy sú dlhoročné. Tu treba systematické riešenie, nie len vytiahnuť niečo zo stredu a tváriť sa, že ideme pomáhať. Malo by sa začať legislatívou, ktorú má pod sebou ministerstvo školstva. Upraviť a zjednotiť všetko do jedného zákona alebo vyhlášky, to je vreckové, ošetrovné, ochranný mechanizmus, zdravotný personál a iné. Najväčší problém je v noci, kedy často zverenci zvyknú utekať, klamú. Treba zabezpečiť odborný personál, pedagogický personál, lepšiu platovú motiváciu, alebo zamestnancom poskytnúť výsluhový dôchodok či motiváciu pre ľudí, ktorí by to šli robiť. Práca je to náročná ale ten, čo to ide robiť, musí mať k nej vzťah.

Tieto zariadenia tiež potrebujú stáleho lekára, psychiatra, teraz ich majú len na dohodu. Ide pritom o deti, ktoré často trpia rôznymi psychickými poruchami, deti, ktoré vyšli zo zlých domácich pomerov. Treba im ukázať cestu, ako žiť, ako sa začleniť do prostredia spoločnosti, to je pôvodný význam reedukácie. Treba rozšíriť kultúrne a športové povedomie detí, ukázať im aj kino, divadlo, plaváreň, zobrať ich na výlety. Dopoludnia by mali mať činnosť pracovnú a poobede výchovnú. Aj ubytovanie je dôležitá stránka: rozdeliť, urobiť diferenciáciu, nemôžu byť chlapci ubytovaní všetci spolu na „jednej kope“, každý chlapec je iný, z iného prostredia, má iné vnímanie. U dievčat to platí rovnako. Treba jednoznačne viac počúvať ľudí z praxe, ktorí v tom žijú dennodenne. V tomto žiaľ legislatíva a úradník neurobia nič, nepochopia ich režim za 24 hodín.

Ako sa budú ďalej jednotlivé prípady prešetrovať? Aký bude ďalší postup v súvislosti s nápravou pochybení?

Riešenia sa začali hľadať. Boli zahájené rôzne stretnutia na rôznych úrovniach. Ja sa pritom pýtam, kde bolo školstvo dlhé roky, keď sa riaditelia zariadení stretávajú pravidelne, majú aj spoločnú asociáciu RC, kde vždy poukazovali na problémy. Do týchto zariadení išlo málo financií, nedá sa to riešiť len jedno- alebo dvojrazovo. Niektoré budovy už sú tak zničené, že sú nevyhovujúce. Tie treba zrušiť, dať reedukačným centrám nové priestory.

Deti sa menia v celej generácii. Tak, ako v základných školách, tak aj tu v prípade RC sú dnes viac psychicky labilné, ich rodiny majú horšie životné podmienky, v krajine je väčšia chudoba, deti kradnú, klamú, niektoré vážne ubližujú na zdraví až zabíjajú. Toto treba zastaviť, venovať sa im o to intenzívnejšie.

Teraz sa toho hlavne nesmieme pustiť, keď to raz GP načala, treba problém riešiť dôsledne. Budem rada za kolegov, keď sa toto niekde pohne a budeme chrániť naše deti, má to veľký význam.

© Autorské práva vyhradené

68 debata chyba
Viac na túto tému: #generálny prokurátor #reedukačné centrum #polepšovňa #Maroš Žilinka