Mesiace po tragédii v Parchovanoch sa rodičia sporia so školou. Prípad postúpili školskej inšpekcii

Slovenskom otriasol koncom novembra smutný prípad. V Parchovanoch v okrese Trebišov skočil zo strechy základnej školy len 15-ročný žiak Roman Michalik. Prinútiť ho k tomu malo podľa rodičov šikanovanie od spolužiakov. Niektorí si ho dokonca ešte v posledných chvíľach nakrúcali a povzbudzovali ho, aby urobil krok vpred. Hoci sa ho rodičia pokúšali odhovoriť, synovo rozhodnutie nezvrátili. Otec zosnulého žiaka Romana Dominik Michalik teraz v dôsledku synovej smrti žiada odstúpenie riaditeľa aj prešetrenie šikanovania Štátnou školskou inšpekciou. Tvrdí, že preto, aby viac k podobným udalostiam nedošlo.

06.03.2024 08:00
debata (1)
Zatvorené školy viedli na Slovensku k nárastu šikanovania
Video

Šikanovanie, ktorému podľa otca čelil deviatak Roman, malo trvať dlhodobo. Domov chodieval často s plačom, navštevoval psychiatrickú pomoc a bral aj lieky. O nepeknom správaní voči Romanovi vedelo podľa rodičov aj vedenie školy. Rodičia mu teraz vyčítajú, že tragédii nedokázalo zabrániť.

Michalik starší najskôr rozbehol po smrti syna petíciu za odvolanie riaditeľa školy Ivana Račkovského, no bez úspechu. Obec, ktorá je zriaďovateľom inštitúcie, ho na krátky čas stiahla z čela školy, po troch mesiacoch od tragédie ju však znovu riadi. Otec zosnulého Romana sa pýta, prečo doteraz nebola vyvodená zodpovednosť, keď riaditeľ podľa neho roky šikanovanie bagatelizoval a zametal pod koberec. Svedčiť o tom majú aj skúsenosti absolventov. Podpisy z petície odovzdal koncom februára ministerstvu školstva.

zuzana Čaputová Čítajte viac Čaputová vyzvala riaditeľov škôl, aby neprehliadali šikanu

Prípadom sa zaoberá aj polícia. Podľa košickej policajnej hovorkyne Jany Mesárovej naďalej prebiehajú procesné úkony. „Treba však poznamenať, že ide o mimoriadne citlivý prípad, pri ktorom je potrebné brať ohľad nielen na udalosť, ku ktorej došlo, ale aj na pozostalých, prípadne iné zainteresované osoby, preto zverejnenie akýchkoľvek, hoci aj čiastkových informácií, môže zmariť alebo sťažiť ďalší postup vo vyšetrovaní,“ uviedla pre Pravdu. Kedy by mohli byť zverejnené výsledky a či v prípade vzniesli obvinenia, známe zatiaľ nie je.

Otec tvrdí, že škola s ním nekomunikuje

Romanov otec je zo správania základnej školy sklamaný. Jeho syn zanechal vo svojom mobilnom telefóne správy na rozlúčku. Chcel, aby ich prečítali spolužiakom z deviatej triedy a tiež riaditeľovi. S poslednou prosbou syna sa obrátil na vedenie, škola sa mu však, ako naznačil, otočila chrbtom. Čoskoro sa preto Romanovu výpoveď, ktorú zanechal spolužiakom aj riaditeľovi, chystá zverejniť.

„Škola od tragédie vôbec nespolupracuje, neustále sa snaží šikanovanie zamiesť pod koberec. Žiadna sebareflexia a pán riaditeľ aj dotknutí pedagógovia od začiatku popierajú šikanu. Ale bolo dokázané, že šikanu na Základnej škole v Parchovanoch jej bývalí žiaci datujú už 17 rokov spätne. Daní učitelia ako aj riaditeľ majú rozpory aj vo výpovediach, je zrejmé, že im tečie do topánok, ale podľa mňa nad nimi niekto drží ochrannú ruku,“ myslí si otec.

Tomáš Drucker Ján Horecký Riešenie šikany na školách, obmedzenie smartfónov
Video
Zdroj: TV Pravda

V škole už v minulosti k šikanovaniu došlo

Škola prehovorila o tragédii až s časovým odstupom, ktorý jej bol odporučený v záujme zachovania duševného zdravia žiakov. „Pred predčasnou medializáciou celého prípadu nás spolupracujúci odborníci vystríhali z dôvodu 2,5-krát častejšieho výskytu posttraumatickej stresovej reakcie u osôb, ktoré sú opakovane vystavené popisu okolností tragickej udalosti,“ uviedla vo svojom vyjadrení. Píše v ňom aj o tom, že o Romanovom zdravotnom stave informácie nemala.

Ďalej popisuje, že šikanovaním sa už v minulosti zaoberala. V školskom roku 2019/2020 bola v škole hĺbková štátna inšpekcia, ktorá skúmala, či k nemu v triedach dochádza. „V dvoch triedach konštatovala podozrenie na riziko vzniku šikanovania. V oboch prípadoch išlo o nespokojnosť spolužiakov so správaním sa jednotlivca,“ priblížila škola s tým, že vtedy prijala preventívne opatrenia. Či sa podozrenia týkali Romanovho prípadu, vo vyjadrení nešpecifikovala.

Škola tvrdí, že tak ako aj inde, konflikty v správaní žiakov v triedach, ktoré sa stupňujú, rieši denne. Väčšina zo sporov však zatiaľ nesie „znaky konfliktov, a nie šikany medzi spolužiakmi“.

kwinterova Čítajte viac Šikana sa u nás často bagatelizuje, dospelí zlyhávajú tam, kde by mali ísť príkladom

„Doteraz sme v škole dokázateľne zaznamenali a následne riešili jeden prípad kyberšikanovania medzi žiačkami. Druhý prípad bolo šikanovanie učiteľky žiačkami. Oba prípady boli riešené podľa Smernice č. 36/2018 MŠVVaŠ SR (Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, pozn. red.) k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach a druhý prípad riešil aj Okresný súd v Trebišove. V medializovanom prípade sme neevidovali žiadny podnet na prešetrenie podozrenia zo šikanovania v priestoroch našej školy,“ ozrejmila škola.

Z osemstranového vyjadrenia, ktoré má zverejnené na svojom webe, vyplýva, že za posledných osem školských rokov pripravila päť preventívnych programov o šikanovaní alebo kyberšikanovaní.

Podľa sociálnej pedagogičky Kataríny Winterovej sa na sociálnych sieťach deje šikana veľmi často, podotýka, že v niektorých vekových kategóriách najmä tam. „Online svet a online skupiny sú miestom, v ktorom nefigurujú dospelí. Je teda oveľa jednoduchšie nahrať video, nevhodný obsah či fotku a zdieľať to v skupine rovesníkov s úmyslom ublížiť a ponížiť. Ostatní sa rýchlo a ľahko pridajú, často vzniká až davová psychóza. Kým dospelí prídu na to, čo sa deje, ubehne istý čas. Medzitým aktér videa získava lajky, komentáre a žiaľ, aj obdiv od rovesníkov. Získava pozornosť, pričom deťom a teenagerom nedochádza, že je to vďaka tomu, že druhému je ubližované.“ Celý rozhovor si môžete prečítať tu.

Podal sťažnosť na inšpekciu, tá konať nemôže

Po neúspešnej petícii za odvolanie riaditeľa Račkovského sa Romanov otec rozhodol obrátiť na Štátnu školskú inšpekciu. Obsah žiadosti poskytol aj redakcii Pravdy. Spoliehal sa na to, že do objasnenia, či učitelia v škole v deň tragédie postupovali správne, vnesú viac svetla práve inšpektori.

V sťažnosti napáda okrem iného aj zabezpečenie okien na chodbách, aby sa nimi žiaci nemohli dostať po protipožiarnom rebríku na strechu. Spochybnil aj dodržiavanie školského poriadku, keďže Romanovi spolužiaci s mobilmi boli mimo tried počas vyučovania a scénu si nakrúcali. Nepozdáva sa mu ani počet dozorujúcich učiteľov, ktorí mohli synovi zabrániť v konaní, nezrovnalosti vidí aj v zverejnených časových sledoch a žiada prešetriť privolanie záchranných zložiek.

Michalik očakával, že v prípade parchovanskej školy dôjde k vyvodeniu personálnej zodpovednosti pre zástupcu riaditeľa, triednu učiteľku aj suplujúcu pedagogičku, ktorá podľa jeho slov Romana ponížila pred celou triedou. Keď sa vypýtal päť minút pred koncom vyučovania na toaletu, zapísala mu podľa otca neospravedlnenú hodinu.

O kontrolu čoho žiada inšpekciu Romanov otec?

  • dôsledného vymáhania dodržiavania školského poriadku,
  • zabezpečenia prevencie voči šikane,
  • vykonávania dozoru učiteľmi počas prestávok,
  • prístupu učiteľov počas vyučovacej hodiny vzhľadom na stav, že sa žiaci pohybovali počas vyučovacej hodiny mimo triedy,
  • školenia učiteľov s ohľadom na zvládnutie krízových situácií,
  • školenia učiteľov v oblasti bezpečnosti pri práci,
  • technického zabezpečenia okien na chodbách tak, aby žiaci nemali voľný prístup na strechu školy,
  • z akého dôvodu vydal riaditeľ školy vyhlásenie až s odstupom času,
  • výkonu výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý považuje za nedostatočný, pretože videá z miesta tragédie natočené samotnými spolužiakmi zachytávajú, ako spolužiačky nabádajú Romana na skok zo strechy.

Romanov otec dostal medzičasom od štátnej inšpekcie odpoveď so zamietavým stanoviskom, pretože v prípade ešte stále koná polícia. Na inšpekciu sa obrátila aj Pravda. Hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská potvrdila, že kým prebieha vyšetrovanie, podľa platnej legislatívy môže konať len jedna štátna inštitúcia. „V uvedenom prípade konajú orgány činné v trestnom konaní a Štátna školská inšpekcia je pripravená byť súčinná v prípade, že nimi budeme oslovení,“ uviedla.

Otec zosnulého žiaka si však myslí, že inšpekcia by konať mala, ide totiž podľa neho o verejný záujem, ochranu duševného zdravia detí aj ich bezpečnosť. „Toto s vyšetrovaním nemá nič spoločné,“ domnieva sa. Je však skeptický, že príliš veľkú nádej na prešetrenie inšpekciou nemá.

Školu navštívili aj komisári

O šikanovaní v slovenských školách sa v posledných rokoch hovorí o čosi intenzívnejšie. Po posledných medializovaných prípadoch nastúpil vo februári do Úradu komisára pre deti odborník na aktivity a vzdelávanie pedagógov v oblasti šikanovania Miroslav Schlessinger. Ako uviedol pre Pravdu úrad detského komisára, momentálne vytvára plán osvetových aktivít zameraných na šikanovanie, a „v krátkej dobe“ sa chystá aj do Parchovian. Otázne je, či k podobným krokom nemalo prísť zo strany štátu oveľa skôr.

Na dianie v škole sa prišli po tragédii pozrieť aj z Úradu komisára pre deti. Jeho úlohou je okrem iného monitorovať dodržiavanie Dohovoru o právach dieťaťa. Výstup svojho pozorovania zaslal medzičasom polícii, no vzhľadom na to, že prípad je aktuálne v jej rukách, viac spraviť nemôže. „Keďže prípad je v štádiu riešenia zo strany orgánov výkonu, nemôžeme sa k tomuto prípadu viac vyjadriť. Po uzavretí prípadu sa k téme môžeme vrátiť,“ deklaroval v odpovedi.

Základná škola Kataríny Brúderovej vo Vajnoroch Čítajte viac Starší žiaci bili mladších, zatvárali ich a držali za nohy von oknom. Bratislavská škola rieši problém so šikanou

Kým prípad neuzavrú, vyjadrovať sa nebude

S otázkami sme sa okrem vedenia školy obrátili aj na starostu Parchovian Mariána Hazugu, ktorý nám telefonicky prisľúbil odpovede. Spätnú väzbu sme zatiaľ dostali písomne len od riaditeľa Račkovského. Pýtali sme sa ho, aké opatrenia zaviedla po tragédii škola, či posilnili pedagogický dozor, či učiteľov školili na zvládanie krízových situácií, ale aj na to, či zabezpečili okná proti výstupu detí na strechu školy a či navštívila školu štátna inšpekcia.

Račkovský v odpovedi uviedol, že základná škola postupuje na základe odporúčaní orgánov činných v trestnom konaní a do ukončenia nezávislého vyšetrovania sa k prípadu vyjadrovať nebude.

„Tak ako doteraz je škola pripravená poskytovať súčinnosť orgánom štátnej a verejnej správy ako aj samospráve. Na základe záverov opakovanej psychologickej krízovej intervencie by škola chcela veľmi dôrazne upozorniť, že pokračujúca negatívna medializácia (účelovo čerpajúca informácie iba z jednej strany prípadu) zvyšuje u žiakov riziko dlhodobejšieho a výrazne negatívnejšieho dosahu,“ uviedol pre Pravdu riaditeľ školy. Kým teda polícia vyšetrovanie neuzavrie, viac sa verejnosť zo strany školy nedozvie.

Základná škola Parchovany Čítajte viac Polícia vyšetruje streľbu v Parchovanoch. Bola to mama šikanovaného Romana, ktorý skočil zo strechy školy

Verdikt stále v nedohľadne

Na policajné závery čakajú tri mesiace aj rodičia Romana, podľa otca sa zbytočne všetko predlžuje. Má pocit, že vyšetrovanie smrti jeho syna sa neuberá takým smerom, ako by sa malo. „Aj napriek dôkazom, ktoré jasne preukazujú šikanu, nielen videá, ktoré natočila žiačka Alexandra (Saša) z 9. ročníka, Romankova spolužiačka, ako aj list, ktorý zanechal pre 9. triedu,“ uzavrel otec.

Dievča vypilo v škole Savo. Šikana to jednoznačne nebola, tvrdí riaditeľka
Video
Zdroj: TV Pravda

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #šikana žiakov #Štátna školská inšpekcia #deti a škola